Klimatneutral betong för hållbara byggnader

Betond bloggen

När vi bygger framtidens Nacka innebär det både utmaningar och möjligheter. Det är en utmaning eftersom alla byggen innebär en belastning på miljö och klimat, men även en möjlighet då vi får chansen att skapa ett hållbart samhälle. Då spelar det exempelvis roll vad och hur vi bygger.

Alla nya byggnader påverkar klimatet men särskilt stort klimatavtryck har betongen. Redan idag finns det faktiskt betong som har 30 % lägre klimatpåverkan och samarbeten som arbetar för helt klimatneutral betong. För att utvecklingen ska gå framåt krävs det dock att vi som bygger mycket efterfrågar denna.

Nacka har miljö- och klimatambitioner men ofta saknas tydliga vägar dit. En del i arbetet med dessa mål kommer nu efter Miljöpartiets förslag att handla just om att använda betong med lägre klimatpåverkan när vi bygger nya Nacka.

Vi kan inte förlita oss på att någon annan ska lösa klimatutmaningen åt oss. Förändring kräver också att någon går före och lägger grunden för ett hållbart samhälle. En grund med klimatneutral betong, såklart.

Konsten är fri och till för alla

Öppen vägg blogg

Åh, jag vill också måla på väggen! Kan vi det nu, får vi det imorgon? Utbrister fyraåringen som ser målningen på betongväggen i Nacka växa fram. Nej lilla vän, det får du inte. Det här är ett projekt där det noga valts ut vem som får vara med, varför och vad som får och inte får målas. Inga bokstäver, ingen konst som upprör.

Konst engagerar, väcker känslor och tankar och ger utrymme för kreativitet. Den står, precis som journalistiken, fri från påtryckningar. Så har det inte varit i fallet med denna festival. Miljöpartiet har redan från början varit tydliga med att vi tycker muralmålningarna är ett steg i rätt riktning bort från att bannlysa en hel konstform. Däremot har vi inte, som nu påstås i debatten, tyst accepterat riktlinjerna för festivalen.

Miljöpartiet har länge drivit öppna väggar och även föreslagit att den pågående festivalen ska erbjuda den som vill möjlighet att måla. En plats att mötas och utöva kultur och konst på, för de som är riktigt duktiga, de som håller på att lära sig och de som vill prova. Det här är en konstform som engagerar och förenar över åldersgränserna och vi kan skapa nya mötesplatser där bara kreativiteten sätter gränserna.

Visst, Wall street Nacka är ett steg i rätt riktning bort från nolltoleransen mot en konstform, men det är en festival som missat att ta med nackaborna och där konstnärerna detaljstyrs. Det är en festival där fyraåringen inte får vara med. För, ve och fasa, tänk om hen målar sin bokstav… ”A”.

Solpaneler som bullerplank

Solceller bullerplank

Utsläpp från fossila energikällor står för 70–80% av klimatutsläppen på jorden. Vill vi på allvar rädda klimatet måste vi omgående växla upp utbyggnadstakten av alternativa energikällor.

Solen är en outtömlig källa med gratis energi och med dagens solpaneler räcker det med en yta motsvarande halva Öland för att täcka hela Sveriges energibehov. För att inte förarga ölänningarna bör vi dock sprida ut solcellsanläggningarna över hela landet.

Nacka kan bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle genom att själva producera den energi vi förbrukar. Det blir också mindre nätförluster när el transporteras kortare sträckor och stabiliteten i elnätet ökar när el produceras lokalt.

Utöver att bygga solcellsanläggningar på alla kommunala byggnader behöver vi hitta andra platser för solceller. Längs vägar, i närheten av skolor, förskolor, skolor och idrottsplatser skulle bullerplank kunna förses med solpaneler.

Bullerplank är ofta dyra att bygga men om man klär in dem med solcellspaneler skulle de kunna bli helt självfinansierande. Det går också att sätta upp vinklade skivor av laminerat glas med inbyggda solceller som studsar bort bullret där det inte är lämpligt med vanligt plank.

Efter Miljöpartiets förslag ska kommunen nu titta på var bullerplank kan förses med solpaneler.  Med vårt förslag bidrar vi både till uppfyllelse av klimatmålet och får ett tystare Nacka.

Fler båtlinjer kräver fler bryggor

Pendelbåt logga

”Läget” och ”bra kommunikationer” är ord som gärna används i bostadsannonser. I Nacka finns det både fantastiska lägen och möjligheter till bra kommunikationer. Ibland behöver vi bara hjälpa de möjligheterna lite på traven och planera för morgondagens kollektivtrafik och resenärer.

En kustkommun ger flera möjliga färdvägar över vattnet och pendelbåten från Nacka strand visar att det går utmärkt att erbjuda kollektivtrafik på vatten. Det byggs mycket på flera håll i Nacka och möjlighet att skapa nya förbindelser finns. Här kan kommunen vara med genom att rusta upp några av de gamla ångbåtsbryggor som en gång i tiden tog stadsborna ut till landet.

