Nacka står inför ett vägval

Kyrkviken

Ska vi fortsätta med den gamla politiken där vägar och bilar prioriteras före människor och miljö

Miljöpartiet är nu tredje största parti i Nacka
Moderaterna blev de största förlorarna i valet och kan nu inte längre styra kommunen med hjälp av bara KD. Miljöpartiet gick starkt framåt och är nu det tredje största partiet här i Nacka.

Vi vill lämna över ett hållbart Nacka till våra barn och barnbarn
Valresultatet bäddar för helt nya möjligheter att bryta upp gamla maktstrukturer och satsa på något nytt. Vi skulle nu kunna ändra färdriktning och satsa på ett mer modernt och hållbart Nacka. Ett Nacka som tar sin del av det globala klimatansvaret. Ett Nacka där våra barn och barnbarns bästa finns med i alla beslut vi fattar, det är ju trots allt de som ska leva med de beslut vi fattar idag.

Förra mandatperioden var det mycket snack och lite verkstad
Vi sträcker nu ut en öppen hand till alla partier som vill bilda en ny majoritet här i Nacka. En ny majoritet som väljer en ny grönare väg inför framtiden. Flera av Allianspartierna har sagt sig vilja verka för miljövänligare alternativ och klimatsmartare lösningar, nu är det upp till bevis.

Sidney Holm – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Vi vill se fler elbussar och elbilar i Nacka

Grön elbuss. Miljöpartiets kampanjbuss på turnén i Nacka.

Grön elbuss. Miljöpartiets kampanjbuss på turné i Nacka. Med snabbladdningsstationer skulle elbussar kunna bli en vanlig syn i Nacka.

Vi vill skapa ett miljövänligt och hållbart samhälle där vi tar oss an klimatutmaningen. En nödvändig förändring för ett hållbart samhälle är att minska oljeberoendet. Vi behöver bilar i vårt samhälle, men de ska köra på miljövänliga bränslen. Det är förändringar som vi kan och måste lägga grunden till redan nu.

År 2020-2025 planerar Nacka Energi att investera 150-180 Mkr i kommunens elnät. Miljöpartiet anser att det är viktigt att kommunen har en uttalad strategi för framtiden. Miljöpartiet vill i denna satsning anpassa elnätet så att det sedan är enkelt att sätta upp laddstolpar för snabbladdning av elbilar. En laddning som i ett ”vanligt” vägguttag tar 8-10 timmar tar i en snabbladdningsstation ca 20-30 min. Möjlighet till snabbladdning av elbilar är värdefullt för till exempel hemtjänsten och hantverkare som då kan använda elbilar i sin dagliga verksamhet. Om möjligheten finns att sätta upp extra kraftiga laddstolpar även i anslutning till den planerade bussterminalen i Nacka Centrum ökar det möjligheterna att använda elbussar i kommunen i framtiden.

I dag är det många som väljer bort elbil för att det finns för få laddstationer. Samtidigt byggs det för få laddstationer för att det finns för lite elbilar. Här har kommunen ett stort ansvar för att det byggs en infrastruktur anpassad till framtidens fossiloberoende fordon.

Sidney Holm
Åsa Marnell,
Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

Intervju med Sidney och Åsa i NVP

Den här veckan kan du läsa om våra lokala språkrör Sidney Holm och Åsa Marnell i Nacka Värmdö Posten i artikeln ”MP vill se ett grönt och visionärt Nacka”. Här berättar våra språkrör om hur vi vill se framtidens Nacka, med mindre biltrafik och bilberoende, att fler kan åka kollektivt bekvämt varje dag och att det ska bli enklare och säkrare att cykla i Nacka. Vi vill också att lika mycket pengar per elev ska gå till undervisning i skolorna och att all mat som serveras i kommunen ska vara ekologisk. Läs gärna mer om de här frågorna på vår hemsida www.mp.se/nacka under ”A-Ö”.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss på miljopartiet@nacka.se eller 0761 95 60 50.