Nej till tiggeriförbud

Räven tigger

En utsträckt hand såg på mig och bad om någon krona, jag tänkte, hur kan jag hjälpa, jag knappast dig från ett liv på gatan kan skona?
Den utsträckta handen blev i min vardag en tagg, jag kände nästan för en stund lite agg.
Fattigdomens ansikte rubbade mina vanor, fick mig att se och tänka i nya banor.
Plötsligt fick hopplösheten ett ansikte, det hade kommit hit, människor med utsträckt hand som flyttar och rör sig hit och dit.
I jakt på ett bättre liv, i jakt på mat till familj och en framtid för sina barn. En helt mänsklig instinkt – överlevnad – men förbudsivrarna fick vatten på sin kvarn.
”Det där ska vi inte ha här, det kan vi inte tolerera”, men då glömdes att fattigdom knappast försvinner för att du förbjuder – nej, för det krävs mycket mera!

Nej. Miljöpartiet vill inte ha tiggeriförbud i Nacka.

Att lösa dessa problem handlar både om resurssättning och attitydförändring i Sverige, Europa och i EU-medborgarnas hemländer. Miljöpartiet är kategoriskt emot ett tiggeriförbud. Det går inte att lagstifta bort fattigdom genom att förbjuda människor att be om hjälp. Det skulle bara förvärra situationen ytterligare för redan svårt utsatta människor.

De senaste åren har det blivit vanligare med tiggande människor i det offentliga rummet. Fattigdomen och diskrimineringen i Europa syns allt mer, även i Nacka. Många tycker det är jobbigt att se hur andra fryser, saknar mat och husrum och tvingas tränga sig på folk för att fråga om en slant.

Många av tiggarna är hemlösa EU-medborgare. Fattigdomen i Europa som gör att människor tvingas tigga för sin försörjning och inte har någonstans att bo är inget vi löser över en natt. För att hjälpa någon måste man se hela människans livssituation. Romska EU-medborgare, som det ofta, men inte alltid, handlar om, tillhör ett av Europas mest diskriminerade folk sedan flera hundra år, lever under dåliga förhållanden i sina hemländer och diskrimineras ofta av myndigheterna där. Bland annat förekommer det att romska barn förvägras möjligheten att gå i skolan på samma villkor som andra barn.

Miljöpartiet vill:

  • att det genomförs en nationell satsning mot hemlöshet genom att ge kommuner statsbidrag för att inrätta fler boendeplatser/platser på härbärge för hemlösa,
  • se över möjligheten till någon typ av svenskundervisning samt rätten till sjukvård.
  • ta ett initiativ till ett EU-toppmöte om att förbättra situationen för romer i Europa,
  • se över hur EU kan få fler och starkare verktyg för sanktioner mot ett medlemsland som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter.
  • ge mer pengar till frivilligorganisationer som jobbar med hemlösa i allmänhet och EU-medborgare i synnerhet
  • underlätta för hemlösa EU-medborgare att arbeta genom att förenkla tillgång till samordningsnummer och att registreras som arbetssökande

Vem är det som kör egentligen?

Vem kör1 (002)

Att satsa mer på solenergi är både ekonomiskt lönsamt och bra för miljön. Istället för att förbruka energi skulle våra skolor, förskolor, äldreboenden och andra kommunala byggnader och anläggningar kunna börja producera energi. Det är investeringar som inte kostar något och som borde göras nu, eftersom de är ekonomiskt lönsamma.

Kommunerna har dessutom en stor roll att spela om Sverige ska nå klimatmålen och Nacka kan bidra till en hållbar värld genom att vara en hållbar kommun. Vi välkomnar Alliansens ambition om att arbeta för Agenda 2030, hållbarhetsmålen för en bättre värld, men ser att det arbetet haltar lite och att det inte ser ut att finnas någon ansvarig som ser till att bra saker som beslutas faktiskt genomförs. Nu har det gått mer än två år sedan vi i Miljöpartiet fick igenom vårt förslag om att Nacka ska satsa på solceller på kommunens tak, men det är fortfarande oklart hur arbetet går framåt. Investerade kommunen i solceller förra året och var finns de i så fall?

På kommunfullmäktige möttes frågorna med tystnad och när vi nu ställt frågorna igen får vi olika svävande svar från ansvariga på kommunen, men utan att faktiskt få svar på våra frågor. Att bollas runt utan att få svar brukar vara tecken på att inget hänt. Men det visar också på en stor brist när demokratiskt fattade beslut inte genomförs.

Vem är det som kör egentligen, som leder Nackas utveckling? Med Miljöpartiet vid ratten skulle vi styra mot ett hållbart fossilfritt Nacka. Vi vill att Nacka blir ledande i miljö- och klimatarbetet och att vi tänker mer långsiktigt. Det arbetet måste vara den gröna tråden i alla verksamheter. Vi vill genomföra klimatviktiga beslut med högre fart – fler solceller är hållbart och smart!

