Centern vill urholka strandskyddet

Kyrkviken - En av de vackra och värdefulla vattenmiljöerna i Nacka.

Kyrkviken i Nacka.

Johan Krogh från Nackacentern skriver på Nacka Värmdö Postens debattsida om hur han vill reformera strandskyddet. Det är ett ogenomtänkt förslag.

Det är intressant hur centern resonerar kring lagstiftning: Om det finns problem med tillämpningen av en lag ska den urholkas. Det finns många anledningar till att det är viktigt att vara extra vaksam på just strandskyddet i Stockholm:
1. Den biologiska mångfalden är hög i hela Mälardalen och det är ingen slump att vi människor bor i dessa områden.
2. Strandskyddet är en viktig del för att värna allemansrätten, den är alltså en viktig del för att skydda ett viktigt allmänintresse från individens egna intressen. ”Lokala anpassningar” finns dessutom redan idag: Undantag i strandskyddet är tyvärr mer regel än undantag på många ställen.

// Magnus Söderström
Nr. 4 på Miljöpartiets lista till Kommunfullmäktige, ledamot i Utbildningsnämnden och ersättare i Naturreservatsnämnden.

Länk till artikeln:
http://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/Centerpartist-Reformera-strandskyddet/