MER MOTION, BÅDE HÖGT OCH LÅGT!

Det är svårt att få plats med allt i städer, särskilt om vi vill ha en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och idrott nära varandra, inte på olika ställen. Samtidigt blir det en tryggare utemiljö om vi skapar ställen där fler rör sig under olika delar av dygnet och som inte är helt öde sena kvällar och nattetid.

Mark och byggnader kan delas in både över och under jord. Det betyder att nya fastigheter kan bildas och utrymmen skapas när vi bygger stad. Men att bygga under jord är både dyrt och ibland svårt. Bättre då att tänka uppåt och placera idrottsytor byggnader!

Stora bygg-, industrilokaler och parkeringar kan få en våning till för möjlighet till idrottsytor ”på taket”. Eftersom vi behöver vara både kreativa och nytänkande för att planera in ishallar och fotbollsplaner har Miljöpartiet föreslagit att kommunen undersöker möjliga utrymmen där nya fritids- och idrottsytor skulle kunna skapas genom att bygga både högt och lågt.

För ett antal år sedan kompletterades bl.a. Jordabalken med en möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning. Det betyder att fastigheter, mark och byggnader, kan delas in i nya enheter även vertikalt, dvs. både under och ovan jord. Det ger oss möjlighet att bilda nya fastigheter och utnyttja utrymmen bättre när vi bygger stad. Idrottsytor under jord kan tillkomma men att bygga nedåt är ofta både kostsamt och kan vara olämpligt ur andra synpunkter. Att förlägga idrottsytor på byggnader ger dock både tillgång till nya ytor och möjligheter. Miljöpartiet har tidigare tagit upp det faktum att centrala Nacka har fler parkerings- än idrottsytor, något som gör att stadsplanerare kan titta på hur dessa platser kan användas. Men det finns också andra stora ytor att undersöka, som bygg-, industrilokaler och parkeringsytor. Miljöpartiet vill titta på de möjligheter som den tredimensionella fastighetsbildningen ger oss och se om det går att bygga på en våning t.ex. till på det stora byggvaruhuset i Sickla för möjlighet till idrottsytor ”på taket” och föreslår att kommunen inventerar möjliga utrymmen där nya fritids- och idrottsytor skulle kan skapas exempelvis genom tredimensionell fastighetsbildning samt genom ändringar i befintliga detaljplaner.

Här hittar du vårt förslag!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s