Fyra vuxna och ett äktenskap

En familj på fyra. Det är ganska vanligt. En familj på fyra vuxna. Det är inte lika vanligt. Faktum är att det i Sverige är ovanligt, åtminstone i formen av ett äktenskap. Familjekonstellationen fyra vuxna och 16 barn var i veckan föremål för diskussion och debatt i hela Sverige: vad för typ av äktenskap är egentligen tillåtet i Sverige, hur ser vi på mottagandet av människor på flykt och varför budar Nacka kommun på lägenheter ute på öppna marknaden?

Vi kan börja med att klargöra att det i Sverige inte är tillåtet att gifta sig med flera personer samtidigt. Men för personer som inte är svenska medborgare eller har någon anknytning till Sverige när ett äktenskap ingåtts utomlands gäller reglerna i den svenska internationella privaträtten. Sverige respekterar utomlands ingångna rättsförhållanden så länge det inte strider mot vår grundläggande rättsuppfattning: vår s.k. ”ordre public”. Det är Skatteverket – inte kommunen – som gör prövningen och följer den svenska internationella privaträtten. De tar hänsyn till äktenskapens längd och att det finns barn vilket därmed leder till konsekvenser för personerna som är inblandade: arvsrätten påverkas exempelvis. I det här fallet betyder det att ett äktenskap som inte skulle vara möjligt att ingå i Sverige kan registreras eftersom ingen av parterna när äktenskapet ingicks hade anknytning till Sverige: de hade inte bott här och de var inte svenska medborgare.

Om Sverige ska ändra sin syn på månggifte så bör det komma från lagstiftaren att det inte heller är tillåtet för de som flyttar till Sverige. Eftersom det är så förhållandevis få fall det rört sig om hittills så har ingen ändring skett, men en kartläggning av månggifte är på gång. Kanske är det på tiden att uppdatera lagstiftningen eftersom familjer idag ser olika ut och äktenskapet som rättslig form kanske i framtiden behöver se annorlunda ut: könsneutrala äktenskap var till exempel inte lagliga innan 2009. Med det sagt behöver det inte betyda att Sverige accepterar äktenskap som är ett uttryck för patriarkala strukturer där det enbart är mannen som har rätt att ha flera makar.

Den andra delen i debatten rör sig om hur vi kan ta emot de personer som lämnat allt och flytt för att överleva och vilka vi har ett ansvar att ta emot och hjälpa in i samhället. Att vi ska ta emot människor på flykt finns en bred överenskommelse om i Riksdagen och vi har även kommit överens om att alla kommuner ska ta emot.

Den tredje delen i debatten rör bostäder. Moderaterna i Nacka valde att på 1990-talet sälja ut det kommunala bostadsbolaget Nackahem och drygt 5000 hyresrätter försvann. Av dessa hyresrätter var en del lägenheter som socialtjänsten hade för sociala ändamål. När inget bostadsbolag idag finns kvar tvingas kommunen hitta bostäder på annat sätt: genom att själv hyra av privatpersoner eller genom att tillfälligt köpa bostäder på marknaden. Just nu kostar bostadsköpen inte några pengar eftersom kommunen lånar pengar via egna obligationer till negativ ränta vilket betyder att vi idag får betalt för att låna pengar. Bostäderna har också tillfälliga kontrakt och kan när de löper ut återigen säljas: har de då stigit i värde gör kommunen en vinst vid försäljningen.

I längden är det här inget hållbart alternativ och på dagens bostadsmarknad behöver vi fler hyresrätter. En blandad och levande stad erbjuder olika boendeformer. Och välkomnar alla.

Sidney Holm, oppositionsråd och språkrör
Lisskulla Zayane, gruppledare och språkrör

 

Hej världen, det är Nacka som anropar!

trådar

Här var det inte heller trådlöst. Men å andra sidan var det ett tag sedan. Typ innan det digitala samhället.

Tänk om Nacka hade egna torg och parker med möjlighet att koppla upp sig mot världen. Gemensamma platser för den som inte har nät hemma eller i mobilen eller för den som vill jobba på språng. Nacka som en del av det digitala samhället. Det flexibla samhället. Det hållbara samhället!

