Nacka bygger stad- men not in (M)y backyard!

saltcentrum-jpg
                                                         Illustration: Nacka kommun

Just nu byggs det och planeras rekordmånga stadsbyggnadsprojekt i Nacka. Förutom att Centrala Nacka växer ska våra befintliga centrum rustas upp och få en uppdatering. Sedan några år tillbaka har kommunen arbetat med att ta fram en detaljplan för Saltsjöbadens Centrum där det var tänkt att rusta upp centrum och bygga en småstadsmiljö med nya bostäder, mötesplatser, restauranger m.m. Det ursprungliga programförslaget innehöll upp till 1500 nya bostäder men efter samråd och kritik från kringboende nästintill halverades planerna. Det nya förslagets 750-950 bostäder med även lägre byggnadshöjder på 3-5 våningar och ett sammanbyggt centrum, tyckte vi i Miljöpartiet var en bra kompromiss och en varsam hantering av områdets utveckling, en riktlinje som vi fortfarande står bakom.

Riktlinjerna bakom det nya förslaget stod även den styrande Alliansen bakom. Mycket tid och pengar har lagts ner innan vi landade i det senaste programförslaget och vi tycker att det är trist att den moderatledda Alliansen nu väljer att avbryta programarbetet efter att ytterligare kritiska röster gjort sig hörda. Det här är andra gången på kort tid man inte ser till hela kommunens bästa utan bara till sin egen väljarkår lokalt i Saltsjöbaden. Förra gången gällde det placeringen av en ny simhall som hamnade i det glest befolkade Saltsjöbaden istället för i det tätbefolkade Fisksätra där det faktiska befolkningsunderlaget finns. För nya bostäder i Saltsjöbaden verkar det vara ”not in (M)y backyard” som gäller, men däremot gärna en simbassäng. Inga nya bostäder men utökad service, inte direkt vad som gäller i andra kommundelar.

Miljöpartiet i Nacka hade hellre sett att man nu tog ett helhetsgrepp för Saltsjöbadens Centrum, med nya mötesplatser och bättre samband med Fisksätra som via Gröna Dalen ligger på promenadavstånd. Hade man lyssnat lika mycket på Fisksätraborna skulle man förstått att Saltsjöbaden även tillhör och nyttjas av dem och att en upprustning välkomnas. Den mest effektiva integrationspolitiken tror vi sker genom att skapa en sammanhållen stad med gemensamma mötesplatser, inte genom segregation. Vi tycker det är sorgligt att man inte tar tillvara på den här möjligheten att få folk från olika kommundelar att mötas.

Sidney Holm, oppositionsråd och språkrör
Lisskulla Zayane, 2:e vice ordförande och språkrör

 

Folkbibliotekens död- en sorgens dag i Nacka

bibliotek

Sakta men säkert sedan 2011 har driften av kommunens bibliotek successivt privatiserats och från och med ett beslut igår har vi inte längre något kommunalt drivet folkbibliotek kvar i Nacka. Vi har sedan beslutet att upphandla biblioteken dök upp hastigt och olustigt på dagordningen år 2010 varit starkt kritiska till denna utveckling. Bibliotek är en viktig offentlig kulturplats där människor kan mötas med böcker, ord, berättelser och kultur. Miljöpartiet i regering håller på att ta fram en nationell biblioteksstrategi som syftar till att ge biblioteken möjlighet att stärka litteraturens ställning, främja det demokratiska samtalet och förmågan till kritisk analys och källkritik. Förmågor som känns extra viktiga i dag när vi har världsledare och politiska partier i riksdagen med alternativa verklighetsbeskrivningar. Den gröna bibliotekspolitiken formulerades redan i en motion i Riksdagen 2011 och har som utgångspunkt att folkbiblioteken enbart ska tillåtas drivas i offentlig regi för att säkerställa och garantera grundläggande värden som det fria ordet och demokrati.

Vi är till skillnad från Alliansen inte stolta över att vara den enda kommunen i landet som från den 1 juli 2019 helt kommer saknar bibliotek i kommunal regi, och som enda kommun i landet att lägga ut biblioteken på entreprenad över huvud taget, nu när beslutet att upphandla de sista tre av sex bibliotek dök upp lika hastigt och hemligt som sist under senaste mötet i Kulturnämnden. Vi tycker även att det är skamligt att enbart förstudien för biblioteksupphandlingen kostade skattebetalarna 300 000 kr, pengar som istället kunnat gå till exempelvis en teateruppsättning för en fri teatergrupp, eller något annat kulturevenemang som får en stad att leva, nu när vi har ambitionen att Nacka ska bygga stad.

