En hållbar budget

Fjäril högupplöst

Miljöpartiets budgetförslag för Nacka kommun fokuserar på hållbarhet och att Nacka aktivt tar steg för att nå de globala klimatmålen. Satsningar på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Nacka innebär mer pengar till barn och unga, miljö och klimat, förebyggande arbete, människor i behov av stöd samt bostäder för alla. Vi vill styra mer mot ett hållbart byggande med klimatsmarta bostäder och har ett tydligt mål om ett fossilfritt Nacka år 2040.

– För nackaborna skulle en fossilbränslefri kommun till exempel betyda minskade utsläpp från trafiken med övergång från fossila till förnybara drivmedel, fordon med mindre energianvändning och en kommun med mer kollektivtrafik. Det betyder också att Nacka ska öka mängden förnybar el som produceras här, ställa höga krav på energieffektivisering i nybyggda bostäder och bygga mer i trä, berättar Sidney Holm, språkrör för Miljöpartiet i Nacka.

Miljöpartiet föreslår också en skattehöjning på 15 öre, dels för att ta höjd för sämre ekonomiska tider med ett högre balanskravsresultat, men också för att möjliggöra satsningar.

– Det betyder att vi har sparar mer pengar för framtiden om det ekonomiska läget skulle försämras. Redan i år kan vi se hur kommunen gör ett sämre resultat än väntat med flera miljoner och det är den sortens mindre roliga överraskningar vi vill vara bättre förberedda på, förklarar Lisskulla Zayane, språkrör för Miljöpartiet i Nacka.

Miljöpartiets största satsningar är även i år på mindre barngrupper i förskolan samt på människor i behov av socialtjänstens hjälp och stöd. Bland andra konkreta satsningar märks ett badhus i Fisksätra och förslag för bättre cykelvägar och pendlingsmöjligheter. Miljöpartiet satsar också mer på kultur till barn och unga och vill få till ett samarbete med Stockholms parkteater för att kunna erbjuda nackaborna mer kultur på hemmaplan. Möjligheten att förlägga Värmdöleden i tunnel på sträckan i centrala Nacka för en tystare stad är ett annat förslag som skulle kunna ge plats för idrottsytor samtidigt som skogen i Ryssbergen får vara kvar. Vi investerar också 100 miljoner kronor i solceller, en investering som är lönsam både för klimatet och rent ekonomiskt.

Hela budgetförslaget återfinns här.

Vatten hela dan – är det mat för en vegan?

Ribollita

Miljöpartiet vill se mindre av kor och elefanter i Nacka. Med det menar vi att ”rätten” att äta kött i debatten blivit en helig ko samtidigt som animaliska produkters klimatpåverkan kommit att bli en elefant i rummet: vi vet om den men undviker att tala om den. Nackas styrmodell är frihet under ansvar där politiken överlåter till enskilda aktörer att bestämma. Hur vi konkret arbetar med våra lokala miljömål och hur vi tänker kring mat och livsmedel i kommunala verksamheter är exempel på sådant som kommunen inte vill lägga sig i.

Livsmedel har olika klimatpåverkan och ”biffen” är bland de största utsläppskällorna som den genomsnittliga nackabon står för. Vad vi lägger på tallriken spelar med andra ord roll inte bara för hälsan utan även för klimatet. Det är därför Miljöpartiet tycker att det viktigt att arbeta med den mat som serveras i kommunal regi: som stor inköpare och ”tillagare” av mat kan vi faktiskt tillsammans göra skillnad! Det är också hos barn och unga som goda vanor och förändring grundläggs. Vi vill att kommunen tittar på hur vi kan arbeta med att minska det klimatavtryck vi avger via tallriken och arbeta för Nackas miljömål.

Idag på internationella vegandagen väljer vi att lyfta hur vi tillsammans kan göra skillnad genom att tänka på vad vi äter. Vi bjuder också på det här receptet där vatten visserligen ingår men som också innehåller god olivolja, svartkål, bönor och tomater. Samtliga goda ingredienser som ”även en vegan” kan äta!

