Nytt år – nya åtaganden

Det nya året innebär för många en nystart och chans till nya och bättre vanor. Inom politiken har många partier länge suttit fast i den gamla ovanan att skjuta klimatfrågan på framtiden. Det nya året ger en chans till nystart.

Den första januari sker ett epokskifte i svensk klimatpolitik när det klimatpolitiska ramverket träder i kraft. Miljöpartiets främsta vallöfte infrias – för första gången får Sverige en klimatlag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en aktiv klimatpolitik. För första gången kommer Sverige också att ha långsiktiga klimatmål och ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är det mest ambitiösa klimatmålet i världen! Men det är inte allt. Sverige har nu också bland annat en historiskt stor miljöbudget, ökat stöd för solceller och bidrag för den som vill kunna ladda elbilen vid huset.

Här i Nacka kommer Miljöpartiet fortsätta lobba för mer kollektivtrafik och nya sätt att transportera människor som alternativ till en Östlig vägförbindelse, en miljödirektör som kan hålla samman och föra Nackas miljö- och klimatarbete framåt och mer hållbar stadsplanering med blandad bebyggelse och bostäder för alla. Vi kommer också fortsätta arbeta för att kommunen antar en klimatneutral investeringsbudget med ordentliga satsningar på smart solenergi. Nacka kan gå före i omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt investera ekonomiskt hållbart.

Tack vare den gröna klimatpolitiken är Sverige på god väg att nå utsläppsmålen till 2030 – och Nacka ska också vara en del av detta. Tyvärr vill flera andra partier stoppa, skära ner och prioritera bort klimatpolitiken både på riksdags- och kommunalnivå.

Miljön och klimatet kräver åtaganden och handling, såväl lokalt som globalt. Miljöpartiet har visat att vi kan leverera resultat och det tänker vi fortsätta göra. Må valet 2018 bli ett klimatval!

Sidney Holm (MP) oppositionsråd i Nacka
Lisskulla Zayane (MP) gruppledare i Nacka
Roger Bydler (MP), 2:e vice ordförande i Miljömålskommittén i Nacka

Gott slut på året!

Springa

Det är underbart roligt när du kan påverka i praktiken. Och när politiken är överens – om än bara för stunden. När dina meningsmotståndare faktiskt kan stödja ett bra förslag trots att det kom från ”fel parti” – från oppositionen.

Häromveckan var majoriteten av partierna i socialnämnden överens med oss. Vi i Miljöpartiet ville nämligen se en ökad ersättning till Bris, Barnens rätt i samhället, och yrkade inför mötet på detta. Vanligtvis brukar inget som oppositionen yrkar på hörsammas, men denna gång stöttades yrkandet av samtliga allianspartier och höjningen gick igenom!

Vi i Miljöpartiet valde i vår senaste skuggbudget för kommunen att satsa på människor. På barn, unga, äldre och människor i behov av stöd. Vi valde att lägga mer pengar på skola, omsorg och föreningsliv istället för att sänka skatten med 10 öre. En del av våra satsningar bestod i att satsa mer pengar på barn i behov av råd och stöd och en höjd ersättning till Bris.

Det är oerhört glädjande att vårt yrkande nu gick igenom. Vi kommer fortsätta arbeta och argumentera även för våra andra förslag. I socialnämnden handlar det bl.a. om mer pengar till kommunens individ- och familjeomsorg samt förebyggande åtgärder och tidiga insatser.

Ett samhälles styrka ligger också i förmågan att ta hand om sina medborgare i behov av stöd. Att vi tillsammans kunde vara överens om att göra just detta denna gång och förändra i praktiken tjänar vi alla på. Ett bra slut på detta år av sammanträden i socialnämnden helt enkelt. Vi ser fram emot ett 2018 med konstruktiv dialog och debatt… ett år som dessutom är valår!

