Rapport från kongressen

Vistårinteut

Glaset är inte längre halvtomt
I år fick jag förtroendet att representera MP Nacka som ett av två ombud på Miljöpartiets kongress i Linköping. Temat i år var ”Ledarskap för klimatet” vilket verkligen märktes då det genomsyrade både motioner och tal under kongressen. Mycket negativt har skrivits om Miljöpartiet på senare tid, lite av att vi bara fungerar som en dörrmatta åt Sossarna. Det har bitvis varit väldigt frustrerande med all negativ fokus och det har känts som att många även inom Miljöpartiet sett glaset som halvtomt istället för halvfullt. Därför kändes det otroligt peppande när språkrör och ministrar lyfte alla de gröna framgångar i regeringen istället för att fokusera på det som känts mindre bra. Gröna framgångar saknas inte och Miljöpartiet har verkligen gjort skillnad i klimatfrågan och förflyttat regeringens politik i grön riktning. Min känsla under kongressen var att de positiva krafterna nu tagit över i partiet.

#ViStårInteUt
Utöver klimatfrågan var migration & flyktingpolitik de hetaste frågorna och det som engagerade mest den här kongressen. Miljöpartiet var ju med och stramade åt flyktingpolitiken efter den kaotiska situationen som rådde hösten 2015 och många inom MP tycker att nu får det vara nog. Folkrörelsen ”Vi står inte ut” som kräver en humanare flyktingpolitik hade gjort ett fantastiskt jobb inför kongressen och stod också utanför kongresslokalen från morgon till kväll och lobbade för sina frågor.

Det kändes lite som att den här kongressen också blev en vändpunkt för Miljöpartiets ställningstagande i flyktingfrågan. Bl.a. blev det en förkrossande majoritet bakom förslaget att alla ensamkommande barn som kom under 2015 men nu fått avslag för att de hunnit fylla 18 år under väntetiden, ska få sin sak prövad utifrån den ålder de hade när de kom till Sverige. Det som kongressen bestämmer behöver iofs. Inte bli regeringens politik eller klubbas igenom i riksdagen, det är vi inom Miljöpartiet smärtsamt medvetna om. Men nu har vi i alla fall tagit fram en tydligare mer human linje vi ska driva i regeringen. Nu är det upptill Sossarna och de mindre Allianspartierna att bekänna färg i frågan. Även om det inte skulle gå hela vägen känner jag en stolthet över att ha varit med och beslutat om en humanare linje i flyktingfrågan

Mitt förslag om förmånscyklar bifölls
Någonting annat som var lite kul är att mitt förslag om att elcyklar och lastcyklar skall kunna erbjudas som skattebefriad löneförmån bifölls J Lokalt har vi genomfört mitt förslag om förmånscykel som ”grön löneväxling” för alla anställda i Nacka kommun. Förmånscyklarna har blivit oerhört uppskattade och om de dessutom skulle kunna erbjudas som en skattefri löneförmån, skulle vi förmodligen få se en cykelboom utan dess like i hela Sverige.

Sidney Holm – Oppositionsråd och språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

 

 

Världshavens Dag

varldshavens_dag_flyer

Idag är det Världshavens dag.

Ett av världens största miljöproblem är att haven fylls med plast som är ett direkt hot mot framförallt fåglar och djur. Man räknar att 8 miljoner ton plast hamnar i haven varje år, motsvarande en lastbil fylld med plast per minut, och med den takten kommer det finnas mer plast än fisk i haven om 30 år.

Den här veckan håller Sverige med Miljöpartiet och Isabella Lövin i spetsen tillsammans med Fiji hov för FN:s globala havskonferens i New York. Målet är att öka takten för det globala miljöarbetet för haven. På hemmaplan har regeringen i veckan talat om att man kommer satsa 100 miljoner kronor för att minska plast som hamnar och skräpar ner haven. Satsningen kommer bland annat gå till att ta fram alternativ till plastförpackningar, strandstädning och pedagogiska insatser för barn för att minska nedskräpningen av plast. Går man in i en butik den här veckan märker man att även där försöker man få fler att välja tygpåsen istället för plastpåsen genom att informera om mikroplastens dåliga miljöpåverkan och det är en annan sak som Miljöpartiet i regering ligger bakom.

