Sluta snacka, bygg flyktingbostäder i Nacka

Förslag på plats för tillfälliga flyktingbostäder
Politikerinitiativ från Sidney Holm (MP)

Flyktingströmmarna i världen är idag de största sedan andra världskriget – Våldet och de extrema grymheterna i bl.a. krigets Syrien och Irak har gett upphov till att ett stort antal människor flyr och söker sig till Sverige. Mottagandet av flyktingar är dock väldigt ojämnt fördelat mellan Sveriges kommuner vilket leder till stora integrationsproblem.

Vi har idag en extraordinär situation som kräver extraordinära åtgärder – Nacka saknar beredskap för ett ökat flyktingmottagande och kommunen tar idag emot färre flyktingar än vi borde. Bostadsbristen i kommunen gör också att vi är dåligt rustade för en ökad flyktingmottagning. Kommunen kan idag få betalt för att ta emot och ordna tillfälliga bostäder för flyktingar, statliga pengar vi i Miljöpartiet vill använda till att snabbt bygga modulbostäder i centrala Nacka, med tidsbegränsade bygglov.

Alla verkar vara överens, vad väntar vi på? – Kommunledningen har tidigare uttalat sig positivt till att bygga modulbostäder för flyktingar men eftersom det gått lite trögt med att hitta bra platser så kommer jag här med ett konkret förslag.

Parkering stadshuset

Stadshusets parkering närmast Nacka Forum

Parkering Forum

Nacka Forums parkeringsgarage plan -1 en vanlig vardag

                  

Forum Nackas parkeringsgarage med sina 1900 parkeringsplatser står till stor del oanvänt under vardagar. Samtidigt finns det stora plana parkeringsytor vid stadshuset för kommunens anställda som bara används på just vardagar. Jag lämnar därför idag in ett politikerinitiativ om att kommunen ska hyra in sig i Forums Nackas parkeringsgarage på vardagar och istället på parkeringsytorna närmast Tvåans fritidsgård och ”Nya gatan” upplåta plats till annan, eller själv bygga tillfälliga flyktingbostäder.

 Sidney Holm – oppositionsråd (MP)

Jag trivs bäst i öppna landskap

Kor


Medborgarförslag – kommunen måste bry sig om djuren

Under den här veckans sammanträde med kommunstyrelsen kom det upp ett medborgarförslag om att beakta svenska djurskyddskrav vid upphandlingar och inköp. Den engagerade medborgaren ville att de mejeriprodukter som upphandlas i kommunen ska komma från kor som behandlas enligt den Svenska djurskyddslagstiftningen och som får gå ute på grönbete. Medborgaren tycker det är viktigt att djuren får motion och kan röra sig på ett naturligt sätt. Ett annat argument var att betande djur bidrar till den biologiska mångfalden genom att betet skapar en miljö som är livsviktig för många växter och djur. Har vi inga djur som betar får vi inte heller några öppna landskap.

Alliansen – vi behöver inte bry oss, det delegerar vi till andra
Det fanns många bra argument i förslaget men tyvärr röstade den styrande Alliansen ner förslaget. Man vill inte ha någon övergripande policy utan delegerar enligt Nackamodellen och låter varje skolas/förskolas/vårdboendes enhetschef själv välja vad som ska köpas in.

Palmolja från skövlade regnskogar är tydligen helt ok enligt Alliansen
Tycker en rektor t.ex. att våra barn på sina smörgåsar ska äta processad palmolja från en plantage på skövlad regnskog på andra sidan jordklotet, istället för ekologiskt smör från kor på grönbete här i Sverige, är det helt ok för kommunledningen. Trots att många länder utanför Sverige överanvänder antibiotika i sin köttproduktion har kommunledningen inga synpunkter på om det finns antibiotikarester i maten vi serverar till våra barn. Enhetschefernas frihet att bestämma över sin egen verksamhet anser den styrande Alliansen vara viktigare än t.ex. djurskydd och våra barns välbefinnande. Detta tycker vi i Miljöpartiet är helt fel, självklart har kommunledningen ett stort ansvar här.

