Fossilfritt Nacka 2040

Fossilfritt 3

Miljöpartiet vill att Nacka ska vara fossilfritt och klimatneutralt senast år 2040. För nackaborna skulle ett fossilbränslefritt Nacka till exempel betyda

  • Minskade utsläpp från trafiken – från fossila till förnybara drivmedel, fordon med mindre energianvändning och en kommun som är transportsnål och tillgänglig
  • Egen produktion av el på alla kommunala byggnader och anläggningar
  • Ökad insamling av matavfall för att öka produktionen av biogas som kan ersätta fossila bränslen
  • Mer klimatsmarta bostäder

Nacka ska öka mängden förnybar el som produceras här, ställa höga krav på energieffektivisering i nybyggda bostäder och bygga mer i trä. Vi vill ha ett inriktningsbeslut på att alla förskolor och skolor byggs i massivträ.

Ett klimatneutralt Nacka innebär att målet att bli fossilfri finns med i alla kommunens verksamheter. Nacka som organisation måste gå före i arbetet genom att vara fossilbränslefritt redan 2030. En fossilbränslefri stad förutsätter också ett nära samarbete mellan invånare, näringsliv och andra offentliga verksamheter. Målet är att vi helt slutar använda fossila bränslen 2040.

Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Mycket behöver göras för att ställa om fordonsflottan och effektivisera trafiken. Vi vill att kommunen lobbar för mer och ny sorts kollektivtrafik bl.a. i form av tunnelbana till Orminge och Älta, stadslinbana och lokala små bussar som tar resenärer till större kollektivtrafikknutpunkter eller barn och unga till fritids- och idrottsaktiviteter.

Vi vill att Nacka producerar sin egen biokol och vi vill att Nacka gör vad vi kan för att verka för en fossilbränslefri sjöfart och att pendelbåtarna till och från Nacka ska drivas fossilfritt. Nacka är en kustkommun och mycket sjötrafik passerar här. Nästan alla fartyg drivs tyvärr av fossila bränslen och sjöfartssektorn styrs i hög grad av internationella regler. Vi vill fasa ut användningen av fossila bränslen i Nacka. Olja för uppvärmning används allt mindre i Nacka. Vi har varit drivande i att kommunen ska sluta värma upp sina egna byggnader med olja och kommer fortsätta arbeta för fler solceller på kommunala tak, så att Nacka producerar egen el på kommunala byggnader och anläggningar.

Sidney Holm, språkrör
Lisskulla Zayane, språkrör

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s