Men inte Nacka inte! Ve och fasa. Det räcker med att bygga ut internet i lite fler sporthallar, på bibliotek och ja-just-ja, nät finns ju i de kommersiella köpcentrumen i åtminstone centrala Nacka. Och förresten har nog de flesta också fiber hemma menade kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau när han på senaste kommunfullmäktige argumenterade emot ett förslag från Miljöpartiet om att undersöka möjligheterna att erbjuda trådlöst internet på allmän plats i Nacka. Några möjligheter hade knappast undersökts, ändå var det kalla handen för förslaget. Utan att närmare studier eller kostnadsberäkningar gjorts.

Det är tråkigt att Nacka missar tåget denna gång. Det digitala samhället är här för att stanna och det är en demokratisk rättighet att kunna vara en del av det. Att inte behöva gå till en idrottsplats, till kommunhuset, biblioteket eller en shoppinggalleria för att kunna koppla upp sig för de som saknar internet hemma. Att bidra till ett hållbart och flexibelt samhälle som öppnar upp möjligheten att arbeta och studera på distans. Att ge alla möjligheten att kunna ta del av och kommunicera med världen från närmaste torg eller park. Även i Nacka!

Sidney Holm, oppositionsråd och lokalt språkrör
Lisskulla Zayane, gruppledare och lokalt språkrör

Det rullar på!

Cykeldetalj svartvit

Det rullar på! Vadå? Jo, det finns rekordstora satsningar på miljö och klimat föreslagna i Sveriges budget!

Den grön-röda regeringens budgetförslag bjuder på flera gröna satsningar på lokal nivå. Det gör t.ex. att fler nackabor kan upptäcka el-cykeln som ett transportmedel och sol-el som en energikälla. Miljöpartiet i Nacka har länge jobbat för större fokus på dessa frågor lokalt och även framgångsrikt lyft frågorna inom kommunen. Förmånscyklar till kommunens anställda var vår idé och solceller på kommunens tak kom också från oss.

Det tidigare ”Klimatklivet” som går till lokala klimatsatsningar av exempelvis kommunen utökas i regeringens budget. Ett särskilt stöd till privatpersoner som vill ladda bilen hemma införs också för att lyfta de mer hållbara bilresorna och staten inför ett bidrag till den som vill köpa el-cykel som innebär 25% ”rabatt”.

Fler fordon på el kan förhoppningsvis börja rulla i Nacka tack vare denna budget. Miljöpartiet gör skillnad i regeringen. På lokal nivå i Nacka kommer Miljöpartiet att fortsätta arbeta för en utbyggd laddinfrastruktur med bl.a. uppdaterat elnät och lobba för el-cykeln som transportmedel… håll utkik efter rekordsatsningar på miljö och klimat även i Nacka med andra ord!

Sidney Holm, oppositionsråd och lokalt språkrör
Lisskulla Zayane, gruppledare i kommunfullmäktige och lokalt språkrör

”Det bidde inget lönepåslag det här året heller…”

I höst läggs den årliga budgeten för kommunen men redan nu bestäms riktlinjerna. Det ekonomiska läget är tight och den borgerliga majoriteten har beslutat att inte skjuta till några pengar för lönepåslag för kommunens anställda 2018, istället får personalen jobba mer effektivt. Våra ledande Allianspolitiker ser däremot en ljusning 2019 och 2020, då de ”lovar” 1 % i lönepåslag.

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, eller? Det märkliga är att förra året var det samma visa. Då blev det inte heller något lönepåslag men man ”lovade” att 2018 skulle det minsann finnas extra pengar till kommunens anställda. Faktum är att samma visa har sjungits i många år när riktlinjerna för budgetarbetet varit uppe i Kommunstyrelsen. Man har varje år sagt, inte just i år men nästa år.