Ribollita:
Hacka två små lökar, fräs i olivolja. Hacka två morötter och ha ned dem. Ha ner en stor potatis i bitar, hacka svartkålen och i med den. På med två paket passerade tomater (ev lite vatten) och låt puttra. I med en-två paket borlottibönor/små vita bönor. Låt detta puttra tills de hårda ingredienserna är mjuka. Krydda med svartpeppar, salt och olivolja. Mixa sedan allt med stavmixer. Bara godare om det får stå minst några timmar/någon dag innan servering och funkar utmärkt att frysa in! Det är även gott att ha en skiva torrt vitt (gårdagens) bröd i botten på tallriken innan ribollitan slevas upp.

Miljöpartiet väljer bort blockpolitiken

Miljöpartiet i Nacka har valt att ingå ett valtekniskt samarbete med Alliansen och ställa sig utanför blockpolitiken. Överenskommelsen förändrar ingenting politiskt. Däremot får Miljöpartiet bättre förutsättningar att arbeta och föra fram sin egen gröna politik inom alla områden. I överenskommelsen får Miljöpartiet också ett kommunalråd i opposition.

Med det valtekniska samarbetet binder sig Miljöpartiet inte till något block utan kommer att vara Nackas gröna röst med fokus på ett hållbart samhälle där miljö- och klimatfrågor inom alla kommunens verksamheter prioriteras.

– Vi är ett grönt parti som arbetar för ett hållbart samhälle och kommer fortsätta föra fram vår egen politik, säger Sidney Holm, oppositionsråd för Miljöpartiet. Ett kommunalråd i opposition innebär insyn och möjlighet till politisk påverkan och överenskommelsen ger oss möjlighet att kunna föra grön politik denna mandatperiod.

De senaste veckorna har Miljöpartiet suttit i förhandlingar med utgångspunkten att kunna få så mycket insyn och platser som möjligt. Det är på så vis vi kan fortsätta lägga förslag inom alla områden och påverka politiken.

– Förra mandatperioden fick vi igenom mycket grön politik, fortsätter Lisskulla Zayane, språkrör för Miljöpartiet. Den här överenskommelsen ger oss bättre förutsättningar att driva grön politik och kunna påverka även kommande år. För att ha tid och möjlighet att föra fram vår politik krävs resurser och utrymme, något vi nu får.

Nacka ska vara en del av lösningen och de klimatutmaningar vi står inför har aldrig varit så stora som nu. När Nacka byggs och utvecklas behöver fokus vara hållbarhet med långsiktiga beslut som tar hänsyn till kommande generationer.

– Vi kommer arbeta för hållbara trafiklösningar, klimatsmart byggande, större satsningar på barn och unga och förebyggande arbete för alla som behöver samhällets stöd, avslutar Sidney Holm.

Det valtekniska samarbetet ger Miljöpartiet plats i samtliga nämnder och i Brottsförebyggande rådet enligt följande:

Kommunstyrelsen: 1 ledamot och 1 ersättare
Arbets- och företagsnämnden: 1 ersättare
Fritidsnämnden: 1 ledamot och 1 ersättare
Kulturnämnden: 1 ersättare
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: 1 ledamot och 1 ersättare
Natur- och trafiknämnden: 1 ledamot och 1 ersättare
Socialnämnden: 1 ledamot och 1 ersättare
Utbildningsnämnden: 1 ledamot
Äldrenämnden: 1 ledamot
Valnämnden: 1 ersättare
Brottsförebyggande rådet: 1 ledamot

Överenskommelsen innebär också att Miljöpartiet får 0,5 oppositionsråd med en tillhörande politisk sekreterartjänst på 0,25 %.