Lisskulla Zayane, 2:a vice ordförande i Socialnämnden, Miljöpartiet Nacka
Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka

Så handlar vi efter #metoo

Du har inte missat det. Nyhetsflödena svämmar över med vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier. Kvinnor i bransch efter bransch delar med sig. Fruktansvärda, skamfyllda hemligheter har kommit upp till ytan och visat problemets omfattning. Tystnadskulturen har äntligen brutits.

#Metoo. Ett globalt upprop som beskrivs som det största som hänt kvinnorörelsen sen rösträtten. Ett tecken på att övergreppskulturen pågått alldeles för länge och att vi måste ryta ifrån för att inte svika kvinnorna som vågat berätta.

Uppropet har blivit enormt av flera anledningar. En är sexuallagens otillräcklighet: idag bedömer domstolar avsaknaden av ett nej som ett ja. Sovande offer och offer som varit för berusade eller rädda för att säga ifrån skyddas inte alltid. Det här har Miljöpartiet tryckt på rejält för att förändra – 2007 lade vi vår första motion om en samtyckeslag.

Inte förrän sommaren 2018 verkar den bli möjlig. Övriga partier har äntligen släppt sitt motstånd och den grönröda regeringen lägger nu ett förslag om en samtyckeslag som bland annat innebär bättre stöd till offer, förbättrat skydd för barn, skärpta straff och att två nya oaktsamhetsbrott införs.

#Metoo har redan påverkat samhället. Allt fler vågade anmäla sexualbrott i november jämfört med i fjol. Men mörkertalet är ändå stort och vårt mål är att alla övergrepp anmäls. Vi vill också se att polis och domstolar slutar lägga ned majoriteten av alla anmälda fall. Det är bland annat därför som regeringen har satsat historiska 7,1 miljarder kronor på polisen.

Mitt i dessa hjärtskärande berättelser finns en positiv kraft. En ökad medvetenhet. Sju av tio svenskar tror att #metoo kommer att leda till förändring och med dessa satsningar vill vi bidra till det. Vi ger inte upp innan vi har fått en jämställd värld, utan sexuella övergrepp.

Lisskulla Zayane, språkrör Nacka (MP)
Sidney Holm, språkrör Nacka (MP)

 

FN till Nacka och Nacka till FN

Tänk ett Nacka där det inte bara är politikerna som försöker klura ut smarta lösningar på de där riktigt knepiga problemen. Tänk ett Nacka där våra barn och barnbarn får vara med och rädda världen. Tänk ett Nacka som är en liten, välfungerande del av en gigantisk helhet.

De där riktigt knepiga problemen måste ju faktiskt lösas – och det illa kvickt. Faktum är att det är så pass akut att FN har satt upp globala mål som ska vara uppfyllda år 2030. Det är inte alltid så lätta mål även om de kan tyckas självklara: det handlar om att utrota fattigdom och hunger, att förverkliga de mänskliga rättigheterna, att uppnå jämställdhet och om att säkerställa ett hållbart skydd för vår planets naturresurser.

Några som kan vara särskilt bra på det här är våra barn och unga. Det är dessutom de som ska leva med konsekvenserna av de beslut vi vuxna fattar idag.  Överallt i landet dyker allt fler FN-skolor upp och med dem en spetskompetens och ett varsamt odlat engagemang för de stora, komplexa frågorna hos ungdomar i kommuner som exempelvis Kalmar, Eskilstuna och Västerås. Men inte i Nacka.

Att bli en FN-skola innebär ett tätt samarbete med FN-förbundet, regelbundna besök, nätverksträffar, material, kurser samt stöd till skolbiblioteket och elevföreningar och är inte bara spännande och i tiden – det är också väldigt viktigt.

Den enda haken är att det ställs en del motkrav.

Dels debiteras skolan en årlig avgift, det krävs en internationell profil och så måste ju givetvis någon person (som exempelvis en förstalärare) lägga en del av sin tid till att se till så att allt det här funkar smidigt, ibland görs det här till och med ideellt. I dagens skola är dock tid en bristvara. Vadar lärare redan i högar av pappersarbete från för stora klasser, så är det kanske inte alltid så lätt att välja det långsiktiga före det kortsiktiga.

