Dags att lägga i en högre växel

Det cyklas som aldrig förr i Nacka, eller i alla fall som aldrig tidigare sedan mätningarna startade. Under våren ökade cyklingen med 41 procent vid Nackas mätstationer jämfört med året innan. När vi uppmanats att undvika kollektivtrafiken i dessa coronatider så verkar fler ha gått över till att cykla (och gå) och det är ibland trångt på gång- och cykelbanorna. 

Att cykla har många fördelar för alla. Det blir mindre trångt på vägarna, bättre luftkvalitet, mindre buller och det ger vardagsmotion. Men när fler cyklar ställer det också krav på infrastrukturen för gående och cyklister. Nackas cykelbanor är av varierande standard. Ett genomgående problem är att många av dem byggdes då fokus låg på biltrafik. Då pendlades det inte med cykel som idag. Dagens cyklister vill kunna cykla fortare, vilket ställer högre krav samtidigt som det inte går att tränga ihop gående och cyklister på samma utrymme.

För att höja säkerheten nu när allt fler går och cyklar är det viktigt att alla typer av brister längs gång- och cykelbanorna omedelbart ses över och åtgärdas. Samtidigt behöver sådana cykelsatsningar som är planerade till senare tidigareläggas. Kort sagt behöver alla de investeringar som är tänkta att göras i Nackas gång- och cykelnät under kommande år genomföras NU. Miljöpartiet har därför föreslagit att de trafik-säkerhetshöjande åtgärderna i projektet ”Cykelpaket 2022” och åtgärderna i kommunens ”Strategi för cykelsatsningar”, som går att genomföra oberoende av andra byggprojekt, tidigareläggs.

Utvecklingen med fler som cyklar, samtidigt som rekommendationen fortsatt är att undvika kollektivtrafik till följd av smittläget, ger ett utmärkt tillfälle att förbättra infrastrukturen redan idag. Om vi underlättar för alla som vill gå och cykla idag har vi chansen att förändra resvanorna hos många fler imorgon. Dags att lägga i en högre växel, helt enkelt.

Sidney Holm, MP
oppositionsråd
Lisskulla Zayane, MP
gruppledare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s