Klart Nacka ska ha FN-skolor

Globala-Målen-karta-med-ikoner

Åren går med stormsteg. Snart är det bara elva år kvar för arbetet med Agenda 2030, FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Förutom att dagens beslut måste tas med hänsyn till kommande generationer så måste vi också se till att unga blir en del av lösningen om vi ska lyckas ro i hamn detta. Ett sätt att arbeta med det är genom FN-skolor, där elevernas engagemang i de stora, internationella frågorna och en hållbar värld väcks. Idag på FN-dagen lyfter vi Miljöpartiets förslag för FN-skolor i Nacka.

En FN-skola arbetar med hållbar utveckling och de globala målen. En skola som är FN-certifierad har bland annat ett tätt samarbete med en kontaktperson på FN-förbundet, nätverksträffar, projektmöten, lärarfortbildning, besök från förbundet, material, kurser samt stöd till skolbiblioteket och till elevföreningar för att skapa en bredare förståelse för de komplexa FN-frågorna. Det är en möjlighet att fördjupa sig i frågor som är avgörande för framtiden.

Vi vill att kommunen uppmuntrar Nackas gymnasieskolor att arbeta med de globala målen och vill erbjuda ekonomisk möjlighet för dem att bli FN-skolor genom att kunna söka bidrag från kommunen för det. När det stormar i världen vill vi ge framtida generationer möjlighet att lyfta arbetet med hållbarhet. Så kan vi ro i hamn en hållbar värld.

Sidney Holm och Lisskulla Zayane, språkrör för Miljöpartiet i Nacka

Mer arbete krävs för hållbart Nacka

Elbil logga

Miljöpartiet arbetar för ett fossilfritt och klimatneutralt Nacka. Som en del av det har vi föreslagit att minska antalet bensinmackar och flytta en centralt belägen bensinmack som hindrar såväl nya bostäder som en bättre cykelbana: macken vid Älta gård. Nu står det klart att just detta kommer att ske!

Bensinmacken som ska flyttas ligger idag både nära bostäder, förskola, skola och fritids. Den ligger mitt i samhället och har gjort att behovet av farliga (olje)-transporter hindrat både bostadsbyggande och kommunalt ansvar för vägen. Farliga transporter genom bostadsområden är inte att föredra och Ältavägens cykelbana skulle vid t.ex. Hästhagen behöva göras säkrare för att undvika olyckor, något kommunen skulle kunna ta ansvar för som ägare av vägen.

En del av ett fossilfritt Nacka handlar om att ställa om samhället och hur vi reser. Det handlar om att fördela gaturummet mer demokratiskt för att undvika konflikter mellan olika trafikslag och ta bättre hand om våra oskyddade trafikanter, cyklister och gående. Men det handlar också om att erbjuda fossilfria bränslen och arbeta för en tillvaro utan behov av egen privat bil genom att bygga ut laddställen, satsa på bättre elnät, underlätta för bilpooler och planera för självkörande fordon. Kommuner kan göra mycket i klimatomställningen och FN:s klimatrapport häromdagen visar på att vi måste sluta sälja fossila bränslen, krav som nu alltmer höjs inte för att det är roligt att kämpa mot bensinbilar, utan för att det är helt nödvändigt för att undvika en klimatkatastrof.

Beslutet om macken vid Älta gård är ett steg på vägen men vi måste fortsätta arbeta. Vi har fortfarande chans att säga nej till en bensinmack i den ovärderliga skogen Ryssbergen. Snabbladdningsstationer för elfordon är framtiden, inte fossila bränslemackar. Miljöpartiet vill att kommunen via sitt bolag Nacka Energi tar större ansvar i omställningen för ett fossilfritt Nacka och får huvudansvaret för att bygga ut en fungerande infrastruktur för el-tankning, med ordentlig ström i nätet för snabbladdning och ”mackar” att ladda bilen på.

Att arbeta för ett hållbart Nacka handlar om att kommunen måste visa vägen och agera. Det kommer Miljöpartiet fortsätta se till att Nacka gör, så att vi inte om några år står med en både omodern och ohållbar stad.

