KOLLEKTIVTRAFIK BILTRAFIK KLIMAT

TÄT STAD MED TÄT KOLLEKTIVTRAFIK. Att människor i glesbygd många gånger har svårt att klara sig utan bil är lätt att förstå. Men att tätorten Nacka har större biltäthet än glesbygden får vi inte acceptera. Därför måste den nybebyggelse som blir ha nära till handel och service och så bra kollektivtrafik att bil för privat bruk blir OCH UPPFATTAS SOM överflödigt.

GLES STAD MED GLES BILTRAFIK. Också villabefolkningen klarar sig utan att behöva använda bilar så ofta om det i stället finns tät matarbusstrafik mornar och kvällar då många ska till och från jobb, dagis och skolor. Och pensionärer kan åka och handla utan egen bil.

VÄXANDE STOCKHOLMSREGION MED MINSKANDE KLIMATPÅVERKAN. Om övriga kommuner i Stockholms län gör likadant så finns ännu mindre behov av ”Östlig förbindelse” och ”Förbifart” men desto större behov av ny kollektivtrafik.

Per Chrisander

Veckans bloggare: Per Chrisander

Per Chrisander, förtroendevald för Miljöpartiet i Nacka

Veckans bloggare är Per Chrisander, 2 vice ordförande i Tekniska Nämnden

Jag är pensionär med många järn i elden, bl.a. andre vice ordförande i Tekniska nämnden, husbyggare/fastighetsskötare/hyresvärd och aktiv morförälder. Sedan 1978 bor jag i en liten villa i Saltsjö-Boo och är sedan 1985 med i Miljöpartiet. Mitt yrke är socialsekreterare, och jag arbetar fortfarande som sådan ibland. Jag är ledamot i Nacka kommunfullmäktige och kandiderar för nästa mandatperiod också.