Befintliga, nya och tillkommande bostäder gör att underlag finns för fler nackabor att pendla med båt. Nu diskuteras bl.a. en ny pendelbåtlinje mellan Tollare och Nybrokajen då ett bostadsbolag undersöker möjligheterna att starta en sådan. Miljöpartiet ser gärna att även kommunen är med i dessa diskussioner då det ligger i vårt intresse att skapa nya resvägar när bostäder byggs och att vi för en aktiv dialog med regionen, som nu ska satsa mer på båttrafik, för att hitta gemensam finansiering.

Vi har tidigare föreslagit en upprustning av ångbåtsbryggan vid strandpromenaden i Lännersta, något som i detta fall kunde ge ytterligare en hållplats och fler passagerare till den nya båtlinjen. En fungerande ångbåtsbrygga kan bli en strategiskt viktig pusselbit när nya bostadsområden växer fram och morgondagens nya sätt att resa och förbindelser skapas. Fler båtlinjer kräver också fler bryggor och det är därför Miljöpartiet dels fått igenom en översyn av gamla ångbåtsbryggor, dels vill satsa på att renovera dessa.

När fler flyttar till Nacka blir det fler som vill resa. Det betyder att vi behöver hitta nya, smidiga och snabba vägar för alla som pendlar. Läge och kommunikationer är viktigt, men att ha en infrastruktur som möter morgondagens resvanor och mönster är också en viktig pusselbit när Nacka växer.

Mer bad, mindre miljöskador

Sickla strand

Sommarsolens strålar drar snart sin sista suck. Tiden går fort och med veckans skolstart är sommarlovet slut.

Tiden att behandla Miljöpartiets förslag om fler badmöjligheter vid Sickla strand har också gått fort: nu ska kommunen titta på att göra badplatsen här större.

Idag finns det en liten populär kommunal badstrand i Sickla. Miljöpartiet vill göra det möjligt att bada på fler ställen i centrala Nacka och göra i ordning fler badplatser. Eftersom Sicklasjön är förorenad måste bl.a. botten undersökas så att det går att bada utan fara för hälsan.

På så vis möjliggör vi både för bad och tar hand om gamla miljöskador.

Fler våtmarker i Nacka

Äng

Våtmarker fångar upp ämnen som bidrar till övergödning av sjöar, minskar utsläpp av växthusgaser, fungerar som vattenmagasin vid översvämningar och buffert vid torka eftersom de lagrar vatten som i regnfria tider är en bristvara. De gynnar också biologisk mångfald och blir trevliga inslag i landskapsbilden för den som promenerar förbi.

Efter Miljöpartiets förslag kan kommunen nu satsa på våtmarker. En inventering föreslås, både för att se om det finns gamla att återställa och nyare att hjälpa.

Genom att inventera Nackas våtmarker och upprätta en plan för dem kan kommunen bidra till en mer hållbar miljö samtidigt som det är en investering för klimatet. Förutom att kommunen skulle kunna titta på vilka före detta våtmarker som finns och som eventuellt skulle kunna restaureras så kan nya anläggas eller befintliga förbättras.

Det finns asfalt och asfalt…

cykelbana 3

Det är skillnad på asfalt och asfalt. Vi vill att Nackas nya svarta ska vara hållbart och ha asfalt med lägre klimatpåverkan.

Arbetet för att föra Nacka i en mer hållbar riktning är något som sker både i stort och smått. Med olika medel påverkar vi i Miljöpartiet de styrande och många av våra förslag har genomförts. När vi bygger framtidens Nacka innebär det både utmaningar och möjligheter. Det är en utmaning eftersom alla byggen innebär en belastning på miljö och klimat, men även en möjlighet då vi nu har chansen att skapa ett hållbart samhälle. Då spelar det roll vad vi bygger, hur vi bygger och var vi bygger.

Ett av alla Miljöpartiets förslag på hur vi bygger så hållbart som möjligt handlar om vägarna och den nya asfalt som ska läggas. Det går faktiskt att ställa miljökrav på typen av asfalt som läggs och på så vis avge ett mindre klimatavtryck.

Nu utreder Nackas styrande om det går att ställa miljökrav. Först drogs den mycket märkliga slutsatsen att ”det inte går att hitta några tillräckligt bra referenser”, men efter att vi påpekade att det räcker med en snabb sökning på internet för att hitta både miljövänligare och klimatsmartare alternativ från de flesta stora asfaltstillverkarna, så ska kommunen nu titta på det mer noggrant.

Med ett kortsiktigt snävt ekonomiskt tänk kostar ”miljövänlig asfalt” mer, men på sikt lönar det sig. Det duger inte att köra på i gamla hjulspår, bygga som man gjort tidigare och välja det billigaste alternativet. Att rädda klimatet är inte gratis men om inte en rik kommun som Nacka har råd, vem ska då fixa det? ”Någon annan” kommer inte lösa situationen. Vi har alla ett ansvar.

Utvecklas vi inte är det – kort sagt – helt kört. För mänskligheten alltså. Jorden klarar sig och skulle må bättre utan människorna. Frågan är bara vem som då kommer köra på alla de vägar vi byggt under tiden?