Få fart i trädgården med nackaproducerad biokol

kålfoto

Med kol i rabatten växer kålen bättre.

Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån sätter fart… och för att få riktig fart i trädgården rekommenderas biokol! Efter att politikerna i Nacka röstat för Miljöpartiets förslag om att se över möjligheterna att satsa på lokal produktion av biokol så blir det förhoppningsvis snart möjligt att gräva ner lite nackaproducerad biokol i rabatten därhemma.

Biokol är en fiffig – men absolut inte ny – uppfinning som håller på att göra come back och dess positiva egenskaper studeras nu världen över. I Älta finns än idag rester av medeltida kolmilor där dåtidens ”nackabor” framställde kol. I Stockholm invigdes förra året världens första urbana biokolsanläggning som bl.a. omvandlar stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol. Grenar och buskar blir till kol som då den grävs ned i marken gör att träd och grönska växer både bättre och snabbare: kolen fungerar nämligen som ett utmärkt ”gödsel” och där den använts har träden i stadsmiljö bokstavligen vuxit så att det knakar. Samtidigt som biokolen grävs ned skapas en så kallad ”kolsänka” på jorden i och med att mängden koldioxid i atmosfären minskar. Värmen som i form av gaser skapas under förkolningsprocessen kan även den tas tillvara.

Med en lokal biokolsanläggning skulle det vara möjligt att återbruka trädgårdsavfall på ett nytt sätt. Eftersom biokol är ett sådant bra gödsel så har det även ett pris på marknaden och kan därmed också vara ekonomiskt intressant. Det är också utmärkt att använda i stadsmiljö för livskraftiga, vackra träd och buskar och fungerar dessutom som en vattenrenare.

Biokol är kort sagt både klimatsmart och miljömäktigt. En gammal uppfinning som visar på framtiden och går hand-i-hand med Nackas lokala miljömål. Genom att satsa på biokol kan Nacka få fart inte bara på trädgårdarna utan också på miljöarbetet. Något vi alla tjänar på!

Sidney Holm, oppositionsråd för Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare för Miljöpartiet Nacka

Vegetarian, vegan eller flexitarian? Idag är det vegetariska dagen!

Vegetarianer

Sara Granér seriestrippar träffsäkert om vegetarianer.

Flexitarian, vegetarian, vegan. Det finns flera sätt att förhålla sig till mat, att tänka kring mat. Genom att fundera kring vad vi äter har vi kommit en lång väg till att påverka och göra skillnad för såväl miljö som klimat.

Samtidigt är det många gånger ett kontroversiellt ämne att lyfta. ”Köttfria måndagar” får ofta fler arga kommentarer än glada tillrop, trots att det bara handlar om att lyfta matkonsumtion och livsmedel och tänka nytt. ”Förbud” låter förfärligt och fånigt. Miljöpartiet har länge problematiserat och lyft frågan i Nacka och kommer att fortsätta lyfta debatten.

Idag den 1 februari är det vegetariska dagen. En dag som lyfter mat med grönsaker, rotfrukter, spannmål, baljväxter, frukter, nötter och – beroende på vilken sorts vegetarian en person valt att vara – fisk, skaldjur och ägg. En vegetarian har gjort ett aktivt val att inte äta kött, en vegan har valt att inte konsumera djurprodukter och en flexitarian äter allt men inte utan eftertanke: mat intas med hänsyn till miljö, klimat och djur.

Livsmedel har olika klimatpåverkan och ”biffen” är bland de största utsläppskällorna som den genomsnittliga nackabon står för. Vad vi lägger på tallriken spelar med andra ord roll även för klimatet. Det är därför Miljöpartiet tycker att det viktigt att arbeta med den mat som serveras i kommunal regi: som stor inköpare och ”tillagare” av mat kan vi faktiskt tillsammans göra skillnad!

I valfrihetens Nacka har rätten till kött tyvärr kommit att bli både en helig ko och en elefant i rummet när det talas om miljö- och klimatarbetet. Med detta menar vi att ”rätten” att äta kött i debatten blivit en helig ko samtidigt som animaliska produkters klimatpåverkan kommit att bli en elefant i rummet: vi vet om den men talar inte om den. Nackas styrmodell är frihet under ansvar och majoriteten i Nacka vill inte lägga sig i utan överlåter till enskilda aktörer att bestämma. Hur vi konkret arbetar med våra lokala miljömål och hur vi tänker kring mat och livsmedel i kommunala verksamheter är exempel på sådant som kommunen inte lägger sig i. Valet överlåts som vanligt till individen: till enskilda skolor och förskolor i deras inköp, till barn och föräldrar att själva fråga vad maten innehåller.