Miljöpartiet vill att Nacka ska vara ett gott föredöme och uppmuntra de skolor som önskar bli FN-skolor. Vi vill att alla skolor som vill bli FN-skolor ska få ersättning för det merarbete det innebär. När vi politiker inte kan klura ut alla smarta lösningar på de där riktigt knepiga problemen kan vi kanske få hjälp av de som kan: våra barn och barnbarn. Om det där fröet sås tidigt.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Miljöpartiet satsar på mindre barngrupper i förskolan

barngrupper

Hur många andra personer har dina barn en relation till under en vanlig förskoledag? Är det 16-18 barn i gruppen? Kanske 3-4 vuxna? Frågan är relevant eftersom den påverkar tryggheten för ditt barn: ju fler barn och vuxna, desto fler personer tvingas barnen ha en relation till. Och tryggheten är viktig särskilt för de yngre barnen.

Stora barngrupper i förskolan är ett problem även på andra vis: barnens och de vuxnas arbetsmiljö blir nämligen också lidande. Att bedriva pedagogik, se och ha tid för alla barn är inte lika enkelt i en stor grupp som i en mindre. Eller hur skulle ljud- och konfliktnivån om utrymme se ut vid frukostbordet hemma med 10-12 barn och två vuxna i familjen? Skulle det bli bättre om familjen fick en vuxen till? Troligen. Men om vi lägger till ytterligare 5-6 barn då? Nja. Visst är personaltäthet viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem.

Nacka har stora utmaningar vad gäller behöriga pedagoger, personal med förskollärarutbildning och förmåga att locka hit personal, få dem att må bra och stanna kvar. Miljöpartiet ser hur detta hänger ihop med barngruppernas storlek, för visst är utbildade pedagoger oerhört viktigt men det måste också finnas möjlighet att ha pedagogisk verksamhet, se och ha tid för varje barn. En arbets- och lärandemiljö med mindre barngrupper kan därmed vara en del i att få hit och behålla behörig och kompetent personal.

I vår skuggbudget för Nacka kommun satsar vi i Miljöpartiet särskilt på att minska storleken på barngrupperna i Nackas förskolor. Vi gör det inte via en generell höjning av förskolechecken utan genom riktade särskilda bidrag för minskade barngrupper i förskolan. Pengar som alla förskolor i Nacka kan söka för att minska sina barngrupper. Vi väljer att öronmärka bidraget just eftersom vi verkligen vill se att det går till minskade barngrupper. Eftersom pengar är avgörande för verksamheten ska det därmed löna sig ekonomiskt att ta in färre barn och slippa göra en avvägning mellan vart pengarna ska gå: hyra, inköp av material, högre löner eller mindre barngrupper. Detta bidrag kommer enbart gå till det sistnämnda.

I ett Nacka som ska vara bäst behöver vi satsa för framtiden. Barnen är framtiden och tillsammans behöver vi ge alla barn och pedagoger en lugnare och tryggare lärande- och lekmiljö. Nackas förskolor ska vara bäst, även på att ha små barngrupper!

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

En miljödirektör – för fina papper räcker inte

En miljödirektör, vad ska det tjäna till? Jo, det behövs för att hålla samman och överblicka kommunens miljöarbete. Se till så att alla policys och strategier inte stannar i teorin. Göra förändringar i praktiken. Det är lätt att skriva fina papper med vad som bör göras. Det är svårare att se till att det verkligen görs, följa upp arbete och trycka på för förändring.

