Kulturens kraft att förändra ett samhälle i grunden

kultur

Jag tror på kulturens kraft att förändra ett samhälle i grunden. Kultur är grön politik. För mig är det självklart att kulturen är en aspekt på alla de andra politikområdena. Så här skrev jag på partiprogramsbloggen tillsammans med Roger Bydler: http://partiprogram.mpbloggar.se/2012/09/18/roger-bydler-och-asa-marnell-darfor-behover-vi-inom-mp-ett-kulturpolitiskt-program/

Kulturpolitiken som förs driver samhällsutvecklingen, vilket klimat vi har oss människor emellan, vilka värderingar vi för vidare och vilka attityder som är ok. Jag tror att den förda kulturpolitiken framöver kommer att vara avgörande för t ex den nödvändiga omställningen av samhällsstrukturer och våra konsumtionsmönster, som är en del av att klara klimatutmaningen. Om vi har ett samhälle där det redan i skolan finns ett brett kulturutbud som främjar skolans elever till ett innovativt och kreativt tänkande kommer vi skapa förutsättningar för att utvecklas som självständigt och skapande samhällsmedborgare. Vilket kommer att krävas för att ställa om samhället till ett grönt sådant.

Jag vill att estetiska ämnen ska vara obligatoriska i gymnasieskolan. Att kulturskolan ska regleras i lagen. Att det ska arbeta utbildade bibliotekarier på skolbiblioteken. Att vi satsar på tvärvetenskaplig forskning för att skapa en ökad kunskap om kulturens betydelse inom andra samhällsområden. Att vi ställer om konsumtionsmönster där en ökad kulturkonsumtion är en viktig del. Kreativa och kulturella näringar ska få större utrymme, vi måste satsa på kulturell infrastruktur. Jag vill bredda finansieringen för kulturen och skapa ekonomiska förutsättningar för ett fritt och oberoende kulturliv t ex genom kultursponsring. Jag ser att kulturpolitiken ska samverka med arbetsmarknadspolitiken – ge människor arbete och samtidigt tillgängliggöra kulturarvet digitalt. Jag vill lyfta fram och värdera den kulturella dimensionen i stadsplaneringen. En hållbar livsmiljö utgörs bl a av kulturarvet och kulturmiljöns betydelse för oss medborgare. Kulturella inslag inom vård och äldrevården är berikande och hälsofrämjande, jag vill även införa kultur på recept.

Nacka kommun behöver utöka sin musikskoleverksamhet till ett bli en kulturskola. Det kan inte bara vara musik och sång som subventioneras av kommunen utan även dans, cirkus och skapande verksamheter ska kunna utövas av barn på deras fritid till samma subvention. I Kulturnämnden kämpar jag också för att kommunens kulturhus ska få höjd ersättningen så de kan bedriva en relevant och kvalitativ kulturverksamhet. Tillsammans med lokala engagemang och kommunala intressen vidgar vi deltagandet i kulturlivet och bygger en kulturinfrastruktur för alla invånare i Nacka. Nacka kommuns bibliotek ska vara fritt tillgängliga och inte drivas av kommersiella mål. Jag vill riva upp beslutet att låta entreprenörer driva vår kommuns folkbibliotek dessutom vill jag öka ramen för medieinköp till biblioteken.

// Åsa Marnell, Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Den här veckan är jag gästbloggare!

foto Erik Lernestål

Foto Erik Lerneståhl

Vem är jag då?

Mitt namn är Åsa Marnell och jag är språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka. Jag är ledamot i kulturnämnden och ersättare i kommunstyrelsen. Har varit ombud för MP Nacka i stockholmsregionen under några år och kongressombud vid flera kongresser och kommer så vara även vid den kommande kongressen i Göteborg nu till helgen. Jag har varit ordförande för MP Nackas lokalavdelning, innan dess vice ordförande och styrelseledamot. Jag är helt enkelt en fritidspolitiker.

Andra erfarenheter som jag har: Samlingschef på statligt museum. Utbildad arkeolog. Har varit utställningschef och projektlett många utställningar. Erfarenhet att hålla tidplan & budget, ha paraplyblick, driva framåt, fatta svåra beslut och vara kreativ. Gick MP:s ledarskapsprogram för kvinnor 2012-2013.

När jag var liten bodde jag i Södertälje. Min familj hade segelbåt och när vi ibland seglade genom Baggenstäket för att ta oss till och från Mälaren tyckte jag att det var den vackraste platsen på jorden! Och nu bor jag här sen 2006 tillsammans med min familj; mina två döttrar 8 och 6 år och min man Mats. Vi seglar fortfarande och har båten i Velamsund.

Mitt engagemang i Miljöpartiet och politiken togs sitt avstamp i och med att jag blev förälder. Att jag dessutom bor i en kommun som är blå sen 70-talet och där en borgerlig politik har drivits till sin spets, gjorde att jag kände att jag inte längre kunde sitta hemma och klaga. Jag var tvungen att engagera mig och göra mitt bästa för att påverka majoriteten här i Nacka! Jag vill vara med och påverka omvärlden till att tro på en grön politik och rösta på Miljöpartiet. Mitt mål med mitt politiska engagemang är att få ett grönt hållbart samhälle.

Jag började engagera mig i MP Nacka i och med valet 2010. Att stå och dela ut valsedlar vid vallokalen var en kick! Det var en härlig känsla att stå för mina åsikter. Både grannar och dagisföräldrar blev säkerligen både positivt och negativt överraskade. I går delade jag ut valsedlar igen – och fick samma kick!

Jag har tre egna ledord; Tillit, Tydlig, Testa. Dessa ord står för olika sätt att förhålla mig till mitt politiska engagemang. Tillit kan uppstå om jag lyssnar aktivt på och ser och bekräftar medborgarna/väljarna. Tillit uppstår också internt när jag agerar på samma sätt mot mina partikamrater. Tydlig betyder för mig att jag är närvarande, ej konflikträdd, är organiserad och strukturerad, att jag prioriterar och planerar. Testa innebär att jag vill se mina partikamraters kompetenser, prova nytt tillsammans och skapa ett politiskt klimat som innebär högt i tak. Tillsammans ska vi arbeta för ett grönt hållbart Sverige, ställa om och klara klimatutmaningen.

// Åsa Marnell, Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka