Alliansen i Nacka fortsätter bryta mot lagen när de lägger ner skolor!

sidneymagnus

Under senaste kommunfullmäktige debatterades Miljöpartiets motion om förbättrad hantering vid nedläggning av skolor. Miljöpartiet i Nacka ser det som en demokratisk självklarhet att sådana viktiga beslut som att lägga ner skolor ska fattas av fler än ett fåtal personer.

Som det ser ut i dag i Nacka är det ett litet utskott till Kommunstyrelsen bestående av åtta politiker som har makten över Nackas skolors vara eller icke vara.

Nedläggning av skolor är något som berör och upprör och ska tas på allvar. Vi kommer ihåg hur det gick till när Fisksätraskolans högstadium lades ner i slutet av 2011. Beslutet kom plötsligt, fyra dagar före julafton, och drabbade många elever, föräldrar och lärare i en redan utsatt och lågt prioriterad kommundel.

Handlingarna kom en arbetsdag före mötet, där bara några få av kommunens politiker fanns representerade och bara ett oppositionsparti. Hanteringen var inte bara dåligt skött utan även olaglig, eftersom kommunstyrelsen enligt kommunallagen inte får flytta ansvaret för nedläggning av skolor till en lägre nivå. Under debatten i kommunfullmäktige den 27 oktober påpekade vi att kommunen bryter mot lagen och föreslog att liknande beslut ska fattas i lägst kommunstyrelsen framöver.

Även kommunens revisorer har kritiserat majoritetens ständiga iver att flytta ansvar från kommunstyrelsen till tjänstemän och utskott med mindre insyn. Trots detta var det ingen av de 34 närvarande allianspolitikerna som gick upp och försvarade sig eller ens kommenterade det faktum att de bryter mot lagen.

Istället röstade de i tystnad, med endast en knapptryckning, mot MP:s förslag och revisorernas rekommendationer för att fortsätta att bryta mot lagen.

Sidney Holm, språkrör och ledamot i Kommunstyrelsen
Magnus Söderström, ledamot i Utbildningsnämnden

Fristadsförfattare för yttrandefriheten

Kanske var det fler med mig som satte kaffet i vrångstrupen när det i juni förra året gick att läsa i Expressen hur Nackas kommunstyrelseordförande, moderaten Mats Gerdau, uttalade sig om fristadsförfattare och varför Nacka inte har det!? http://www.expressen.se/kultur/fritt-fran-fristad-2/ Enligt Gerdau vill Nacka inte ha områden av typen fristaden Christiania i Köpenhamn där droger flödar. Det är helt uppenbart att kommunens starke man har fått det hela om bakfoten.

Men vad betyder det då om en kommun tar emot fristadsförfattare? Jo, det handlar i grunden om yttrandefrihet, något som vi inom Miljöpartiet menar är helt ovärderligt. Alla människors rätt till fri åsiktsbildning värnar vi om. Här i Sverige tar vi det för givet, men vi har ett solidariskt ansvar gentemot de människor globalt som inte kan ta det för givet.

Idag sitter mer än 700 författare, runt om i världen, i fängelse eller är under åtal för att de uttryckt sina åsikter offentligt. Yttrandefriheten, som har en central roll i vårt samhälle, är starkt begränsad i många länder. En fristadsförfattare är en person som bjudits in av en svensk kommun på grund av att hon eller han har förföljts i sitt hemland. I Sverige får författaren en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta sitt skrivande arbete i trygghet.

Åtta svenska kommuner, bl a Stockholm och Sigtuna, har anslutit sig till den internationella organisationen ICORN:s fristadsprogram för att hjälpa författare i behov av skydd. Kommunen förbinder sig att varje månad betala ut ett stipendium till fristadsförfattaren samt stå för författarens bostad. En kostnad som totalt brukar uppgå till ca 300 tkr/år.

Fristadsarbetet går ut på att säkra yttrandefriheten och alla människors globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge möjligheten till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier. Helt i linje med Miljöpartiets politik!