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. En av de viktigaste åtgärderna för att uppfylla de nationella klimatmålen är att resa klimatsmart. Även målen i Nackas eget miljöprogram handlar om minskade växtgasutsläpp. Nacka har inte plats för fler bilar när vi bygger och blir fler utan måste satsa på andra sätt att resa. Hur arbetar kommunen med Nackas ekologiska fotavtryck vad gäller resande? Har kommunen någon policy kring inrikes tjänsteresor och hur ser man på flygande? Klimatkompenserar kommunen för sina resor? Dessa är alla relevanta frågor att ställa sig i tider då miljö- och klimatutsläppen ökar. Hur kan vi lokalt arbeta mot trenden? Nacka kommun antog faktiskt redan för tio år sedan en resepolicy som bl.a. problematiserade resande i tjänsten. Där fanns riktlinjer kring digitala möten istället för möten som kräver fysisk förflyttning och skrivelser om hur inrikes flygresor i tjänsten skulle undvikas till förmån för tåg. Det var till och med så att resorna skulle klimatkompenseras när de väl skedde, allt för att bidra till en hållbar värld. Men när vi 10 år senare tittar på denna resepolicy upptäcker vi att den inte längre finns kvar. Den har upphävts och ingår numera i en annan strategi där den enda skrivelsen om hållbart resande kokats ner till en mening: ”Medarbetare i Nacka bidrar till hållbar utveckling och gör miljösmarta val i arbete och resande”. Punkt.

Varför finns inte ett så viktigt dokument som resepolicyn kvar? Var det så att den inte följdes upp eller inte spelade någon roll i praktiken? Hur arbetar kommunen med frågorna idag?

Nacka kommun måste ha modet att gå före och visa vägen, föregå med gott exempel helt enkelt. Miljöpartiet har föreslagit att kommunen offensivt och lokalt klimatkompenserar, pengar som kan användas till utbyggnad av en laddinfrastruktur för elbilar, lokal produktion av biogas och biokol eller lokal solelproduktion. Och en miljödirektör behöver samordna arbetet och se till att miljö- och klimatarbete inte bara hamnar på pappret, utan också får betydelse i verkligheten. För verkligheten kan inte vänta på att vi ändrar beteende. Verkligheten kräver förändring NU!

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Är medmänsklighet värt ett öre?

Att fly för sitt liv. Att fly för sitt liv ensam. Att fly för sitt liv ensam som barn eller ung. De flesta av oss kan bara försöka föreställa oss hur det känns att fly, men eftersom vi aldrig varit i närheten av att behöva gå igenom något liknande så är det svårt att ta in. Ensamkommande barn och unga har varit med om en flykt många har svårt att föreställa sig när de kommer hit. Väl här möts de av en annan sorts svår situation med oro och ovisshet om de ska få asyl eller inte. För de barn och unga som placerats i Nacka ansvarar kommunen för boende men samma dag som de fyller 18 år flyttas ansvaret till Migrationsverket. Då kommer oron över om de ska få bo kvar och gå klart skolan eller flytta till någon av Migrationsverkets anläggningar.

Regeringen har skjutit till pengar för att de ensamkommande som fyllt 18 år ska kunna bo kvar i sina kommuner tills de får besked om de får asyl eller inte. Migrationsverket har lovat att alla som kom under 2015-2016 ska få sitt besked senast i början av 2018. Att då rycka upp ensamkommande barn och unga från deras hem, studier, kompisar och nätverk i Nacka för att placeras uppe i Norrland och vänta på Migrationsverkets besked, tycker vi i Miljöpartiet är framförallt inhumant, men också direkt dåligt för integrationen. Regeringen skjuter till 1,3 miljoner 2018 för att kommunens ensamkommande ska få stanna kvar i Nacka tills Migrationsverket hunnit behandla deras ärenden och i Miljöpartiets förslag till budget för kommunen skjuter vi till lika mycket. Nacka kommun fick i somras reda på att det fanns statliga pengar även för 2017 för att låta ensamkommande få stanna i kommunen men har valt att inte utnyttja pengarna.

Vi som aldrig behövt fly för livet kan inte föreställa oss hur det är, men vi kan försöka förstå, hjälpa och stötta dem som tvingats lämna allt. Att låta de ensamkommande som fyllt 18 år stanna i kommunen tills Migrationsverket fattat beslut kostar mindre än 1 öre på skatten. Det anser vi i Miljöpartiet vara väl investerade pengar.

Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka
Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka