PARKTEATERN TILL NACKA!

parkteatern till nacka

Nacka blir stad och i en stad finns naturligtvis… KULTUR! Även om vi har sagt det förr och det tål att upprepas: vi måste bevaka så att staden får offentliga platser med parker och torg där vi kan mötas kostnadsfritt och utan att be andra om lov ordna kulturevenemang, marknader eller annat. Men på vägen mot staden och kommande parker vill vi se ett Nacka som erbjuder mer kultur till fler och använda de offentliga ytor vi har för att skapa tillfälliga mötesplatser för alla.

I Stockholms stad finns ”Parkteatern” som på sommaren turnerar runt på Stockholms utomhusscener och erbjuder scenkonst. Nacka har ingen egen stadsteater men vi har möjlighet att bjuda hit en sådan. Stockholms landsting har dessutom en satsning med bidrag för den kommun som vill bjuda in Parkteatern.

Miljöpartiet vill att Nacka köper in föreställningar från Parkteatern för sommarteater på hemmaplan. Därför har vi föreslagit att kommunen undersöker möjligheterna att ta del av Parkteaterns utbud och på lämplig plats erbjuder sommarteater här i Nacka!

Här hittar du vårt förslag.

MER MOTION, BÅDE HÖGT OCH LÅGT!

Det är svårt att få plats med allt i städer, särskilt om vi vill ha en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och idrott nära varandra, inte på olika ställen. Samtidigt blir det en tryggare utemiljö om vi skapar ställen där fler rör sig under olika delar av dygnet och som inte är helt öde sena kvällar och nattetid.

Mark och byggnader kan delas in både över och under jord. Det betyder att nya fastigheter kan bildas och utrymmen skapas när vi bygger stad. Men att bygga under jord är både dyrt och ibland svårt. Bättre då att tänka uppåt och placera idrottsytor byggnader!

Stora bygg-, industrilokaler och parkeringar kan få en våning till för möjlighet till idrottsytor ”på taket”. Eftersom vi behöver vara både kreativa och nytänkande för att planera in ishallar och fotbollsplaner har Miljöpartiet föreslagit att kommunen undersöker möjliga utrymmen där nya fritids- och idrottsytor skulle kunna skapas genom att bygga både högt och lågt.

För ett antal år sedan kompletterades bl.a. Jordabalken med en möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning. Det betyder att fastigheter, mark och byggnader, kan delas in i nya enheter även vertikalt, dvs. både under och ovan jord. Det ger oss möjlighet att bilda nya fastigheter och utnyttja utrymmen bättre när vi bygger stad. Idrottsytor under jord kan tillkomma men att bygga nedåt är ofta både kostsamt och kan vara olämpligt ur andra synpunkter. Att förlägga idrottsytor på byggnader ger dock både tillgång till nya ytor och möjligheter. Miljöpartiet har tidigare tagit upp det faktum att centrala Nacka har fler parkerings- än idrottsytor, något som gör att stadsplanerare kan titta på hur dessa platser kan användas. Men det finns också andra stora ytor att undersöka, som bygg-, industrilokaler och parkeringsytor. Miljöpartiet vill titta på de möjligheter som den tredimensionella fastighetsbildningen ger oss och se om det går att bygga på en våning t.ex. till på det stora byggvaruhuset i Sickla för möjlighet till idrottsytor ”på taket” och föreslår att kommunen inventerar möjliga utrymmen där nya fritids- och idrottsytor skulle kan skapas exempelvis genom tredimensionell fastighetsbildning samt genom ändringar i befintliga detaljplaner.

Här hittar du vårt förslag!

Ett motionsrikt år!

Motion 2018

37 motioner lämnade vi in till kommunfullmäktige detta år. ”Försöker ni slå världsrekord?” skämtade någon på senaste fullmäktigemötet, med glimten i ögat och orolig blick.

Motioner är det sätt på vilket ett parti kan komma med förslag och påverka politiken. Mycket av den cykelpolitik som Nacka prisats för bygger till exempel på Miljöpartiets förslag genom åren. För ett parti som sitter i opposition är det en möjlighet att föra politiken – och kommunen i den riktning man vill. För Miljöpartiets del innebär det att påverka så att Nacka arbetar för en hållbar kommun som tar hänsyn till miljö och klimat.

På årets sista kommunfullmäktige lämnade vi in nio motioner inom olika områden, allt från bostäder till äldre, idrott och kultur. Den styrande majoriteten i Nacka har ju uttalat att kommunen aktivt ska arbeta för hållbarhet och mot FN:s globala klimatmål. Miljöpartiet har många förslag på hur kommunen kan göra så att det blir lätt att göra rätt och bidra till ett mer miljö- och klimatvänligt Nacka.

Till exempel köper kommunen in varor och tjänster och investerar för miljarder varje år. Vi i Miljöpartiet vill införa ett internt bonus-malus-system där alla de varor, tjänster och investeringar som är dåligt för miljö- och klimat beläggs med en intern extrakostnad. Pengarna kan sedan användas till att subventionera sådant som istället är bra. På så vis kostar det en del att göra fel och blir lätt att göra rätt!

