Vad väljer du – idrottsplatser eller p-platser?

Side-netting

Idrott är viktigt. Till och med livsviktigt, särskilt med tanke på vad det gör för folkhälsan. Idrott bygger broar, gör samhället mer inkluderande och ger barn, unga och vuxna en arena att träffas. Fler mötesplatser i olika delar av staden skapar också trygghet. Därför måste idrott få plats när vi förtätar och bygger Nacka stad. Det är också viktigt att vi planerar så att idrottsytorna utökas i takt med befolkningen och förändrade idrottsvanor.

Idrottsanläggningar behöver ligga så att de enkelt kan nås med gång-, cykel- och kollektivtrafik och självklart behöver vi underlätta för att barn ska kunna ta sig mellan skola, fritids, fritidsaktiviteter och hem. Mindre bussar kan vara en del av lösningen för att säkert och snabbt köra barn mellan vardag och fritid, även om en del idrottsytor skulle placeras vid Hellasgården eller på andra platser.

Miljöpartiet vill planera centrala Nacka som en modern stad med mötesplatser för människor, inte för bilar. När andra partier planerar för parkeringsplatser som motsvarar 60 stycken (!) stora fotbollsplaner ger vi hellre yta till idrottsplatser. Redan idag har en av fotbollsplanerna på Järlahöjden gjorts om till parkering och vi kan inte fortsätta att planera för ännu fler bilar. Vitsen med den nya tunnelbanan är att fler ska välja bort bilen och åka kollektivt, allra helst i centrala Nacka. Nu talar andra partier till och med om att maximera antalet parkeringsplatser på och omkring Järlahöjden, en strävan vi absolut inte delar.

Infartsparkeringar behövs utanför centrala Nacka, inte i. Även om ett stort antal p-platser planeras under jord – till höga kostnader som vältras över på de boende – så kommer bilar ta väldigt mycket större utrymme än idag om vi fortsätter att planera för ökad biltrafik. Miljöpartiet vill se fler idrottsplatser – inte parkeringsplatser!

Sidney Holm, språkrör Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, språkrör Miljöpartiet Nacka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s