”Det bidde inget lönepåslag det här året heller…”

I höst läggs den årliga budgeten för kommunen men redan nu bestäms riktlinjerna. Det ekonomiska läget är tight och den borgerliga majoriteten har beslutat att inte skjuta till några pengar för lönepåslag för kommunens anställda 2018, istället får personalen jobba mer effektivt. Våra ledande Allianspolitiker ser däremot en ljusning 2019 och 2020, då de ”lovar” 1 % i lönepåslag.

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, eller? Det märkliga är att förra året var det samma visa. Då blev det inte heller något lönepåslag men man ”lovade” att 2018 skulle det minsann finnas extra pengar till kommunens anställda. Faktum är att samma visa har sjungits i många år när riktlinjerna för budgetarbetet varit uppe i Kommunstyrelsen. Man har varje år sagt, inte just i år men nästa år.

Vi i Miljöpartiet är för digitalisering och effektivisering men det känns inte som att kommunen har någon riktig koll på vilken effekt digitaliseringen ger. Självklart går det alltid att effektivisera mera men förr eller senare riskerar alltför långt drivna besparingar leda till sämre kvalitet. Att man sedan gör det på ett systematiskt och vilseledande sätt tycker vi är fel.

Nacka har en av Sveriges absolut lägsta kommunalskatter. Förra året valde Alliansen att sänka skatten ytterligare. Vi valde att satsa på kommunens verksamheter istället eftersom vi vet att exempelvis många socialsekreterare går på knäna och det är svårt att rekrytera förskolelärare. Nästa år är det val, vad skulle du välja?

Sidney Holm, oppositionsråd och språkrör för Miljöpartiet i Nacka
Lisskulla Zayane, 2e vice ordförande i Socialnämnden och språkrör för Miljöpartiet i Nacka

MP Nacka i Almedalen

Almedalen 2017.jpg

Förra veckan var politikerveckan i Almedalen på Gotland. Vi var där, min kollega i styrelsen, Pernilla Fexdal och jag (och min hund) i en hel vecka. Vi bodde tillsammans med fyra representanter från MP Täby i ett hus några kilometer söder om Visby och varje morgon åkte vi gemensamt in till Almedalen och gick till olika seminarier. Mina steg blev många under veckan, snittet var 15 000 steg på asfalt, samtidigt som jag lyssnade på en mängd olika seminarier om allt från planering av städer till ”När kriget kommer”. Att välja seminarium visade sig vara en rolig kvällssysselsättning – vi läste vid köksbordet igenom de sidor som handlade om morgondagen och tog ut de som verkade mest intressanta för oss och naturligtvis det som vi personligen är intresserade utav. Vi gick ibland tillsammans inne i Visby men för det mesta på olika tillställningar – på kvällarna berättade vi under vår gemensamma middag för varandra om dagen. Sedan planerade vi morgondagen. Det var en underbar vecka med många nya intryck – Allt från möte med robotar till mingel med olika kaffesorter men mest: hur vi kan göra egna kampanjer – vad var bra och vad som var dåligt. Vi träffade spännande människor med stor kunskap om samhälleliga frågor.

Nästa år kanske vi i Miljöpartiet i Nacka kan arrangera egna seminarier – nu vet vi i ala fall hur man gör!

Ninni Lindberg, ordförande i styrelsen för MP Nacka

Testa triangeltrafik Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården!

ggg

När vi förtätar behöver vi titta på andra kreativa lösningar för att erbjuda möjlighet att även i fortsättningen ha tillgång till skogsområden. Samtidigt behöver vi erbjuda nya kommunikationer för att uppmuntra nya rörelsemönster och pendlingsmöjligheter. Vi behöver öppna upp för en östlig förbindelse för människor!

Nacka bygger. Områdena Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen bjuder på hus och vägar och blir mer tätbebyggt. Nya skolor och förskolor byggs. I utvecklingen av området föreslås att en hundraårig skog – Trolldalen – makar på sig till förmån för bilvägar och bostäder. En plats för rekreation, ett motionsområde för joggare, en pedagogisk lek- och lärandeyta för skol- och förskolebarn, naturlig dagvattenrening och rening av luft krymper eller försvinner helt.

Trolldalen är det enda större grönområdet som finns i denna del av Nacka. En grön kil på gångavstånd för alla boende i Henriksdalsområdet, Saltsjöqvarn, Finnboda och Finnberget. Området har en unik karaktär och viktig funktion och Miljöpartiet tycker att bebyggelsen i Trolldalen ska begränsas med tanke områdets höga naturvärden. Eftersom den styrande majoriteten tycker annorlunda menar vi att det gäller att tänka om och tänka nytt när mark exploateras och tillgängligheten till grönområden beskärs.