I Nacka har vi inga världshav men desto fler lokala vatten. Vill man rädda världshaven globalt måste man börja med att agera lokalt. Man kan till exempel börja med sig själv och plastbanta genom att exempelvis välja tygpåse när man går och handlar eller återanvända plastpåsen man tog sist. Det handlar framför allt att ändra på gamla invanda vanor och beteenden.

Vi kan börja med att lära våra barn. Miljöpartiet i Nacka har i ett politikerinitiativ föreslagit att återinföra naturstädning för barn, så att de på ett pedagogiskt sätt lär sig vad som händer om man lämnar skräp i naturen eller plast på stranden samtidigt som man får vistas i skogen tillsammans.

När det gäller våra lokala vatten och sjöar är det något vi uppskattar och värnar om och behöver ta hand om ännu mer nu när Nacka växer. Miljöpartiet i Nacka har i många år kämpat och legat på för att vi ska få en hållbar dagvattenhantering med bland annat öppna dagvattenlösningar nu när vi bygger stad. Det är tack vare oss och våra pådrivningar som man nu tar dagvattenfrågan på stort allvar i kommunen.

Vill du veta mer? Idag kan du träffa oss för att prata om hav, plast eller något helt annat vid Nacka Forum från kl 17. Hoppas vi ses!

/Miljöpartiet i Nacka

882!

gröna_avtryck_flyer_slutgil.gif

882 dagar har gått på den här mandatperioden. 882 dagar av ihärdigt oppositionsarbete. På 882 dagar har vi sett till att påverka kommunen i en grönare riktning och fått igenom en hel drös med politiska förslag trots att vi inte sitter på den styrande makten.

Det är tack vare oss kommunens anställda erbjuds förmånscyklar, att det byggs fler cykelparkeringar och laddstolpar för elbilar. Att nyanlända kommer erbjudas boende i centrala Nacka och att kommunens tak kommer prydas av solenergipaneler inom en snar framtid.

Tänk vad vi skulle åstadkomma om vi fick vara med och styra, på riktigt, i majoritet.
Om 465 dagar vet vi. Efter valdagen den 9 september 2018 är vi förhoppningsvis med och gör fler gröna avtryck när Nacka växer och bygger stad. Vår gröna röst behövs och gör skillnad. Engagera dig du också!

Solen strålar över Nacka

klimatpolitik_for_resultat

Ännu en solig framgång efter en solig helg från oss i Miljöpartiet i Nacka. Igår bifölls vår motion om att satsa på mer solenergi i Nacka enhälligt i kommunfullmäktige.

Vi föreslog att kommunen ska se över de byggnader som kommunen äger om de passar som solenergikällor och i ett nästa steg bygga solenergianläggningar på dem. Redan idag är Stadshusets tak prytt med solpaneler efter ett förslag från oss. Fördelen med att bygga på tak är att ytan redan finns och eftersom priset på solpaneler rasat de senaste fem åren finns även ekonomiska fördelar.

Vi kommer nu att ta ett steg närmare vårt mål att kommunen ska vara helt självförsörjande på energi i framtiden och då är solenergi en viktig del i omställningsarbetet. Vi är glada att Nacka kommer gå i bräschen för energi från solens strålar och ser på ekonomiska investeringar ur ett mer långsiktigt livscykelperspektiv. Det är hållbar och klimatsmart politik, i praktiken!

Sidney Holm, språkrör och oppositionsråd, MP Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör och 2:a vice ordf. i Socialnämnden, MP Nacka

Ropen skalla – naturstädning åt alla! (eller i varje fall åt fler)

pexels-photo-128421

Det tog bara några dagar, sedan var de slut. Vadå? Områdena som intresserade förskolor, skolor och föreningar i Nacka kunde anmäla sig till för naturstädning våren 2017. De som inte hängde på anmälningslänken blev i värsta fall utan ett område och i det bättre fallet hänvisade till ett område långt bort från sitt verksamhetsområde.

Hur kunde det bli såhär? Är det inte en toppenidé att barn och ungdomar får möjligheten att plocka skräp i nackamiljön, får en liten symbolisk summa för arbetet men ack så mycket pedagogisk verksamhet på köpet? Tankar kring vad skräp är, varför det slängs i naturen och närmiljön och vad vi kan göra åt det eller – beroende på ålder – kanske en påminnelse om att aldrig-aldrig lämna minsta glasspapper i busken.

Våren 2016 drogs möjligheten till naturstädning ner. I tjänsteskrivelsens avsnitt om konsekvenser för barn stod att pengarna som har använts för att låta barn städa naturen ska användas mer effektivt ”i avseende att göra Nacka rent och snyggt”. Tydligen duger inte våra skolbarn- och ungdomars städprestationer för kommunen men vi i Miljöpartiet i Nacka ser i alla fall ett stort värde i att låta barnen vara med och städa vår gemensamma natur.

Den här veckan har Per Chrisander, som sitter som andre vice ordförande i Natur- och Trafiknämnden i Nacka, lämnat in ett politikerinitiativ där han föreslagit att kommunen ska se över möjligheterna att organisera naturstädningen så att flera ungdomar och skolklasser får möjlighet att delta. Glädjande nog har tjänsteskrivelsens avsnitt om konsekvenser för barn nu ändrat ton och skriver istället att fler skolklasser och ungdomsföreningar i Nacka ska få möjlighet att städa naturen efter en översyn i höst.  Hipp hurra, ordningen är återställd!

Per Chrisander, andre vice ordförande i Natur- och Trafiknämnden

Nacka- bästa cykelkommun, tack vare oss!

Enrico bici
Vi gläder oss över beskedet som kom idag att Nacka kommun blivit utsedd till årets och landets bästa mellanstora cykelkommun av Cykelfrämjandets Kommunvelometer.

Miljöpartiet i Nacka har som mål att få fler att välja att cykla istället för att åka bil i Nacka och vi har under åren som gått lagt många motioner för att främja kommunens cykelpolitik. Det var till exempel vi som föreslog att kommunen skulle anmäla sig till Kommunvelometern som bland annat mäter cykelvänlighet i en motion i december förra året. Vi ligger även bakom att alla anställda i Nacka kommun erbjuds en förmånscykel och vi driver på att kommunen ska bygga fler cykelparkeringar.

Vi är väldigt stolta över att som oppositionsparti vara med och driva på och utveckla Nackas cykelpolitik i rätt riktning och göra det till en cykelvänlig kommun där fler och fler väljer att trampa istället för att gasa. Grattis till Nacka och alla lokala cyklister!

 

Vi ses på torget, vid fontänen

Mariatorget

Mariatorget i Stockholm strax efter förra sekelskiftet med den då nya fontänen. Foto från Stockholmskällan. 

Ett torg, en park, en staty… en tunnelbaneuppgång. Många städer har en mer eller mindre självklar mötesplats. Allmänna platser där vi kan mötas och umgås. Anordna matmarknad, stå på barrikaderna, ha allsång eller fira in våren. Mötesplatser som tillhör oss alla och inte ägs av någon eller några med ett kommersiellt intresse. Mötesplatser där vi inte måste be om lov för att få anordna olika evenemang och riskera ett nej om det inte passar den privata markägarens intresse.

Nu planeras centrala Nacka. Det ska bli blandat, levande och modernt. Bostäder, arbetsplatser och samhällsservice ska bidra till att många – som kommunen själv uttrycker det – vill ”leva, verka och vistas” här. En stad av liv erbjuder också allmänna platser där föreningar eller du och jag får anordna evenemang utan att privata intressen säger nej.

Enligt den senaste medborgarundersökningen som kommunen årligen låter genomföra är nackaborna nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur. Hade frågan gällt endast parker hade nog svaret sett annorlunda ut. Just parker är nämligen en bristvara i Nacka och om vi inte i byggprocessen ser till att skapa även gemensamma ytor så riskerar parker att saknas även i morgondagens Nacka. Om vi inte planerar för allmänna platser så överlåter vi dessutom åt privata aktörer att bestämma hur, när och var vi kan mötas.

”Vi ses på torget, vid fontänen”. Kanske är dessa ord vi kommer kunna höra även i Nacka stad. En livlig stad bjuder på gemensamma mötesplatser och helt klart behöver vi bejaka och bevaka att det finns allmänna platser där vi kan mötas i vårt Nacka.

Sidney Holm, oppositionsråd
Lisskulla Zayane, 2:a vice ordförande i Socialnämnden