Moderaternas lösning för bussterminalen håller inte – Slussen ett nav i trafiken från Nacka och Värmdö

En modern och hållbar stad prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik före biltrafik, inte tvärtom. Därför måste nya Slussen ha en effektiv och säker buss- och spårterminal i närhet till tunnelbanan. Cykel- och gångvägarna behöver ges företräde och kollektivtrafik på vatten ska också planeras in.

Eftersom Nya Slussens planerade bussterminal i Katarinaberget har blivit stoppad i domstol och därför inte kan byggas på flera år, kanske aldrig, måste det till ett större omtag. Miljöpartiet i Nacka kan inte acceptera en bussterminal i Katarinaberget, främst av säkerhetsskäl, men också för kollektivtrafikanternas komfort. Med nuvarande utformning blir det långa gångvägar för dem som ska åka vidare med tunnelbana. Eftersom bussarna som kommer att sköta persontransporterna till Slussen huvudsakligen kommer att gå på biogas, kan en olycka som innebär att en buss tar eld inne i bussterminalen få mycket svåra konsekvenser. Detta riskscenario förstärks ytterligare av den tunnel som planeras byggas efter Stadsgården.

Miljöpartiet i Nacka anser därför att ingen byggstart får ske innan det finns en helhetslösning för hela Slussen, d.v.s. som inkluderar en detaljplan för en bra, långsiktig lösning för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Den framtida lösningen ska också möjliggöra att det går att ta sig genom Slussen på ett smidigt och säkert sätt till fots och med cykel. Cykelbanorna ska vara dubbelriktade med en bredd av 4.5 meter. Vi anser även att möjligheten ska undersökas att låta Saltsjöbanan under byggtiden gå fram till den gamla slutstationen, som ligger några hundra meter från den nuvarande. Det är en bättre lösning än den som nu planeras med omstigning till och från buss vid Henriksdal. Med tanke på de störningar som kommer att uppstå under ombyggnadstiden anser vi det viktigt att upplägg och genomförande av den framtida Slussen är sådant att trafiken till och från Nacka och Värmdö störs så litet som möjligt under ombyggnadstiden och kan återgå till ett ”normalläge” i ett tidigt ombyggnadsskede.

Utifrån den diskussion som har uppkommit på senare tid att bygga över Stadsgården anser Miljöpartiet i Nacka att bussterminalens utformning och läge ska prioriteras före kommersiella lokalers läge.

Slussen är också en av Nackas viktigaste platser med tanke på vår vattenförsörjning. Den ombyggda Slussen ska skydda Mälaren som dricksvattentäkt mot den havshöjning som bl.a. FN:s klimatpanel bedömer kommer att ske och då med hänsyn till extrema vädersituationer.

Per Chrisander, vice ordf. Tekniska nämnden
Mats Marnell, ord. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Roger Bydler, ers. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Globala klimatproblem kräver lokalt engagemang

I dag är det Världsmiljödagen, en dag då miljö- och klimatfrågor uppmärksammas över hela världen. Klimatförändringarna är ett globalt problem, men det är vad vi gör lokalt runtom i världen som skapar den och lokala beslut är en del av lösningen. Även vi i Nacka måste ta klimatansvar och göra allt vi kan för att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Kommunikationerna är blodomloppet i ett växande Nacka och mötesplatserna själva hjärtat. Om vi ska lyckas minska våra utsläpp men samtidigt bekvämt kunna transportera oss kors och tvärs genom kommunen måste vi minska vårt bilberoende. Alliansen planerar för mer än 16 000 nya bilar bara i centrala Nacka. Det motsvarar 47 elvamanna fotbollsplaner i parkeringsyta. Miljöpartiet vill bygga ett Nacka anpassat för människor, inte för bilar.

Kollektivtrafiken måste därför kraftfullt utvecklas, också genom att utnyttja våra vattenvägar bättre. Vi vill se till så att SL börjar med matarbusstrafik så alla enkelt kan ta sig till en större handels- och kollektivtrafikplats även utan bil. Vi vill också storsatsa på nya snabba busslinjer. Möjligheterna att cykla snabbt och säkert måste förbättras och vi vill satsa 280 miljoner kronor fram till 2018 på att bygga ut ett bra cykelnät här i Nacka. För ett mer hållbart Nacka måste det bli enklare att kunna välja bort bilen.

Klimatförändringarna är den fråga som oroar svenska folket mest, något som tydligt avspeglade sig i EU-valet där Miljöpartiet gick starkt framåt. Vi i Miljöpartiet vill driva en politik som innebär att vi lämnar över ett hållbart samhälle till våra barn och barnbarn.

Åsa Marnell & Sidney Holm – språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka