Skogens värde angår oss alla

Skogens värde angår oss alla

Den som vandrar i Erstaviksskogen möts ibland av nya vyer inte bara beroende på årstidens växlingar utan för att där bedrivs aktivt skogsbruk med avverkningar där större eller mindre skogspartier huggs ner med jämna mellanrum. Ett område som hotas av avverkning är skogen vid den unika Sandakällan[1] i Älta, en plats känd långt utanför Nacka dit folk kommer för att hämta vatten. Platsen är en naturupplevelse som också ger möjlighet att ta med något av det som naturen ger oss: rent och mineralrikt vatten.[2] Därför vill Miljöpartiet att kommunen tittar på hur skogen kan skyddas genom att Nacka t.ex. arrenderar marken. Det säger kommunen nej till samtidigt som det absurt nog blir upp till en grupp privatpersoner att betala hundratusentals kronor ur egen ficka för att träden ska få stå kvar.

Avverkningar av skog påverkar såväl landskapsbild, naturupplevelse som biologisk mångfald. Miljöpartiet vill att kommunen är mer aktiv i dialogen kring skogshyggen och behåller skog och unika områden genom att se det samhällsekonomiska värdet i skogen. Eftersom aktivt skogsbruk bedrivs på Erstavik har skogen dock också ett ekonomiskt värde som det allmänna då måste kompensera för. Alla har vi nytta och glädje av skogar, därför ska det vara kommunen som betalar i dessa fall tycker vi. För det är faktiskt inte bara de som tar skogspromenader eller joggingturer som har glädje av skogar, de är en viktig klimatreglerare, luft- och vattenrenare samt bevarare av biologisk mångfald. Sådan där vi inte kan leva utan, även om mänskligheten många gånger verkar tro det.

Miljöpartiet vill att vi gemensamt tar bättre hand om och ekonomiskt stöttar det som vi alla har nytta av: skogen. Vill vi se en mer aktiv dialog kring skogsbruket där kommunen inventerar särskilt skyddsvärda områden och utger ekonomisk kompensation för dessa. Vi vill också utveckla samarbetet med grannkommunerna så att de också är med och finansierar denna gröna kil, som visserligen fysiskt ligger i Nacka men förvaltas och nyttjas även av andra än nackabor.

Det ska inte vara upp till privatpersoner att behöva betala i fall som med skogen runt Sandasjön, där markägaren och andra privatpersoner får bidra med hundratusentals kronor för att skogen får vara kvar. Skogens värde angår oss alla. Då måste vi också vara beredda att betala.

[1] Se https://www.nacka.se/boende-miljo/natur-och-parker/natur–och-friluftsomraden/erstavik/sandasjon-stralsjon2/har-bodde-stenaldersfolket/

[2] För utförliga provsvar vad gäller vattnets kvalitet se https://mpnacka.com/2018/05/31/tjanligt-vatten-i-kallan/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s