Vi i Miljöpartiet är för digitalisering och effektivisering men det känns inte som att kommunen har någon riktig koll på vilken effekt digitaliseringen ger. Självklart går det alltid att effektivisera mera men förr eller senare riskerar alltför långt drivna besparingar leda till sämre kvalitet. Att man sedan gör det på ett systematiskt och vilseledande sätt tycker vi är fel.

Nacka har en av Sveriges absolut lägsta kommunalskatter. Förra året valde Alliansen att sänka skatten ytterligare. Vi valde att satsa på kommunens verksamheter istället eftersom vi vet att exempelvis många socialsekreterare går på knäna och det är svårt att rekrytera förskolelärare. Nästa år är det val, vad skulle du välja?

Sidney Holm, oppositionsråd och språkrör för Miljöpartiet i Nacka
Lisskulla Zayane, 2e vice ordförande i Socialnämnden och språkrör för Miljöpartiet i Nacka

MP Nacka i Almedalen

Almedalen 2017.jpg

Förra veckan var politikerveckan i Almedalen på Gotland. Vi var där, min kollega i styrelsen, Pernilla Fexdal och jag (och min hund) i en hel vecka. Vi bodde tillsammans med fyra representanter från MP Täby i ett hus några kilometer söder om Visby och varje morgon åkte vi gemensamt in till Almedalen och gick till olika seminarier. Mina steg blev många under veckan, snittet var 15 000 steg på asfalt, samtidigt som jag lyssnade på en mängd olika seminarier om allt från planering av städer till ”När kriget kommer”. Att välja seminarium visade sig vara en rolig kvällssysselsättning – vi läste vid köksbordet igenom de sidor som handlade om morgondagen och tog ut de som verkade mest intressanta för oss och naturligtvis det som vi personligen är intresserade utav. Vi gick ibland tillsammans inne i Visby men för det mesta på olika tillställningar – på kvällarna berättade vi under vår gemensamma middag för varandra om dagen. Sedan planerade vi morgondagen. Det var en underbar vecka med många nya intryck – Allt från möte med robotar till mingel med olika kaffesorter men mest: hur vi kan göra egna kampanjer – vad var bra och vad som var dåligt. Vi träffade spännande människor med stor kunskap om samhälleliga frågor.

Nästa år kanske vi i Miljöpartiet i Nacka kan arrangera egna seminarier – nu vet vi i ala fall hur man gör!

Ninni Lindberg, ordförande i styrelsen för MP Nacka

Testa triangeltrafik Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården!

ggg

När vi förtätar behöver vi titta på andra kreativa lösningar för att erbjuda möjlighet att även i fortsättningen ha tillgång till skogsområden. Samtidigt behöver vi erbjuda nya kommunikationer för att uppmuntra nya rörelsemönster och pendlingsmöjligheter. Vi behöver öppna upp för en östlig förbindelse för människor!

Nacka bygger. Områdena Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen bjuder på hus och vägar och blir mer tätbebyggt. Nya skolor och förskolor byggs. I utvecklingen av området föreslås att en hundraårig skog – Trolldalen – makar på sig till förmån för bilvägar och bostäder. En plats för rekreation, ett motionsområde för joggare, en pedagogisk lek- och lärandeyta för skol- och förskolebarn, naturlig dagvattenrening och rening av luft krymper eller försvinner helt.

Trolldalen är det enda större grönområdet som finns i denna del av Nacka. En grön kil på gångavstånd för alla boende i Henriksdalsområdet, Saltsjöqvarn, Finnboda och Finnberget. Området har en unik karaktär och viktig funktion och Miljöpartiet tycker att bebyggelsen i Trolldalen ska begränsas med tanke områdets höga naturvärden. Eftersom den styrande majoriteten tycker annorlunda menar vi att det gäller att tänka om och tänka nytt när mark exploateras och tillgängligheten till grönområden beskärs.

I Hammarby Sjöstad finns det triangeltrafik med tre stopp, en färja som för resenärerna är avgiftsfri och tar dem mellan tre olika ”stadsdelar”.[1] Färjan skapades när Hammarby Sjöstad byggdes ut och det stod klart att en gång- och cykelbro inte skulle vara möjlig att anlägga här.[2] Det är Stockholms stad som finansierar färjan och den är en mycket populär färdväg.[3]

När grönområden i invånares närområde försvinner tycker Miljöpartiet att kommunen kan ta nya grepp. Genom att testa en liknande triangelfärja mellan områdena Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården kunde stora grönområden på Djurgården tillgängliggöras för nackabor samtidigt som de från andra sidan skulle få närmare till närservice och Nacka stad. Möjligheter till helt nya strövarområden för rekreation, lek och pedagogisk verksamhet skulle kunna öppna sig. Samtidigt kunde linjen bli ett lyft och en ny Östlig förbindelse som transporterar människor över vattnet i båda riktningar. Om cyklar fick tas med skulle det även kunna öppna för en ny pendelmöjlighet för cyklister och vi skulle få en ny båt i området.

Miljöpartiet har därför föreslagit att kommunen undersöker möjligheten att testa en triangelbåtförbindelse mellan Kvarnholmen, Finnboda och Djurgården. Nya förbindelser öppnar upp för nya möjligheter. En ny båtförbindelse kan binda samman och föra nackabor närmare grönområden samtidigt som andra får tillgång till en ny stad och närservice.

[1] Se ”PM – färjetrafiken i Hammarby Sjöstad”, 2015-10-23
[2] Se vidare Tjänsteutlåtande 2010-04-13, DNR E2008-330-01112
[3] Se http://ressel.se/?page_id=3330&lang=sv

Sidney Holm, oppositionsråd, MP Nacka
Lisskulla Zayane, 2:a vice ordförande i Socialnämnden, MP Nacka

 

En av Sveriges bästa cykelkommuner behöver en cykelvårdsstation

cykelnamn.jpg

I vårt drömsamhälle lagar man och reparerar istället för att slänga och köpa nytt, man cyklar och åker kollektivt istället för att ha en egen bil (men gärna del i bil-pool) och det finns fler cykelvårdsstationer än bensinmackar (som förresten relativt snart kan upphöra med bensinförsäljning) Allt fler väljer att cykla, och vi bör erbjuda bättre service för att locka ännu fler att välja cykeln.

Ibland annat Uppsala finns cykelvårdsstation och i Bagarmossen, Malmö och Göteborg finns cykelkök. På cykelvårdsstationen är det möjligt att spola av cykeln med vatten, blåsa rent med tryckluft, torka med varmluft och pumpa däcken. På cykelköken kan man därutöver reparera sina cyklar kombinerat med en trevlig fika eller lite utbildning i cykelmekanik.

Miljöpartiet har föreslagit i Natur- och trafiknämnden att en cykelvårdstation byggs i Nacka. Svaret är att en sådan kommer att byggas vid ett cykelgarage som skall färdigställas samtidigt med tunnelbanan. Men vi vill ha åtminstone någon cykelvårdsstation byggd ganska snart. Och att denna förhoppningsvis sedan kan utvecklas till ett cykelkök.

Vi vill att man ska kunna cykla året runt och särskilt cykling vintertid underlättas av möjlighet till cykelvård. Därför har Vintercykelprojektet åtagit sig att tillsammans med förra och kommande vinters deltagare utvärdera behovet av cykelvårdsstationer.

Natur-och trafiknämnden anser att cykelkök skulle vara ett välkommet inslag i Nacka, men att det då krävs intressenter som vill engagera sig och driva ett sådant. Kontakter bör därför tas med Arbetsförmedlingen och frivilliga organisationer för att undersöka intresset. Och varför inte låta cykelkök vara en kontaktyta mellan t ex ensamkommande flyktingungdomar och övriga kommuninvånare?

Vi måste leva upp till utmärkelsen att vara en av landets bästa cykelkommuner, som vi är mycket tack vare att flera av våra cykelförslag redan blivit verklighet.

Per Chrisander, 2:e vice ordförande i Natur- och Trafiknämnden
Anne Magnusson, ersättare i Natur- och Trafiknämnden