Sidney Holm, språkrör, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör, Miljöpartiet Nacka

Ett grönt första kommunfullmäktige!

Fruktträd

Mandatperiodens första kommunfullmäktige bjuder på debatt kring fem miljöpartistiska motioner där tre bifalls, dvs förslagen genomförs. Det handlar om att följa upp och föra dialog med landstinget kring försök med självkörande minibussar, om offentliga toaletter i Nacka och om teknikkulvertar, där ledningar i marken läggs i tunnlar så att underhåll och arbete med nya ledningar förenklas då gatan inte behöver grävas upp varje gång något ska grävas ned.

Förslagen är exempel på Miljöpartiets politik och hur vi arbetar för ett hållbart och tillgängligt Nacka. Hur vi söker lösningar för att ställa om samhället och erbjuda nya resesätt, hur vi arbetar för ekonomisk hållbarhet där kostnader kan sparas genom att bygga samhället rätt från början.

Även de två andra motionerna är exempel på hur vi tänker nytt och hållbart. Det handlar om möjligheten att fördröja och rena vatten på Saltsjöbanans spårområde i centrala Nacka och förbereda för detta när spåren ändå läggs om. Det är ekologiskt hållbart och föreslås för att möta ett förändrat klimat med skyfall men även för att skapa ett trevligare Nacka, där vatten renas innan det går vidare ut i naturen. Det är också ekonomiskt hållbart eftersom de skador som stora regnmassor kan orsaka är både dyra och långsiktigt problematiska för samhället.

När vi ändå ska göra om centrala Nacka kan vi lika gärna tänka till från början, något som även vårt förslag om att titta på vad vi väljer för träd och buskar när vi planterar nytt i kommande parker. Där konstateras i svaret från kommunen att ”vid valet av buskar och träd med ätliga frukter kommer både investerings- och driftkostnader beaktas”. Tyvärr glöms då något både viktigt och grundläggande bort: det är inte bara kronor och ören som räknas i ett samhälle. Ett hållbart Nacka planerar också för biologisk mångfald och för människor. Där ingår träd och buskar som bjuder på ätbart, där bin och insekter kan pollinera, där förskolor och skolor kan använda parker för pedagogisk verksamhet och där vi kan träffas för att odla och skörda.

Det är nu vi bygger och skapar kommande Nacka. För Miljöpartiet betyder det ett hållbart Nacka som är en del av lösningen. Ny mandatperiod, nya utmaningar – nu kör vi!

Nacka kan bidra

Maskros och bi

En ny rapport visar att kommunerna har en stor roll att spela för att Sverige ska nå klimatmålen och hur det är konsumtion av livsmedel och transporter inom offentlig sektor som orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Rapporten pekar på hur kommuner kan ställa högre krav på att den mat som serveras ska bidra till mindre utsläpp av växthusgaser. Riktlinjer och krav för upphandling av både varor och tjänster behöver skärpas och som en stor upphandlare kan Nacka göra skillnad. Upphandling av mat med låg klimat- och miljöpåverkan till skolor och äldreboenden behöver främjas och vi behöver välja mer vegetariskt, framför allt i kommunens egen organisation, till exempel vid möten. Ett annat förslag som nämns i rapporten är att måltidspersonal kan utbildas i klimatsmart matlagning. Att arbeta mot matsvinn är en annan del.

Rapporten inger hopp, visar på lösningar och pekar på hur Nacka kan bidra till en hållbar värld. Den visar också på att vi i Miljöpartiet är på rätt väg i vårt arbete och med våra förslag här i Nacka för mer hållbara transporter, miljökrav vid upphandlingar, vegetariskt som norm, utbildning i klimatsmart matlagning och strategi mot matsvinn.

Det är tillsammans vi löser miljö- och klimatutmaningen och kommunen har ett ansvar att göra mer!