Sidney Holm, oppositionsråd, MP Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, MP Nacka

Äntligen fler klimatsmarta trähus i Nacka

trähus orminge

I Orminge bygger Aros bostad trähus. Nu kan det bli fler sådana även i centrala Nacka.Bild: Aros bostadsutveckling

Små steg för mänskligheten, stora steg för Nacka. Men även de små stegen behövs för klimatet och i omställningen till en hållbar värld. Det är glädjande att samtliga partier på årets första kommunfullmäktige stod bakom Miljöpartiets förslag om att bygga i trä.

Vi har fortfarande chans att påverka hur vårt kommande Nacka ska se ut allteftersom byggplanerna blir klara och det bestäms vem som ska få bygga vad på marken. Vi kan styra byggandet så vi får mer hållbara och klimatsmarta hus. Trähus är en del av detta och Miljöpartiet har länge envist arbetat för att vi ska bygga mer i massivträ eftersom:

  • Det går fortare att bygga och blir mindre stök och ljud under byggtiden då trämoduler går snabbt att sätta ihop. Byggtiden halveras och på sex månader är ett hus inflyttningsklart.
  • Massivträ behöver inte olika lager isoleringar: de tjocka modulerna är både inner-, ytter- och mellanväggar.
  • Arbetsmiljön för de som bygger husen och inomhusmiljön i husen med luft, akustik och kontroll på farliga ämnen blir bättre.
  • Svensk industri kan gynnas och jobb skapas.

Men framförallt är trähus klimatsmarta. Medan betongindustrin släpper ut lika mycket koldioxid som all flygtrafik i hela världen så binds koldioxid i trähus och förbättrar klimatet. Trähus har också låg energiförbrukning.

Trähus – och även höga sådana – kommer mer och mer. Även Nacka måste visa att vi bygger för framtiden, med framtidens teknik. Tillsammans styr vi mot ett hållbart samhälle och vi har chansen att påverka Nackas klimatavtryck när vi växer. Det gör vi genom att arbeta för mer klimatsmart byggande och just fler hus i trä. Att alla partier nu är med på det tåget gör att Nacka kan ta ett välbehövligt kliv mot en mer hållbar kommun. Det må vara små steg på jorden, men varje litet steg i rätt riktning behövs för klimatet.

Heja oss!

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Det gröna guldet

skogens dag

Skidtur på Sandasjön i Nackareservatet.

Vilken Nackaskog har du tänkt besöka till helgen? Idag är det skogens dag och vi lyfter Nackas gröna guld, riktig hårdvara när kommunen förtätas.

Hur ska vi tänka vid konflikter mellan skogens företagsekonomiska och samhällsekonomiska värde? Där det ena kan omsättas i pengar medan det andra är mer svårt att uppskatta värdet av i kronor och ören.

Den som vandrar i Erstaviksskogen möts ibland av nya vyer inte bara beroende på årstidernas växlingar utan för att det i Erstavik bedrivs skogsbruk med avverkning av skog. En del som är anmält för avverkning är skogen runt Sandakällan i Älta, en plats till vilken folk från hela stockholmsområdet kommer för att hämta vatten. Platsen är inte bara en naturupplevelse visuellt utan ger också möjlighet att ta med något av det som naturen ger oss: rent och mineralrikt vatten.

När ekonomiska och ekologiska värden står mot varandra behöver vi hitta nya former för att tillsammans finansiera och bevara det som vi alla har glädje av och nyttjar: skogen.

Miljöpartiet vill att kommunen arrenderar värdefull skog som annars skulle komma att avverkas, som skogen runt Sandakällan och Sandasjön. Du hittar vårt förslag här.

PARKTEATERN TILL NACKA!

parkteatern till nacka

Nacka blir stad och i en stad finns naturligtvis… KULTUR! Även om vi har sagt det förr och det tål att upprepas: vi måste bevaka så att staden får offentliga platser med parker och torg där vi kan mötas kostnadsfritt och utan att be andra om lov ordna kulturevenemang, marknader eller annat. Men på vägen mot staden och kommande parker vill vi se ett Nacka som erbjuder mer kultur till fler och använda de offentliga ytor vi har för att skapa tillfälliga mötesplatser för alla.

I Stockholms stad finns ”Parkteatern” som på sommaren turnerar runt på Stockholms utomhusscener och erbjuder scenkonst. Nacka har ingen egen stadsteater men vi har möjlighet att bjuda hit en sådan. Stockholms landsting har dessutom en satsning med bidrag för den kommun som vill bjuda in Parkteatern.

Miljöpartiet vill att Nacka köper in föreställningar från Parkteatern för sommarteater på hemmaplan. Därför har vi föreslagit att kommunen undersöker möjligheterna att ta del av Parkteaterns utbud och på lämplig plats erbjuder sommarteater här i Nacka!