Det behövs en större förändring på systemnivå för att nå Nackas miljömål. Att börja med de verksamheter som vi alla äger gemensamt – de kommunala – är en god start. Vegetariskt ska vara norm i Nackas verksamheter. Flexitarian, vegetarian eller vegan – alla kan vi göra skillnad!

Det som mäts blir gjort

Det som mäts blir gjort är en gammal lärdom och ett ordspråk som alltid är aktuellt. Det är därför det är extra viktigt att koppla medel till mål. Och att det finns någon som bevakar och följer upp arbetet. Ser till att policys och strategier leder någonvart.

I Nacka finns istället ”nackamodellen” där styrningen överlåts till andra och ansvaret delegeras bort. Mål kopplas inte till riktiga medel och det finns ingen samlad strategi kring hur kommunen uppnår det som utfästs. Faktum är att hur kommunen ska nå ett mål inte anges.

Miljöpartiet vill ha en miljödirektör som ska ha det övergripande ansvaret för måluppfyllelse och arbetet med våra lokala miljömål och hela Nackas miljö- och klimatarbete. En person som har möjlighet både att peka med hela handen och arbeta tillsammans med verksamheterna för att leda Nacka rätt.

I Nacka överlåts detta istället på varje enskild individ och utövare. Och målarbetet går för trögt. Tyvärr kan varken miljö eller klimat vänta på att någon annan styr upp situationen utan det gäller för kommunen att både visa vägen och framfötterna. Det är dags för kommunen att mäta och följa upp sitt miljö- och klimatarbete så att det blir gjort och på kvällens kommunfullmäktige blir det debatt om bland annat detta!

Sidney Holm, oppositionsråd för Miljöpartiet i Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare för Miljöpartiet i Nacka

En lysande start på det nya året!

Snöäng

En strålande start på det nya året! En särdeles ljus nyhet är den grönröda regeringens fortsatta satsning på solenergi till den som vill investera i egen produktion av energi. Även lokalt i Nacka finns stora möjligheter för kommunen att göra lysande affärer. Tyvärr missade Alliansen att anta Miljöpartiets lokala kostnadsneutrala klimatinvesteringsbudget med solcellssatsningar men vi får ändå hoppas att detta är året då ekonomiskt, klimat- och miljömässigt kloka och säkra investeringar äntligen blir av!

Miljöpartiet har länge tryckt på för att kommunen ska sluta använda olja (!) för uppvärmning av kommunala byggnader. Det har skett alldeles för långsamt och tagit alldeles för lång tid till följd av ett stelbent och gammaldags sätt att räkna investeringar kortsiktigt istället för ur ett långsiktigt livscykelperspektiv. Nacka borde redan för länge sedan ha lämnat fossila bränslen för uppvärmning eftersom de inte bara är miljö- och klimatmässigt usla utan också dyra.

Nu har Nacka chansen att lämna det stelbenta tänkandet och anta en klimatneutral investeringsbudget med ordentliga satsningar på smart solenergi. Kommunen kan gå före i omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt investera ekonomiskt hållbart.

Vi i Miljöpartiet vill ha en klimatdirektör i Nacka. En person som kan hålla samman och föra arbetet med våra lokala klimat- och miljömål framåt. Se till så att policys och riktlinjer inte bara stannar i teorin, att långsiktigt lönsamma investeringar görs omgående och att kommunen tänker ur livscykelperspektiv och bl.a. investerar i solenergi.

Sidney Holm, oppositionsråd, MP Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, MP Nacka

Nytt år – nya åtaganden

Det nya året innebär för många en nystart och chans till nya och bättre vanor. Inom politiken har många partier länge suttit fast i den gamla ovanan att skjuta klimatfrågan på framtiden. Det nya året ger en chans till nystart.

Den första januari sker ett epokskifte i svensk klimatpolitik när det klimatpolitiska ramverket träder i kraft. Miljöpartiets främsta vallöfte infrias – för första gången får Sverige en klimatlag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en aktiv klimatpolitik. För första gången kommer Sverige också att ha långsiktiga klimatmål och ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är det mest ambitiösa klimatmålet i världen! Men det är inte allt. Sverige har nu också bland annat en historiskt stor miljöbudget, ökat stöd för solceller och bidrag för den som vill kunna ladda elbilen vid huset.

Här i Nacka kommer Miljöpartiet fortsätta lobba för mer kollektivtrafik och nya sätt att transportera människor som alternativ till en Östlig vägförbindelse, en miljödirektör som kan hålla samman och föra Nackas miljö- och klimatarbete framåt och mer hållbar stadsplanering med blandad bebyggelse och bostäder för alla. Vi kommer också fortsätta arbeta för att kommunen antar en klimatneutral investeringsbudget med ordentliga satsningar på smart solenergi. Nacka kan gå före i omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt investera ekonomiskt hållbart.