Idag är en sorgens dag för oss gröna, som länge kämpat för säkerställa att folkbiblioteken fortsatt tillhör och är en demokratisk plats för folket.

Mathias Zachariassen, ordinarie ledamot i Kulturnämnden (MP)
Märta Lindmark, ersättare i Kulturnämnden (MP)

 

 

Inget gift på våra bollplaner!

19198289_10156224475929097_1761793399_n
Syrenerna blommar, temperaturen håller sig stadigt över 10 grader och de första svenska jordgubbarna är här. Vi kan konstatera att det är sommar i Sverige. Med sommaren hoppas vi kunna njuta av sol och bad, äta mycket glass och kanske kicka lite boll.

Fotboll är populärt i vår kommun och ca 5 000 Nackabor är medlem i någon fotbollsförening. I Nacka har vi i dagsläget nio stycken 11-manna fotbollsplaner och fler kommer det bli i takt med att Nacka växer. Två tredjedelar av dessa är gjorda av konstgräs som enligt Naturvårdsverkets senaste rapport är en av de största bovarna till utsläpp av mikroplaster som kan hamna och förorena våra vatten.  Vi vill att kommunen i framtiden enbart anlägger fotbollsplaner av gräs eller annat miljövänligt material så som kork eller kokos. Vi vill även att kommunen sanerar de giftiga konstgräsplaner som redan finns i kommunen för såväl havets som vår egen hälsas skull. Fotboll ska ju vara en aktivitet som gör gott, både för kropp och kamratskap, inte förgifta med farliga gummipartiklar.

Natalia Davaro, ordinarie ledamot i Fritidsnämnden för Miljöpartiet i Nacka

 

 

Rapport från kongressen

Vistårinteut

Glaset är inte längre halvtomt
I år fick jag förtroendet att representera MP Nacka som ett av två ombud på Miljöpartiets kongress i Linköping. Temat i år var ”Ledarskap för klimatet” vilket verkligen märktes då det genomsyrade både motioner och tal under kongressen. Mycket negativt har skrivits om Miljöpartiet på senare tid, lite av att vi bara fungerar som en dörrmatta åt Sossarna. Det har bitvis varit väldigt frustrerande med all negativ fokus och det har känts som att många även inom Miljöpartiet sett glaset som halvtomt istället för halvfullt. Därför kändes det otroligt peppande när språkrör och ministrar lyfte alla de gröna framgångar i regeringen istället för att fokusera på det som känts mindre bra. Gröna framgångar saknas inte och Miljöpartiet har verkligen gjort skillnad i klimatfrågan och förflyttat regeringens politik i grön riktning. Min känsla under kongressen var att de positiva krafterna nu tagit över i partiet.

#ViStårInteUt
Utöver klimatfrågan var migration & flyktingpolitik de hetaste frågorna och det som engagerade mest den här kongressen. Miljöpartiet var ju med och stramade åt flyktingpolitiken efter den kaotiska situationen som rådde hösten 2015 och många inom MP tycker att nu får det vara nog. Folkrörelsen ”Vi står inte ut” som kräver en humanare flyktingpolitik hade gjort ett fantastiskt jobb inför kongressen och stod också utanför kongresslokalen från morgon till kväll och lobbade för sina frågor.

Det kändes lite som att den här kongressen också blev en vändpunkt för Miljöpartiets ställningstagande i flyktingfrågan. Bl.a. blev det en förkrossande majoritet bakom förslaget att alla ensamkommande barn som kom under 2015 men nu fått avslag för att de hunnit fylla 18 år under väntetiden, ska få sin sak prövad utifrån den ålder de hade när de kom till Sverige. Det som kongressen bestämmer behöver iofs. Inte bli regeringens politik eller klubbas igenom i riksdagen, det är vi inom Miljöpartiet smärtsamt medvetna om. Men nu har vi i alla fall tagit fram en tydligare mer human linje vi ska driva i regeringen. Nu är det upptill Sossarna och de mindre Allianspartierna att bekänna färg i frågan. Även om det inte skulle gå hela vägen känner jag en stolthet över att ha varit med och beslutat om en humanare linje i flyktingfrågan

Mitt förslag om förmånscyklar bifölls
Någonting annat som var lite kul är att mitt förslag om att elcyklar och lastcyklar skall kunna erbjudas som skattebefriad löneförmån bifölls J Lokalt har vi genomfört mitt förslag om förmånscykel som ”grön löneväxling” för alla anställda i Nacka kommun. Förmånscyklarna har blivit oerhört uppskattade och om de dessutom skulle kunna erbjudas som en skattefri löneförmån, skulle vi förmodligen få se en cykelboom utan dess like i hela Sverige.

Sidney Holm – Oppositionsråd och språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

 

 

Världshavens Dag

varldshavens_dag_flyer

Idag är det Världshavens dag.

Ett av världens största miljöproblem är att haven fylls med plast som är ett direkt hot mot framförallt fåglar och djur. Man räknar att 8 miljoner ton plast hamnar i haven varje år, motsvarande en lastbil fylld med plast per minut, och med den takten kommer det finnas mer plast än fisk i haven om 30 år.

Den här veckan håller Sverige med Miljöpartiet och Isabella Lövin i spetsen tillsammans med Fiji hov för FN:s globala havskonferens i New York. Målet är att öka takten för det globala miljöarbetet för haven. På hemmaplan har regeringen i veckan talat om att man kommer satsa 100 miljoner kronor för att minska plast som hamnar och skräpar ner haven. Satsningen kommer bland annat gå till att ta fram alternativ till plastförpackningar, strandstädning och pedagogiska insatser för barn för att minska nedskräpningen av plast. Går man in i en butik den här veckan märker man att även där försöker man få fler att välja tygpåsen istället för plastpåsen genom att informera om mikroplastens dåliga miljöpåverkan och det är en annan sak som Miljöpartiet i regering ligger bakom.

I Nacka har vi inga världshav men desto fler lokala vatten. Vill man rädda världshaven globalt måste man börja med att agera lokalt. Man kan till exempel börja med sig själv och plastbanta genom att exempelvis välja tygpåse när man går och handlar eller återanvända plastpåsen man tog sist. Det handlar framför allt att ändra på gamla invanda vanor och beteenden.

Vi kan börja med att lära våra barn. Miljöpartiet i Nacka har i ett politikerinitiativ föreslagit att återinföra naturstädning för barn, så att de på ett pedagogiskt sätt lär sig vad som händer om man lämnar skräp i naturen eller plast på stranden samtidigt som man får vistas i skogen tillsammans.

När det gäller våra lokala vatten och sjöar är det något vi uppskattar och värnar om och behöver ta hand om ännu mer nu när Nacka växer. Miljöpartiet i Nacka har i många år kämpat och legat på för att vi ska få en hållbar dagvattenhantering med bland annat öppna dagvattenlösningar nu när vi bygger stad. Det är tack vare oss och våra pådrivningar som man nu tar dagvattenfrågan på stort allvar i kommunen.

Vill du veta mer? Idag kan du träffa oss för att prata om hav, plast eller något helt annat vid Nacka Forum från kl 17. Hoppas vi ses!

/Miljöpartiet i Nacka

882!

gröna_avtryck_flyer_slutgil.gif

882 dagar har gått på den här mandatperioden. 882 dagar av ihärdigt oppositionsarbete. På 882 dagar har vi sett till att påverka kommunen i en grönare riktning och fått igenom en hel drös med politiska förslag trots att vi inte sitter på den styrande makten.

Det är tack vare oss kommunens anställda erbjuds förmånscyklar, att det byggs fler cykelparkeringar och laddstolpar för elbilar. Att nyanlända kommer erbjudas boende i centrala Nacka och att kommunens tak kommer prydas av solenergipaneler inom en snar framtid.

Tänk vad vi skulle åstadkomma om vi fick vara med och styra, på riktigt, i majoritet.
Om 465 dagar vet vi. Efter valdagen den 9 september 2018 är vi förhoppningsvis med och gör fler gröna avtryck när Nacka växer och bygger stad. Vår gröna röst behövs och gör skillnad. Engagera dig du också!

Solen strålar över Nacka

klimatpolitik_for_resultat

Ännu en solig framgång efter en solig helg från oss i Miljöpartiet i Nacka. Igår bifölls vår motion om att satsa på mer solenergi i Nacka enhälligt i kommunfullmäktige.

Vi föreslog att kommunen ska se över de byggnader som kommunen äger om de passar som solenergikällor och i ett nästa steg bygga solenergianläggningar på dem. Redan idag är Stadshusets tak prytt med solpaneler efter ett förslag från oss. Fördelen med att bygga på tak är att ytan redan finns och eftersom priset på solpaneler rasat de senaste fem åren finns även ekonomiska fördelar.

Vi kommer nu att ta ett steg närmare vårt mål att kommunen ska vara helt självförsörjande på energi i framtiden och då är solenergi en viktig del i omställningsarbetet. Vi är glada att Nacka kommer gå i bräschen för energi från solens strålar och ser på ekonomiska investeringar ur ett mer långsiktigt livscykelperspektiv. Det är hållbar och klimatsmart politik, i praktiken!

Sidney Holm, språkrör och oppositionsråd, MP Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör och 2:a vice ordf. i Socialnämnden, MP Nacka