Vi vill se fler elbussar och elbilar i Nacka

Grön elbuss. Miljöpartiets kampanjbuss på turnén i Nacka.

Grön elbuss. Miljöpartiets kampanjbuss på turné i Nacka. Med snabbladdningsstationer skulle elbussar kunna bli en vanlig syn i Nacka.

Vi vill skapa ett miljövänligt och hållbart samhälle där vi tar oss an klimatutmaningen. En nödvändig förändring för ett hållbart samhälle är att minska oljeberoendet. Vi behöver bilar i vårt samhälle, men de ska köra på miljövänliga bränslen. Det är förändringar som vi kan och måste lägga grunden till redan nu.

År 2020-2025 planerar Nacka Energi att investera 150-180 Mkr i kommunens elnät. Miljöpartiet anser att det är viktigt att kommunen har en uttalad strategi för framtiden. Miljöpartiet vill i denna satsning anpassa elnätet så att det sedan är enkelt att sätta upp laddstolpar för snabbladdning av elbilar. En laddning som i ett ”vanligt” vägguttag tar 8-10 timmar tar i en snabbladdningsstation ca 20-30 min. Möjlighet till snabbladdning av elbilar är värdefullt för till exempel hemtjänsten och hantverkare som då kan använda elbilar i sin dagliga verksamhet. Om möjligheten finns att sätta upp extra kraftiga laddstolpar även i anslutning till den planerade bussterminalen i Nacka Centrum ökar det möjligheterna att använda elbussar i kommunen i framtiden.

I dag är det många som väljer bort elbil för att det finns för få laddstationer. Samtidigt byggs det för få laddstationer för att det finns för lite elbilar. Här har kommunen ett stort ansvar för att det byggs en infrastruktur anpassad till framtidens fossiloberoende fordon.

Sidney Holm
Åsa Marnell,
Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Pengar är inte allt

Strandpromenad med lillhunden

På strandpromenad med lillhunden

Jag heter Sidney Holm och är ett av Miljöpartiets två språkrör här i Nacka. Utöver min plats som folkvald i kommunfullmäktige sitter jag också i kommunstyrelsen och dess utskott.

Idag var det sammanträde med kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och ett av mina politikerinitiativ var uppe på dagordningen.

Jag vill bygga en gångväg under Danvikstullsbron
En promenad jag ofta brukar gå är längs vattnet hela vägen från Sickla, förbi Sickla slussarna, längs Hammarbysjöstad fram till färjelägret vid den nya Henriksdalshamnen. Om det även byggdes en gångväg nere vid vattnet längs Danvikskanalen under Danvikstullsbron skulle man kunna fortsätta promenaden till Saltsjökvarn och vidare utan att behöva gå omvägen upp över den starkt trafikerade Värmdövägen. Strandpromenaden skulle sedan kunna fortsätta via Svindersvik, Nacka strand, Berg hela vägen bort till Nyckelvikens naturreservat.

Politikerinitiativ – ett bra sätt att arbeta i opossition
En gångväg under Danvikstullsbron skulle bli ett lyft för både Stockholm och Nacka och på ett bra sätt binda ihop kommunerna. Därför föreslog jag detta i ett så kallat politikerinitiativ under kommunstyrelsens sammanträde den 19:e maj i år.

Politikerinitiativet har nu utretts av kommunens tjänstemän som i sin tur har diskuterat frågan med tjänstemän i Stockholm. Stockholm stad bedömer att det kan bli ett ganska dyrt projekt men har beslutat att ta fram ett förslag för konstruktion och kalkylunderlag för en utbyggnad av gångvägen. Det känns bra att frågan i och med mitt politikerinitiativ nu lyfts till en politisk fråga här i Nacka.

I Nacka borde fler beslut fattas av politiker, inte av tjänstemän
I Nacka har vi en långt gången delegationsordning där beslut ofta fattas av en effektiv och självgående tjänstemannaorganisation. Tjänstemännen beslutar ofta själva utifrån vad som är mest ”kostnadseffektivt”. En gångväg utmed Danvikskanalen för att med ett gångstråk koppla ihop Hammarby sjöstad med Saltsjökvarn har ett stort värde för både Stockholm och Nackas medborgare. Men eftersom detta inte har något ekonomiskt värde enligt dagens kalkylmetoder är det extra viktigt att det är vi politiker som slutligen får vara med och fatta det avgörande beslutet.

Rädda Kyrkviken – en het potatis som får svalna tills efter valet Ett annat politikerinitiativ från mig som är under utredning men som verkar ligga i ”karantän” tills efter valet är frågan om ett landbaserat alternativ till en reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken. Trots att reningsbassängen är tänkt att placeras i en väldigt naturskön del av den känsliga Järlasjön har man inte utrett några alternativ, det skulle bli ”för dyrt” enligt tjänstemännen. Än är frågan inte avgjord men också här är det viktigt att det blir vi politiker och inte tjänstemännen som får bestämma.

Tjänstemännen här i Nacka gör ett fantastiskt bra arbete. De gånger det ”blir fel” beror det oftast på skit bakom skaftet, dvs. tillkortakommanden hos den styrande Alliansen.

Sidney Holm – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Intervju med Sidney och Åsa i NVP

Den här veckan kan du läsa om våra lokala språkrör Sidney Holm och Åsa Marnell i Nacka Värmdö Posten i artikeln ”MP vill se ett grönt och visionärt Nacka”. Här berättar våra språkrör om hur vi vill se framtidens Nacka, med mindre biltrafik och bilberoende, att fler kan åka kollektivt bekvämt varje dag och att det ska bli enklare och säkrare att cykla i Nacka. Vi vill också att lika mycket pengar per elev ska gå till undervisning i skolorna och att all mat som serveras i kommunen ska vara ekologisk. Läs gärna mer om de här frågorna på vår hemsida www.mp.se/nacka under ”A-Ö”.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss på miljopartiet@nacka.se eller 0761 95 60 50.