Alliansen i Nacka skyller på EU
I mars 2012 lämnade vi in en motion om att anta en övergripande livsmedelspolicy där även djurskyddskrav skulle ingå. Tyvärr röstade Alliansen ner förslaget. Kommunen säger att det är svårt att ställa krav på att det ska vara just svenska kor eller närproducerat och hänvisar till att det inte är förenligt med lagen om offentlig upphandling eller de principerna som finns inom EU om öppen handel. Men vem har sagt att allt måste vara enkelt? EU är som bekant centralstyrt och sätter marknaden först, men faktum är att vi trots detta ofta kan välja andra prioriteringar i vår upphandling, detta har även har prövats i Svensk domstol. Vi kan faktiskt ställa krav på bättre djurskydd, bättre miljö och få mer valuta för pengarna.

Kommunen måste ta sin del av det globala ansvaret
Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter över 500 miljarder kronor om året. Om vi skulle använda dessa medel till att stimulera en marknad för nya miljövänliga produkter producerade med goda etiska villkor, skulle vi ta ett stort steg på vägen mot ett bättre samhälle. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och det gör skillnad!

Sidney Holm – Oppositionsråd (MP)

Arbetet för fred behöver extra strålkastarljus

Carl Milles fredsmonument

Fredsmonumentet som hamnade i Nacka istället för utanför FN-byggnaden i New York
År 1946 satt Carl Milles på Hotel Plaza i New York och skissade på en skulptur på hotellets brevpapper. Gud Fader på himmelsbågen var tänkt som ett fredsmonument och en hyllning till bildandet av Förenta Nationerna. Tanken var att skulpturen skulle placeras utanför FN-byggnaden på Manhattan i New York. Dock ansågs andra investeringar av FN vara viktigare än en skulptur för den då nybildade organisationen och projektet rann ut i sanden. Efter en del olika turer hamnade till slut en fullskalemodell av skulpturen vid Stockholms inlopp, Nacka Strand.

Kampen för fred, utveckling och mänskliga rättigheter behöver belysas extra
För att uppmärksamma FN:s 70-årsjubileum har FN initierat kampanjen ”Turn the World UN Blue”. På FN-dagen, den 24 oktober, uppmanar FN så många som möjligt att lysa upp byggnader och landmärken i FN-blått. Jag föreslår på måndag via ett politikerinitiativ i kommunstyrelsen att vi här i Nacka under FN:s 70-årsjubileum lyser upp Milles fredsmonument vid Nacka Strand i blått och sedan sprider sedan detta genom att lägga upp ett foto under FN:s officiella kampanj-hashtag #UN70

Sidney Holm – oppositionsråd (MP)

Alliansen är inne på fel spår

Alliansen är inne på felspårAlliansen i landstinget bromsar Stockholmsregionen
Samtidigt som Stockholm växer snabbt har Alliansen dragit i nödbromsen på kollektivtrafiken. Under hela våren har resenärerna fått besked om neddragningar. När vi behöver bli fler som tar buss blir turerna färre. När vi behöver bli fler som åker kollektivt vill Alliansen göra så att spärrarna slår igen snabbare i tunnelbanan och höja SL-kortet med 100 kronor. Det senare var Miljöpartiet i landstinget med och stoppade före sommaren.

Det är satsningar, inte neddragningar vi behöver
Men tyvärr kommer det mera. Lagom tillbaka från semestern  ser Alliansen till att stänga 16 uppgångar i tunnelbanan vissa tider för de som ska ned till perrongen. Det här innebär att människor som jobbar tidigt eller sent får gå en omväg till jobbet. Det här gör att människor som har svårt att röra sig får gå omvägar till tunnelbanan samtidigt som otryggheten blir större med tidvis obemannade uppgångar.

Miljöpartiet vill skjuta till mer pengar till kollektivtrafiken
För Miljöpartiet är det viktigt att en växande Stockholmsregion har en attraktiv, trygg och tillgänglig kollektivtrafik. Vi vill att kollektivtrafiken ska göra det lätt för folk att ta sig fram, inte vara ett hinder på vägen. Därför satsar vi mer pengar än Alliansen så att avgångarna kan bli fler och trängseln mindre. Därför vill vi skrota spärrarna i tunnelbanan som spärrar vägen för resenärerna. Därför ser vi till att det finns pengar i vår budget för att få satsningar på ny kollektivtrafik i rullning. Satsningar som Alliansen bara skjuter på framtiden….

När Nacka bygger stad vill vi se mer kollektivtrafik, inte mer biltrafik
När Nacka och övriga Stockholmsregionen växer måste kollektivtrafiken hänga med. När vi blir fler är Nacka i stort behov av smarta pendlingslösningar. Miljöpartiet i Nacka arbetar för tätare turtrafik på pendelbåtar in till city, nya matarbusslinjer och även konkreta förslag på en linbana som ett nytt effektivt färdsätt. Alliansen i landstinget bromsar stockholmarna i deras vardag, men också utvecklingen mot en hållbar Stockholmsregion. Så kan vi inte ha det.

Malin Karlsson, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting
Sidney Holm, oppositionsråd för Miljöpartiet i Nacka

Hur ska det gå för Mukribu?

Den senaste veckan har jag gjort flera besök i Fisksätra och i onsdags var jag, Lisskulla Zayane och Nicole Goufas på studiebesök i Folkets hus tillsammans med våra två praktikanter från Eklidens skola. Där träffade vi Maria Aziz som är verksamhetschef sedan 1,5 år tillbaka och Lina Lindfors som jobbar med administration och bokningar. Vi fick höra om alla projekt som pågår i huset, bland annat om ett språkcafé där folk kan träna på svenska över en kopp kaffe. Vi fick också höra om Jobblotsen som skapar nya vägar till arbete och verkar för att ge människor en varaktig sysselsättning. Huset erbjuder även teater, dans och gymnastik för alla åldrar och eldsjälen Jason har fixat i ordning några musikstudios där man kan spela in musik i eller repa med sitt band.

Fisksätra Folkets Hus vill skapa ett vardagsrum för alla Fisksätrabor, en mötesplats där alla känner sig välkomna. Huset är till för folket och tanken är att verksamheten ska ske på folkets villkor, d.v.s. erbjuda sådant som folket i Fiskis vill göra. Öppettiderna är generösa och de är fritt fram att besöka Folkets Hus från klockan åtta på morgonen till elva på kvällen. På kvällarna samlas 30-40 unga vuxna i lokalen för att umgås, fika och titta på TV tillsammans. Kvällsbesökarna är mestadels unga killar som är för gamla för att gå på fritids men fortfarande har behov att träffa kompisar och chilla. Maria och Lina är väl medvetna om att verksamheten lockar fler killar än tjejer och berättar att de jobbar aktivt med att jämna ut skillnaden. Dels beror skillnaden på kulturella skäl, att många tjejer inte tillåts vara ute på kvällarna men framför allt ser de att tjejer i den åldern (18+) är upptagna av annat, att plugga eller jobba till exempel. Killarna har inte riktigt samma go 😉

När vi gick på en rundtur i deras lokaler hajade vi till när vi kom till ett rum som de kallar för ”ingenmansland”. Ett tomrum som binder samman Folkets Hus med intilliggande Fisksätraskolan. Rummet kändes trots den spartanska inredningen väldigt varmt och välkomnande.

fiskisfolketshus

Hela ena väggen i rummet var dekorerad med en stor interkulturell väggmålning som barnen i Fisksätraskolan har lagt ned ett jättejobb på att skapa. Det är mycket av barnens egna tankar som finns manifesterade på väggen och barnen känner en enorm stolthet över sin skapelse. Figuren till vänster har de döpt till ”Mukribu”, en akronym för muslim-kristen-buddhist. Under våren ska barnen tillsammans med en designer och en bokexpert tillsammans skapa en barnbok utifrån Mukribu, fisksätrabarnens egen superhjälte ”som genom sin kaosmagi är skyddsängel till all världens barn”.

Nu är det dock inte helt säkert att sagan får ett lyckligt slut. Tidigare i veckan var kommunens fastighetskontor där och tittade på målningen och enligt kommunen är skapelsen inte att klassa som konst. Barnen som verkligen tänkt innan de målat förstår ingenting och känner sig sårade.

Vad är det vi vill signalera till våra barn i Fisksätra? Att det finns bra konst och dålig konst och att just deras konst är dålig och inte ryms inom kommunens norm för vad som är att klassa som konst. I dagens samhälle pratas mycket om vikten av normkritik men här gör man helt tvärtom. Är inte normkritik just att inte fokusera på det som uppfattas som avvikande i det här sammanhanget. Att istället fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att just Fisksätrabarnens konstnärliga uttryck uppfattas som avvikande och vilka konsekvenser denna obalans får.

När konstverket uppenbarligen ger upphov till så mycket glädje och kreativitet hos barnen som skapat det och även en känsla av värme hos mig som betraktare, har jag svårt att förstå varför det måste målas över.

