Budget för klimatet

Nu pågår arbetet med att planera hur Nacka kommuns verksamheter ska se ut nästa år. Vi i Miljöpartiet deltar inte i Moderaternas tävling om Sveriges lägsta kommunalskatt. Låg skatt är inget självändamål, och mitt i en klimatkris där utsläppen av växthusgaser behöver minska med i snitt 7 procent om året är det oansvarigt att sänka skatten. I vår budget visar vi istället hur skattepengar kan användas för att accelerera kommunens gröna omställning och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpartiet i Nackas språkrör: gruppledare Lisskulla Zayane och oppositionsråd Sidney Holm

Vi måste styra tydligare mot hållbarhetsmålen!

När ingen tar ett övergripande ansvar nås inga mål. Kommunen skulle aldrig avskeda ekonomidirektören och tro att vi ändå skulle hålla budgeten och nå de ekonomiska målen. Att vi saknar en Hållbarhetsdirektör visar att Alliansen inte prioriterar klimat- och miljö-frågor, vilket begränsar möjligheterna att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi vill anställa en Hållbarhetsdirektör med en stab och tillräckliga resurser för att kunna ta ett övergripande ansvar för att hela kommunen styr mot samma mål. I staben behövs en omvärldsanalytiker som kan återvinna idéer från andra platser både i Sverige och globalt, så att vi slipper uppfinna hjulet på nytt. Omställningen kräver samarbete med både näringsliv och ideell verksamhet, så en samordnare med fokus på hållbarhet och nya vägar framåt behövs också.

Klimatet kan inte vänta

Omställningen går för långsamt, och Nacka är långt ifrån bäst i klassen bland Sveriges kommuner. Klimatförändringarna pågår NU, därför vi måste satsa NU och inte senare.

Fossilfri bilflotta till 2024 – Under 2022 ska kommunens alla fossildrivna bilar börja bytas ut, vilket senast ska vara klart 2024.

Minst 10 snabbladdstolpar 2022 – Nacka kommun ska skapa förutsättningar för bättre laddinfrastruktur i kommunen, både i kommunal och privat regi. Utbyggnaden måste accelerera under de kommande åren, så att vi har 200 snabbladdstolpar 2030, idag har vi bara 2. Kommunen måste ta ansvar för att det både juridiskt och tekniskt går att sätta upp laddstolpar i hela Nacka.

”(Kli)matlyftet” – Vi behöver äta mer vegetariskt, ekologiskt och säsongsbetonat, både för klimatet, matjordarna och vår hälsas skull. För att grundlägga goda matvanor tidigt vill vi erbjuda klimat- & miljösmart mat i alla grundskolor. Med satsning på pedagogiska måltider och mer pengar på maten kan lärare och kökspersonal tillsammans prata med barn om mat, klimat & miljö och öka förståelsen för varför vi måste ändra våra matvanor.

Gröna sommarjobb – Vi vill ha fler kommunala sommarjobb, med hållbarhetsfokus! Arbetsuppgifter kan vara inventering av invasiva arter, hjälpa till att restaurera mindre våtmarker eller mäta vattenkvalitén i kommunens sjöar och vikar. Med kunniga handledare kan dessa arbeten väcka kunskap och nyfikenhet hos ungdomar, samtidigt som kommunens naturvårdsarbete förstärks. Det är en riktig satsning på framtiden!

Grönt är lönt

Många av våra viktigaste förslag kostar ingenting. Det är istället förändringar i kommunens styrning och sätt att räkna på investeringar – förändringar vi tycker borde ha gjorts redan för länge sedan.

Lokalproducerad solenergi – Utöver att investera i egen solenergivill vi köpa lokalproducerad solenergi från andra via PPA (Power Purchase Agreements). Då kan kommunen både minska utsläppen och driva på produktionen av hållbar energi samtidigt som vi gynnar det lokala näringslivet och skapar gröna jobb.

Markanvisning med villkor – När vi anvisar mark kan vi styra mot den stad vi vill ha, med krav på hållbara material som massivt trä, på energiförbrukning och solceller på alla tak. Genom att byta ut parkeringsnormen mot en mobilitetsnorm, kan vi styra mot mindre bil-beroende och billigare bostäder. Vi vill också ställa sociala hållbarhetskrav – till exempel att det i bostadsrättsföreningar ska finnas små billiga bostäder som endast ska säljas till unga vuxna, och till starkt subventionerat pris.

Grön skatteväxling – Med högre kostnader för klimatskadliga projekt och lägre avgift för hållbara satsningar styr vi tydligt mot klimatmålen. Inom bygglovstaxan kan taxan slopas helt för plusenergihus medan hus med höga utsläpp under byggnation och användning får betala en högre avgift. Inom internräntan kan kommunen när vi lånar pengar till olika projekt differentiera räntan. Bilvägar styr mot bilberoende och får högre ränta medan solcellssatsningar och cykelvägar får lägre ränta.

Social hållbarhet

Miljöpartiets fokus är klimat- och miljöfrågan – men vi vill också skapa ett socialt hållbart samhälle. Vi gör flera satsningar på välfärd, för en trygg och meningsfull tillvaro hela livet.

Vi satsar på mindre barngrupper i förskolan och inrättar ett äldreombud. Dessutom satsar vi 2 miljoner på LSS och avsätter extra pengar till arbetet med hemlösa. Vi lägger resurser på att förebygga missbruk i tidig ålder och avsätter mer pengar till ekonomiskt bistånd.

För en rik fritid bygger vi nya basketplaner på skolgårdar och satsar på kulturupplevelser även för de allra minsta barnen. Vi startar en Fritidsbank där vem som helst kan låna utrustning tillfritidsaktiviteter kostnadsfritt.

Vi satsar också på förebyggande insatser i Fisksätra, där vi förlänger öppettiderna för Folkets hus för att öka tryggheten, och instiftar en fond för gräsrotsinitiativ som tar avstamp i att förbättra området. Initiativen kommer beviljas stöd genom Fisksätra-akademin, och satsningen är en del i att omvandla Fisksätra från ”utsatt område” till en plats med långsiktig känsla av egenmakt och framtidstro.

Med våra satsningar skulle kommunens hållbarhetsarbete få en rejäl skjuts! Om du vill läsa budgeten i sin helhet så finns den här!

Vill du också arbeta för ett grönare Nacka? Bli medlem!

En reaktion på ”Budget för klimatet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s