Pengar är ett väldigt effektivt styrmedel och med någon form av internt bonus-malus-system skulle vi effektivare kunna styra hela kommunen mot uppfyllelse av miljö- och klimatmålen. På så sätt blir Nacka en del av lösningen på klimatutmaningen, istället för att vara en del av problemet.

Följ också @mpnacka på Instagram för att läsa mer om våra andra förslag för att få hit Parkteatern i sommar, utnyttja den tredimensionella fastighetsbildningen för fler idrottsytor och planera för fler olika typer av bostäder för äldre.

Ett motionsrikt år går mot sitt slut… men nästa år är vi tillbaka med fler förslag! Vårt nyårslöfte är att motionerna mera 😉

God jul & Gott nytt år!

Från nattsvart till hållbart

Återbruksbild

Äg mindre, må bättre sa en rubrik på ett tidningsomslag på ett soffbord nyligen till mig. Fyra ord som provocerar men som samtidigt är viktiga att läsa tillsammans. För vårt konsumtionssamhälle håller tyvärr inte. Särskilt inte när vi vet vad vår konsumtion av nya saker gör med vår planet och vårt samhälle ur ett miljö- och klimatperspektiv. Vårt sätt att konsumera är ohållbart. Många inser det. Ändå provoceras, upprörs och slår vi ifrån oss tanken på det. Nya prylar gör oss inte lyckligare, sa artikeln. De får heller inte jorden att må bättre.

Den här veckan har det varit fokus på den nattsvarta konsumtionen. Den där vi konsumerar nya saker, prylar och kläder till ett lite billigare ekonomiskt pris, men till ett högre ekologiskt pris. Samtidigt utnämndes det återvunna plagget till ”årets julklapp” och försöken till att lyfta en mer hållbar konsumtion fick lite mer utrymme i bruset av köp-två-för-en-till-priset-av-tre.

Miljöpartiet arbetar för ett hållbart samhälle och vill att även Nacka ska bidra till att vara en del av lösningen. Här är det den genomsnittliga nackabons konsumtion som avger ett negativt klimatavtryck och som de lokala miljömålen försöker arbeta för att synliggöra.

Vi vill att kommunens miljömål bygger på konsumtionsperspektivet och utgår från de utsläpp vi totalt orsakar, oavsett var de sker. Vi vill också ge vårt kommunala bolag Nacka vatten och avfall i särskilt uppdrag att starta och driva ett projekt där vi på våra återvinningscentraler har möjlighet att lämna saker även för reparation och vidareförsäljning.

Vi behöver ta varje tillfälle att lyfta och synliggöra återbruk och mer hållbar konsumtion eftersom vi faktiskt inte har råd att köra på i gamla hjulspår. Vi behöver gå från nattsvart till hållbart och där kan kommunen gå före och visa vägen.

Sidney Holm, oppositionsråd

Tips för ett hållbart Nacka!

Fötter logga

Kommunerna har en stor roll att spela om Sverige ska nå klimatmålen och Nacka kan bidra till en hållbar värld genom att vara en hållbar kommun. Vi i Miljöpartiet välkomnar Alliansens ambition om att arbeta för Agenda 2030, hållbarhetsmålen för en bättre värld. Det är verkligen på tiden och eftersom vi i Miljöpartiet har arbetat länge för hållbarhet så ger vi gärna några tips, som små steg på vägen.

  1. Ha ett fossilfritt Nacka 2040 som mål! Det skulle innebära minskade utsläpp från trafiken med övergång till förnybara drivmedel och mer kollektivtrafik. Det betyder också att Nacka ökar mängden förnybar el som produceras här, ställer höga krav på energieffektivisering i bostäder och bygger mer i trä.
  2. Ge de kommunala bolagen hållbara ägardirektiv och ge Nacka Energi i uppdrag att bygga upp en väl fungerande laddinfrastruktur och tillräckligt med ström i nätet för snabbladdning av elbilar.
  3. För dialog med landstinget om ny kollektivtrafik: Nacka är en kustkommun som kan ha nytta av både stadslinbana och fler pendelbåtar.
  4. Satsa mer på solenergi, det är inte bara gratis på sikt utan sparar också både pengar och miljön när skolor, förskolor och äldreboenden inte värms med olja.
  5. Styr mer vad som byggs så att vi får klimatsmarta hus i massivträ. Det som verkligen behövs är att kommunen arbetar för ”miljövänliga” kvarter för 2000-talets utmaningar istället för de ”klassiska” kvarter i 1800-talsstil som Alliansen utlovat i Nacka stad.

För fler tips rekommenderas Miljöpartiets budgetförslag för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Nacka. Där tar vi hänsyn till att jorden har begränsade resurser, ser Nacka som del av lösningen och hur förebyggande arbete och satsningar på barn, unga, äldre, kultur och mötesplatser alltid är lönsamma. För alla. För även om satsningarna kostar pengar just nu så betalar ett hållbart samhälle igen sig på lång sikt. Alltid.

Sidney Holm, språkrör, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör, Miljöpartiet Nacka

En hållbar budget

Fjäril högupplöst

Miljöpartiets budgetförslag för Nacka kommun fokuserar på hållbarhet och att Nacka aktivt tar steg för att nå de globala klimatmålen. Satsningar på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Nacka innebär mer pengar till barn och unga, miljö och klimat, förebyggande arbete, människor i behov av stöd samt bostäder för alla. Vi vill styra mer mot ett hållbart byggande med klimatsmarta bostäder och har ett tydligt mål om ett fossilfritt Nacka år 2040.

– För nackaborna skulle en fossilbränslefri kommun till exempel betyda minskade utsläpp från trafiken med övergång från fossila till förnybara drivmedel, fordon med mindre energianvändning och en kommun med mer kollektivtrafik. Det betyder också att Nacka ska öka mängden förnybar el som produceras här, ställa höga krav på energieffektivisering i nybyggda bostäder och bygga mer i trä, berättar Sidney Holm, språkrör för Miljöpartiet i Nacka.

Miljöpartiet föreslår också en skattehöjning på 15 öre, dels för att ta höjd för sämre ekonomiska tider med ett högre balanskravsresultat, men också för att möjliggöra satsningar.

– Det betyder att vi har sparar mer pengar för framtiden om det ekonomiska läget skulle försämras. Redan i år kan vi se hur kommunen gör ett sämre resultat än väntat med flera miljoner och det är den sortens mindre roliga överraskningar vi vill vara bättre förberedda på, förklarar Lisskulla Zayane, språkrör för Miljöpartiet i Nacka.

Miljöpartiets största satsningar är även i år på mindre barngrupper i förskolan samt på människor i behov av socialtjänstens hjälp och stöd. Bland andra konkreta satsningar märks ett badhus i Fisksätra och förslag för bättre cykelvägar och pendlingsmöjligheter. Miljöpartiet satsar också mer på kultur till barn och unga och vill få till ett samarbete med Stockholms parkteater för att kunna erbjuda nackaborna mer kultur på hemmaplan. Möjligheten att förlägga Värmdöleden i tunnel på sträckan i centrala Nacka för en tystare stad är ett annat förslag som skulle kunna ge plats för idrottsytor samtidigt som skogen i Ryssbergen får vara kvar. Vi investerar också 100 miljoner kronor i solceller, en investering som är lönsam både för klimatet och rent ekonomiskt.

Hela budgetförslaget återfinns här.

Vatten hela dan – är det mat för en vegan?

Ribollita

Miljöpartiet vill se mindre av kor och elefanter i Nacka. Med det menar vi att ”rätten” att äta kött i debatten blivit en helig ko samtidigt som animaliska produkters klimatpåverkan kommit att bli en elefant i rummet: vi vet om den men undviker att tala om den. Nackas styrmodell är frihet under ansvar där politiken överlåter till enskilda aktörer att bestämma. Hur vi konkret arbetar med våra lokala miljömål och hur vi tänker kring mat och livsmedel i kommunala verksamheter är exempel på sådant som kommunen inte vill lägga sig i.

Livsmedel har olika klimatpåverkan och ”biffen” är bland de största utsläppskällorna som den genomsnittliga nackabon står för. Vad vi lägger på tallriken spelar med andra ord roll inte bara för hälsan utan även för klimatet. Det är därför Miljöpartiet tycker att det viktigt att arbeta med den mat som serveras i kommunal regi: som stor inköpare och ”tillagare” av mat kan vi faktiskt tillsammans göra skillnad! Det är också hos barn och unga som goda vanor och förändring grundläggs. Vi vill att kommunen tittar på hur vi kan arbeta med att minska det klimatavtryck vi avger via tallriken och arbeta för Nackas miljömål.

Idag på internationella vegandagen väljer vi att lyfta hur vi tillsammans kan göra skillnad genom att tänka på vad vi äter. Vi bjuder också på det här receptet där vatten visserligen ingår men som också innehåller god olivolja, svartkål, bönor och tomater. Samtliga goda ingredienser som ”även en vegan” kan äta!

Ribollita:
Hacka två små lökar, fräs i olivolja. Hacka två morötter och ha ned dem. Ha ner en stor potatis i bitar, hacka svartkålen och i med den. På med två paket passerade tomater (ev lite vatten) och låt puttra. I med en-två paket borlottibönor/små vita bönor. Låt detta puttra tills de hårda ingredienserna är mjuka. Krydda med svartpeppar, salt och olivolja. Mixa sedan allt med stavmixer. Bara godare om det får stå minst några timmar/någon dag innan servering och funkar utmärkt att frysa in! Det är även gott att ha en skiva torrt vitt (gårdagens) bröd i botten på tallriken innan ribollitan slevas upp.