Därför har MP Nacka lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi vill att Nacka kommun ska bli fristadskommunen i Sverige. Tyvärr är kulturnämndens förslag till kommunstyrelsen att avslå motionen. Trots att kulturministern tycker att det är en prioriterad fråga, se debattartikeln i SvD.

Miljöpartiet vill välkomna författare till Nacka som är förföljda i sina hemländer och därmed få Nackas medborgare att känna en stolthet i arbetet för yttrandefrihet. Jag och Miljöpartiet i Nacka uppmanar de styrande i Nacka att bifalla vår motion så att vi kan ta emot fler människor till Sverige som inte får uttrycka sig fritt i sina hemländer. Har vi råd att inte göra det!?

// Åsa Marnell, Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka som träffade kulturministern på Bokmässan i Göteborg 🙂

Kulturministern

Den här veckan är jag gästbloggare!

foto Erik Lernestål

Foto Erik Lerneståhl

Vem är jag då?

Mitt namn är Åsa Marnell och jag är språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka. Jag är ledamot i kulturnämnden och ersättare i kommunstyrelsen. Har varit ombud för MP Nacka i stockholmsregionen under några år och kongressombud vid flera kongresser och kommer så vara även vid den kommande kongressen i Göteborg nu till helgen. Jag har varit ordförande för MP Nackas lokalavdelning, innan dess vice ordförande och styrelseledamot. Jag är helt enkelt en fritidspolitiker.

Andra erfarenheter som jag har: Samlingschef på statligt museum. Utbildad arkeolog. Har varit utställningschef och projektlett många utställningar. Erfarenhet att hålla tidplan & budget, ha paraplyblick, driva framåt, fatta svåra beslut och vara kreativ. Gick MP:s ledarskapsprogram för kvinnor 2012-2013.

När jag var liten bodde jag i Södertälje. Min familj hade segelbåt och när vi ibland seglade genom Baggenstäket för att ta oss till och från Mälaren tyckte jag att det var den vackraste platsen på jorden! Och nu bor jag här sen 2006 tillsammans med min familj; mina två döttrar 8 och 6 år och min man Mats. Vi seglar fortfarande och har båten i Velamsund.

Mitt engagemang i Miljöpartiet och politiken togs sitt avstamp i och med att jag blev förälder. Att jag dessutom bor i en kommun som är blå sen 70-talet och där en borgerlig politik har drivits till sin spets, gjorde att jag kände att jag inte längre kunde sitta hemma och klaga. Jag var tvungen att engagera mig och göra mitt bästa för att påverka majoriteten här i Nacka! Jag vill vara med och påverka omvärlden till att tro på en grön politik och rösta på Miljöpartiet. Mitt mål med mitt politiska engagemang är att få ett grönt hållbart samhälle.

Jag började engagera mig i MP Nacka i och med valet 2010. Att stå och dela ut valsedlar vid vallokalen var en kick! Det var en härlig känsla att stå för mina åsikter. Både grannar och dagisföräldrar blev säkerligen både positivt och negativt överraskade. I går delade jag ut valsedlar igen – och fick samma kick!

Jag har tre egna ledord; Tillit, Tydlig, Testa. Dessa ord står för olika sätt att förhålla mig till mitt politiska engagemang. Tillit kan uppstå om jag lyssnar aktivt på och ser och bekräftar medborgarna/väljarna. Tillit uppstår också internt när jag agerar på samma sätt mot mina partikamrater. Tydlig betyder för mig att jag är närvarande, ej konflikträdd, är organiserad och strukturerad, att jag prioriterar och planerar. Testa innebär att jag vill se mina partikamraters kompetenser, prova nytt tillsammans och skapa ett politiskt klimat som innebär högt i tak. Tillsammans ska vi arbeta för ett grönt hållbart Sverige, ställa om och klara klimatutmaningen.

// Åsa Marnell, Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka