Mer solenergi åt Nacka!

Häromveckan kom Internationella Energimyndighetens (IEA) nya rapport[1] om läget på den globala energimarknaden. I den slår man fast att omställningen till förnybar energi går på tok för långsamt – trots att sol- och vindkraft är mer lönsamt än fossil energi. Även i Nacka går omställningen sakta – i maj 2017 beslutade kommunfullmäktige efter ett förslag från Miljöpartiet att sätta upp solceller på alla lämpliga byggnader, men ännu gapar det tomt på de flesta av kommunens tak.

Fullmäktiges beslut motverkas av en policy om att inte producera mer el än en byggnad förbrukar. Annars blir kommunen mikroproducent av el, något Allianspolitikerna tycker är problematiskt ur ett konkurrensperspektiv. Det gör att stora ytor i bra sollägen gapar tomma istället för att producera solel och bidra till ett hållbart Sverige.

Miljöpartiet vill att kommunen producerar så mycket solel som möjligt själv eftersom det både är ekonomiskt lönsamt och bra för klimat & miljö. Men eftersom kommunens nollproducentspolicy sätter stopp för det vill vi inom ramen för kommunens styrmodell kombinera egna solcellsinvesteringar med att upphandla lokalproducerad solel med PPA[2] (Power Purchase Agreements).

Affärsmodellen PPA har av EU beskrivits som en av nycklarna till ett fossilfritt samhälle. PPA innebär att kommunen förbinder sig att köpa solenergi till ett fast pris, och att privata aktörer i utbyte tar hela investeringskostnaden. Med PPA slipper kommunen även problem kopplade till ägande eftersom anläggningarna ägs och sköts av företag som är specialiserade på solceller. Detta gynnar förhoppningsvis också det lokala näringslivet och skapar jobb i ”solbranschen”. För att solenergi ska finnas i hela Nacka vill vi också reglera så att byggherrar som köper mark av kommunen sätter upp solceller.

För klimatet och miljön spelar det ingen roll vem som äger en solcellsanläggning, det viktigaste är att alla investeringar i vår hållbara framtid blir av! Vi arbetar därför för att kommunen påbörjar upphandling av lokal solel genom PPA så fort som möjligt.


[1] https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021/executive-summary

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Power_Purchase_Agreement

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s