Tack vare den gröna klimatpolitiken är Sverige på god väg att nå utsläppsmålen till 2030 – och Nacka ska också vara en del av detta. Tyvärr vill flera andra partier stoppa, skära ner och prioritera bort klimatpolitiken både på riksdags- och kommunalnivå.

Miljön och klimatet kräver åtaganden och handling, såväl lokalt som globalt. Miljöpartiet har visat att vi kan leverera resultat och det tänker vi fortsätta göra. Må valet 2018 bli ett klimatval!

Sidney Holm (MP) oppositionsråd i Nacka
Lisskulla Zayane (MP) gruppledare i Nacka
Roger Bydler (MP), 2:e vice ordförande i Miljömålskommittén i Nacka

Gott slut på året!

Springa

Det är underbart roligt när du kan påverka i praktiken. Och när politiken är överens – om än bara för stunden. När dina meningsmotståndare faktiskt kan stödja ett bra förslag trots att det kom från ”fel parti” – från oppositionen.

Häromveckan var majoriteten av partierna i socialnämnden överens med oss. Vi i Miljöpartiet ville nämligen se en ökad ersättning till Bris, Barnens rätt i samhället, och yrkade inför mötet på detta. Vanligtvis brukar inget som oppositionen yrkar på hörsammas, men denna gång stöttades yrkandet av samtliga allianspartier och höjningen gick igenom!

Vi i Miljöpartiet valde i vår senaste skuggbudget för kommunen att satsa på människor. På barn, unga, äldre och människor i behov av stöd. Vi valde att lägga mer pengar på skola, omsorg och föreningsliv istället för att sänka skatten med 10 öre. En del av våra satsningar bestod i att satsa mer pengar på barn i behov av råd och stöd och en höjd ersättning till Bris.

Det är oerhört glädjande att vårt yrkande nu gick igenom. Vi kommer fortsätta arbeta och argumentera även för våra andra förslag. I socialnämnden handlar det bl.a. om mer pengar till kommunens individ- och familjeomsorg samt förebyggande åtgärder och tidiga insatser.

Ett samhälles styrka ligger också i förmågan att ta hand om sina medborgare i behov av stöd. Att vi tillsammans kunde vara överens om att göra just detta denna gång och förändra i praktiken tjänar vi alla på. Ett bra slut på detta år av sammanträden i socialnämnden helt enkelt. Vi ser fram emot ett 2018 med konstruktiv dialog och debatt… ett år som dessutom är valår!

Lisskulla Zayane, 2:a vice ordförande i Socialnämnden, Miljöpartiet Nacka
Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka

Så handlar vi efter #metoo

Du har inte missat det. Nyhetsflödena svämmar över med vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier. Kvinnor i bransch efter bransch delar med sig. Fruktansvärda, skamfyllda hemligheter har kommit upp till ytan och visat problemets omfattning. Tystnadskulturen har äntligen brutits.

#Metoo. Ett globalt upprop som beskrivs som det största som hänt kvinnorörelsen sen rösträtten. Ett tecken på att övergreppskulturen pågått alldeles för länge och att vi måste ryta ifrån för att inte svika kvinnorna som vågat berätta.

Uppropet har blivit enormt av flera anledningar. En är sexuallagens otillräcklighet: idag bedömer domstolar avsaknaden av ett nej som ett ja. Sovande offer och offer som varit för berusade eller rädda för att säga ifrån skyddas inte alltid. Det här har Miljöpartiet tryckt på rejält för att förändra – 2007 lade vi vår första motion om en samtyckeslag.

Inte förrän sommaren 2018 verkar den bli möjlig. Övriga partier har äntligen släppt sitt motstånd och den grönröda regeringen lägger nu ett förslag om en samtyckeslag som bland annat innebär bättre stöd till offer, förbättrat skydd för barn, skärpta straff och att två nya oaktsamhetsbrott införs.

#Metoo har redan påverkat samhället. Allt fler vågade anmäla sexualbrott i november jämfört med i fjol. Men mörkertalet är ändå stort och vårt mål är att alla övergrepp anmäls. Vi vill också se att polis och domstolar slutar lägga ned majoriteten av alla anmälda fall. Det är bland annat därför som regeringen har satsat historiska 7,1 miljarder kronor på polisen.

Mitt i dessa hjärtskärande berättelser finns en positiv kraft. En ökad medvetenhet. Sju av tio svenskar tror att #metoo kommer att leda till förändring och med dessa satsningar vill vi bidra till det. Vi ger inte upp innan vi har fått en jämställd värld, utan sexuella övergrepp.

Lisskulla Zayane, språkrör Nacka (MP)
Sidney Holm, språkrör Nacka (MP)