I Hammarby Sjöstad finns det triangeltrafik med tre stopp, en färja som för resenärerna är avgiftsfri och tar dem mellan tre olika ”stadsdelar”.[1] Färjan skapades när Hammarby Sjöstad byggdes ut och det stod klart att en gång- och cykelbro inte skulle vara möjlig att anlägga här.[2] Det är Stockholms stad som finansierar färjan och den är en mycket populär färdväg.[3]

När grönområden i invånares närområde försvinner tycker Miljöpartiet att kommunen kan ta nya grepp. Genom att testa en liknande triangelfärja mellan områdena Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården kunde stora grönområden på Djurgården tillgängliggöras för nackabor samtidigt som de från andra sidan skulle få närmare till närservice och Nacka stad. Möjligheter till helt nya strövarområden för rekreation, lek och pedagogisk verksamhet skulle kunna öppna sig. Samtidigt kunde linjen bli ett lyft och en ny Östlig förbindelse som transporterar människor över vattnet i båda riktningar. Om cyklar fick tas med skulle det även kunna öppna för en ny pendelmöjlighet för cyklister och vi skulle få en ny båt i området.

Miljöpartiet har därför föreslagit att kommunen undersöker möjligheten att testa en triangelbåtförbindelse mellan Kvarnholmen, Finnboda och Djurgården. Nya förbindelser öppnar upp för nya möjligheter. En ny båtförbindelse kan binda samman och föra nackabor närmare grönområden samtidigt som andra får tillgång till en ny stad och närservice.

[1] Se ”PM – färjetrafiken i Hammarby Sjöstad”, 2015-10-23
[2] Se vidare Tjänsteutlåtande 2010-04-13, DNR E2008-330-01112
[3] Se http://ressel.se/?page_id=3330&lang=sv

Sidney Holm, oppositionsråd, MP Nacka
Lisskulla Zayane, 2:a vice ordförande i Socialnämnden, MP Nacka

 

En av Sveriges bästa cykelkommuner behöver en cykelvårdsstation

cykelnamn.jpg

I vårt drömsamhälle lagar man och reparerar istället för att slänga och köpa nytt, man cyklar och åker kollektivt istället för att ha en egen bil (men gärna del i bil-pool) och det finns fler cykelvårdsstationer än bensinmackar (som förresten relativt snart kan upphöra med bensinförsäljning) Allt fler väljer att cykla, och vi bör erbjuda bättre service för att locka ännu fler att välja cykeln.

Ibland annat Uppsala finns cykelvårdsstation och i Bagarmossen, Malmö och Göteborg finns cykelkök. På cykelvårdsstationen är det möjligt att spola av cykeln med vatten, blåsa rent med tryckluft, torka med varmluft och pumpa däcken. På cykelköken kan man därutöver reparera sina cyklar kombinerat med en trevlig fika eller lite utbildning i cykelmekanik.

Miljöpartiet har föreslagit i Natur- och trafiknämnden att en cykelvårdstation byggs i Nacka. Svaret är att en sådan kommer att byggas vid ett cykelgarage som skall färdigställas samtidigt med tunnelbanan. Men vi vill ha åtminstone någon cykelvårdsstation byggd ganska snart. Och att denna förhoppningsvis sedan kan utvecklas till ett cykelkök.

Vi vill att man ska kunna cykla året runt och särskilt cykling vintertid underlättas av möjlighet till cykelvård. Därför har Vintercykelprojektet åtagit sig att tillsammans med förra och kommande vinters deltagare utvärdera behovet av cykelvårdsstationer.

Natur-och trafiknämnden anser att cykelkök skulle vara ett välkommet inslag i Nacka, men att det då krävs intressenter som vill engagera sig och driva ett sådant. Kontakter bör därför tas med Arbetsförmedlingen och frivilliga organisationer för att undersöka intresset. Och varför inte låta cykelkök vara en kontaktyta mellan t ex ensamkommande flyktingungdomar och övriga kommuninvånare?

Vi måste leva upp till utmärkelsen att vara en av landets bästa cykelkommuner, som vi är mycket tack vare att flera av våra cykelförslag redan blivit verklighet.

Per Chrisander, 2:e vice ordförande i Natur- och Trafiknämnden
Anne Magnusson, ersättare i Natur- och Trafiknämnden

 

 

Nacka bygger stad- men not in (M)y backyard!

saltcentrum-jpg
                                                         Illustration: Nacka kommun

Just nu byggs det och planeras rekordmånga stadsbyggnadsprojekt i Nacka. Förutom att Centrala Nacka växer ska våra befintliga centrum rustas upp och få en uppdatering. Sedan några år tillbaka har kommunen arbetat med att ta fram en detaljplan för Saltsjöbadens Centrum där det var tänkt att rusta upp centrum och bygga en småstadsmiljö med nya bostäder, mötesplatser, restauranger m.m. Det ursprungliga programförslaget innehöll upp till 1500 nya bostäder men efter samråd och kritik från kringboende nästintill halverades planerna. Det nya förslagets 750-950 bostäder med även lägre byggnadshöjder på 3-5 våningar och ett sammanbyggt centrum, tyckte vi i Miljöpartiet var en bra kompromiss och en varsam hantering av områdets utveckling, en riktlinje som vi fortfarande står bakom.

