KULTUR OCH FRITID I NACKA

Kultur i framtiden

Kulturen är en kraft som kan förändra samhällen och en viktig demokratisk plats där olika idéer möts och föds. Kulturen skänker upplevelser, får oss att tänka och ger lust att skapa. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter som passar fler är också viktigt som förebyggande arbete, mot utanförskap och för folkhälsan. Miljöpartiet vill:

* Att 1% av budgeten för ny-, om- och tillbyggnader ska gå till att förse offentli­ga utrymmen med konst eller konstnärlig gestaltning.

* Att graffiti ska vara en del av Nackas kul­turliv och ses som en konstform.

* Lyfta fram lokala konstnärer och ge med­borgarna stort inflytande över vilken typ av konst som väljs för just deras område.

* Ha flexibla lokaler och kulturhus som kan användas av fler föreningar och medborg­are.

* Skapa fler ickekommersiella mötesplatser som parker och torg där möjligheten att koppla upp sig på Internet även finns.

* Att kommunen uppmuntrar utveckling av co-working-platser i Nacka med möjlighet att arbeta på distans och mötas.

* Utveckla kommunens kulturhus som mötesplats och ge dem i särskilt upp­drag att arbeta aktivt med integration.

* Främja en lika och rättvis fördelning av kommunens resurser mellan barns fri-tidsaktiviteter och arbeta aktivt för att barn ska välja aktivitet utifrån intresse.

Rösta på Miljöpartiet den 9 september!