Här hittar du vårt förslag.

MER MOTION, BÅDE HÖGT OCH LÅGT!

Det är svårt att få plats med allt i städer, särskilt om vi vill ha en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och idrott nära varandra, inte på olika ställen. Samtidigt blir det en tryggare utemiljö om vi skapar ställen där fler rör sig under olika delar av dygnet och som inte är helt öde sena kvällar och nattetid.

Mark och byggnader kan delas in både över och under jord. Det betyder att nya fastigheter kan bildas och utrymmen skapas när vi bygger stad. Men att bygga under jord är både dyrt och ibland svårt. Bättre då att tänka uppåt och placera idrottsytor byggnader!

Stora bygg-, industrilokaler och parkeringar kan få en våning till för möjlighet till idrottsytor ”på taket”. Eftersom vi behöver vara både kreativa och nytänkande för att planera in ishallar och fotbollsplaner har Miljöpartiet föreslagit att kommunen undersöker möjliga utrymmen där nya fritids- och idrottsytor skulle kunna skapas genom att bygga både högt och lågt.

För ett antal år sedan kompletterades bl.a. Jordabalken med en möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning. Det betyder att fastigheter, mark och byggnader, kan delas in i nya enheter även vertikalt, dvs. både under och ovan jord. Det ger oss möjlighet att bilda nya fastigheter och utnyttja utrymmen bättre när vi bygger stad. Idrottsytor under jord kan tillkomma men att bygga nedåt är ofta både kostsamt och kan vara olämpligt ur andra synpunkter. Att förlägga idrottsytor på byggnader ger dock både tillgång till nya ytor och möjligheter. Miljöpartiet har tidigare tagit upp det faktum att centrala Nacka har fler parkerings- än idrottsytor, något som gör att stadsplanerare kan titta på hur dessa platser kan användas. Men det finns också andra stora ytor att undersöka, som bygg-, industrilokaler och parkeringsytor. Miljöpartiet vill titta på de möjligheter som den tredimensionella fastighetsbildningen ger oss och se om det går att bygga på en våning t.ex. till på det stora byggvaruhuset i Sickla för möjlighet till idrottsytor ”på taket” och föreslår att kommunen inventerar möjliga utrymmen där nya fritids- och idrottsytor skulle kan skapas exempelvis genom tredimensionell fastighetsbildning samt genom ändringar i befintliga detaljplaner.

Här hittar du vårt förslag!

Ett motionsrikt år!

Motion 2018

37 motioner lämnade vi in till kommunfullmäktige detta år. ”Försöker ni slå världsrekord?” skämtade någon på senaste fullmäktigemötet, med glimten i ögat och orolig blick.

Motioner är det sätt på vilket ett parti kan komma med förslag och påverka politiken. Mycket av den cykelpolitik som Nacka prisats för bygger till exempel på Miljöpartiets förslag genom åren. För ett parti som sitter i opposition är det en möjlighet att föra politiken – och kommunen i den riktning man vill. För Miljöpartiets del innebär det att påverka så att Nacka arbetar för en hållbar kommun som tar hänsyn till miljö och klimat.

På årets sista kommunfullmäktige lämnade vi in nio motioner inom olika områden, allt från bostäder till äldre, idrott och kultur. Den styrande majoriteten i Nacka har ju uttalat att kommunen aktivt ska arbeta för hållbarhet och mot FN:s globala klimatmål. Miljöpartiet har många förslag på hur kommunen kan göra så att det blir lätt att göra rätt och bidra till ett mer miljö- och klimatvänligt Nacka.

Till exempel köper kommunen in varor och tjänster och investerar för miljarder varje år. Vi i Miljöpartiet vill införa ett internt bonus-malus-system där alla de varor, tjänster och investeringar som är dåligt för miljö- och klimat beläggs med en intern extrakostnad. Pengarna kan sedan användas till att subventionera sådant som istället är bra. På så vis kostar det en del att göra fel och blir lätt att göra rätt!

Pengar är ett väldigt effektivt styrmedel och med någon form av internt bonus-malus-system skulle vi effektivare kunna styra hela kommunen mot uppfyllelse av miljö- och klimatmålen. På så sätt blir Nacka en del av lösningen på klimatutmaningen, istället för att vara en del av problemet.

Följ också @mpnacka på Instagram för att läsa mer om våra andra förslag för att få hit Parkteatern i sommar, utnyttja den tredimensionella fastighetsbildningen för fler idrottsytor och planera för fler olika typer av bostäder för äldre.

Ett motionsrikt år går mot sitt slut… men nästa år är vi tillbaka med fler förslag! Vårt nyårslöfte är att motionerna mera 😉

God jul & Gott nytt år!