Riktlinjerna bakom det nya förslaget stod även den styrande Alliansen bakom. Mycket tid och pengar har lagts ner innan vi landade i det senaste programförslaget och vi tycker att det är trist att den moderatledda Alliansen nu väljer att avbryta programarbetet efter att ytterligare kritiska röster gjort sig hörda. Det här är andra gången på kort tid man inte ser till hela kommunens bästa utan bara till sin egen väljarkår lokalt i Saltsjöbaden. Förra gången gällde det placeringen av en ny simhall som hamnade i det glest befolkade Saltsjöbaden istället för i det tätbefolkade Fisksätra där det faktiska befolkningsunderlaget finns. För nya bostäder i Saltsjöbaden verkar det vara ”not in (M)y backyard” som gäller, men däremot gärna en simbassäng. Inga nya bostäder men utökad service, inte direkt vad som gäller i andra kommundelar.

Miljöpartiet i Nacka hade hellre sett att man nu tog ett helhetsgrepp för Saltsjöbadens Centrum, med nya mötesplatser och bättre samband med Fisksätra som via Gröna Dalen ligger på promenadavstånd. Hade man lyssnat lika mycket på Fisksätraborna skulle man förstått att Saltsjöbaden även tillhör och nyttjas av dem och att en upprustning välkomnas. Den mest effektiva integrationspolitiken tror vi sker genom att skapa en sammanhållen stad med gemensamma mötesplatser, inte genom segregation. Vi tycker det är sorgligt att man inte tar tillvara på den här möjligheten att få folk från olika kommundelar att mötas.

Sidney Holm, oppositionsråd och språkrör
Lisskulla Zayane, 2:e vice ordförande och språkrör

 

Folkbibliotekens död- en sorgens dag i Nacka

bibliotek

Sakta men säkert sedan 2011 har driften av kommunens bibliotek successivt privatiserats och från och med ett beslut igår har vi inte längre något kommunalt drivet folkbibliotek kvar i Nacka. Vi har sedan beslutet att upphandla biblioteken dök upp hastigt och olustigt på dagordningen år 2010 varit starkt kritiska till denna utveckling. Bibliotek är en viktig offentlig kulturplats där människor kan mötas med böcker, ord, berättelser och kultur. Miljöpartiet i regering håller på att ta fram en nationell biblioteksstrategi som syftar till att ge biblioteken möjlighet att stärka litteraturens ställning, främja det demokratiska samtalet och förmågan till kritisk analys och källkritik. Förmågor som känns extra viktiga i dag när vi har världsledare och politiska partier i riksdagen med alternativa verklighetsbeskrivningar. Den gröna bibliotekspolitiken formulerades redan i en motion i Riksdagen 2011 och har som utgångspunkt att folkbiblioteken enbart ska tillåtas drivas i offentlig regi för att säkerställa och garantera grundläggande värden som det fria ordet och demokrati.

Vi är till skillnad från Alliansen inte stolta över att vara den enda kommunen i landet som från den 1 juli 2019 helt kommer saknar bibliotek i kommunal regi, och som enda kommun i landet att lägga ut biblioteken på entreprenad över huvud taget, nu när beslutet att upphandla de sista tre av sex bibliotek dök upp lika hastigt och hemligt som sist under senaste mötet i Kulturnämnden. Vi tycker även att det är skamligt att enbart förstudien för biblioteksupphandlingen kostade skattebetalarna 300 000 kr, pengar som istället kunnat gå till exempelvis en teateruppsättning för en fri teatergrupp, eller något annat kulturevenemang som får en stad att leva, nu när vi har ambitionen att Nacka ska bygga stad.

Idag är en sorgens dag för oss gröna, som länge kämpat för säkerställa att folkbiblioteken fortsatt tillhör och är en demokratisk plats för folket.

Mathias Zachariassen, ordinarie ledamot i Kulturnämnden (MP)
Märta Lindmark, ersättare i Kulturnämnden (MP)

 

 

Inget gift på våra bollplaner!

19198289_10156224475929097_1761793399_n
Syrenerna blommar, temperaturen håller sig stadigt över 10 grader och de första svenska jordgubbarna är här. Vi kan konstatera att det är sommar i Sverige. Med sommaren hoppas vi kunna njuta av sol och bad, äta mycket glass och kanske kicka lite boll.

Fotboll är populärt i vår kommun och ca 5 000 Nackabor är medlem i någon fotbollsförening. I Nacka har vi i dagsläget nio stycken 11-manna fotbollsplaner och fler kommer det bli i takt med att Nacka växer. Två tredjedelar av dessa är gjorda av konstgräs som enligt Naturvårdsverkets senaste rapport är en av de största bovarna till utsläpp av mikroplaster som kan hamna och förorena våra vatten.  Vi vill att kommunen i framtiden enbart anlägger fotbollsplaner av gräs eller annat miljövänligt material så som kork eller kokos. Vi vill även att kommunen sanerar de giftiga konstgräsplaner som redan finns i kommunen för såväl havets som vår egen hälsas skull. Fotboll ska ju vara en aktivitet som gör gott, både för kropp och kamratskap, inte förgifta med farliga gummipartiklar.

Natalia Davaro, ordinarie ledamot i Fritidsnämnden för Miljöpartiet i Nacka