Sidney Holm
Sidney Holm – Oppositionsråd för Miljöpartiet de gröna i hela Nacka

Nya Skurubron – Någon måste ha räknat fel

Erik Langby (M) räknar med 28 kr per dag, Mats Gerdau (M) räknar med 32 000 kr per dag, jag räknar med 100 000 kr per dag. Uppenbarligen måste någon ha räknat fel.

På måndag blir det min första interpellationsdebatt i Nacka kommunfullmäktige i egenskap av nyblivet oppositionsråd. Debatten med kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau ska handla om hur mycket det kostar att administrera broavgifterna på den nya Skurubron.

Erik Langby räknar fel
Enligt den tidigare kommunstyrelseordföranden Erik Langbys överslagsmässiga beräkningar år 2009 beräknades dessa till 28kr/dag. Det var också Erik Langbys beräkning som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut. Efter en lite ”noggrannare” beräkning i år kommer Mats Gerdau i sitt interpellationssvar fram till 32 000kr/dag. Själv räknar jag med att kostnaden snarare landar på runt 100 000kr per dag……… dessutom under minst 16 års tid. Jag hoppas Mats Gerdau försöker sätta sig in i ärendet lite bättre och inte bara avfärdar allt jag kommer med som nonsens. Han verkar i alla fall tagit avstånd från sin företrädares optimistiska beräkning om 28kr/dag som kommunfullmäktiges beslut om brobygget grundades på.

Även Mats Gerdau räknar fel
Tyvärr är felräkningar ett ständigt återkommande fenomen bland Moderata politiker här i Nacka. Mats Gerdau påstår bl.a. den 4:e juni 2013 i sin blogg att ”Bilisterna som använder den nya bron kommer att få stå för 285 miljoner kronor”.  Här har Mats Gerdau kastat om lite siffror och kommit fram till 285 mnkr istället för 571 mnkr. Han har utgått från Trafikverkets informationsblad och räknat på 1/3 av 857 mnkr istället för 2/3. Enligt avtalet är det Trafikverket, inte bilisterna som ska betala 1/3 av kostnaderna. Mitt påpekande under kommunstyrelsens sammanträde om att man också missat en extra administrationskostnad på 275 mnkr avfärdades som gnäll eftersom jag upprepat det vid så många olika tillfällen.

Mats Gerdaus blogginlägg

Vems agerande är det som är beklagligt och oansvarigt?
Påfartsrampen vid Björknäs som Mats Gerdau nämner i sitt blogginlägg står nu klar och den blev 14 mnkr dyrare än beräknat p.g.a. att man skrivit under ett dåligt avtal med Trafikverket. Det är bara att hoppas på att själva bron inte drar över budgeten lika mycket eftersom även nya Skurubrons avtal har liknande avtalsvillkor. Nämnas bör att det hör till ovanligheterna att Trafikverkets projekt inte spräcker budgetramarna. Med en liknande fördyring som inte alls är ovanlig, riskerar de totala broavgifterna att landa på 1½ miljard, långt ifrån de 285 miljoner Mats Gerdau påstår i sitt blogginlägg.

rund
Sidney Holm – oppositionsråd

Nacka står inför ett vägval

Kyrkviken

Ska vi fortsätta med den gamla politiken där vägar och bilar prioriteras före människor och miljö

Miljöpartiet är nu tredje största parti i Nacka
Moderaterna blev de största förlorarna i valet och kan nu inte längre styra kommunen med hjälp av bara KD. Miljöpartiet gick starkt framåt och är nu det tredje största partiet här i Nacka.

Vi vill lämna över ett hållbart Nacka till våra barn och barnbarn
Valresultatet bäddar för helt nya möjligheter att bryta upp gamla maktstrukturer och satsa på något nytt. Vi skulle nu kunna ändra färdriktning och satsa på ett mer modernt och hållbart Nacka. Ett Nacka som tar sin del av det globala klimatansvaret. Ett Nacka där våra barn och barnbarns bästa finns med i alla beslut vi fattar, det är ju trots allt de som ska leva med de beslut vi fattar idag.

Förra mandatperioden var det mycket snack och lite verkstad
Vi sträcker nu ut en öppen hand till alla partier som vill bilda en ny majoritet här i Nacka. En ny majoritet som väljer en ny grönare väg inför framtiden. Flera av Allianspartierna har sagt sig vilja verka för miljövänligare alternativ och klimatsmartare lösningar, nu är det upp till bevis.

Sidney Holm – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka