NACKA MÅSTE TA STÖRRE ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

Kyrkviken

Kyrkviken i Nackas största sjö, Järlasjön.

Det gröna är stadens lungor och renar både vatten och luft samtidigt som det ger oss utrymme för fritidsaktiviteter och pedagogisk verksamhet. Ekosystem­studier måste ha verklig betydelse när Nacka bygger stad. Mark är hårdvara när samhällen förtätas och finns det inte en plan för grönområden så riskerar all mark att bebyggas. Vi behöver också arbeta med grönska för att minska buller och lyfta andra ljud i staden för en god levande- och boendemiljö. Miljöpartiet vill:

* Att det ska finnas en Miljödi­rektör i Nacka med övergripande ansvar att samordna arbetet med att nå upp till Nackas lokala miljö- och klimatmål samt ta fram och genomföra strategier för att minska miljö- och klimatpå­verkan.

* Arbeta för mer grönska som på ett naturligt sätt kan ta hand regnvatten istället för mekanisk rening och skärmbassänger i sjöar.

* Ta bort bilvägen vid Kyrkviken och skapa en ny park där vatten kan renas naturligt på sin väg ner mot Järlasjön.

* Bygga en dagvattentunnel från Sickla till Svindersviken och där anlägga en vacker våtmarkspark.

* Att Nackas kommunala vatten- och avfallsbolag får tydliga ägard­irektiv med miljöhänsyn så att det aldrig är någon tvekan i valet mellan ekonomisk och långsiktigt hållbar kostnad.

* Producera egen biogas av vårt matavfall och eget biokol på träd­gårdsavfall.

* Skapa ett tystare Nacka genom fler gröna, växtbeklädda bul­lerskydd som även tar hand om dagvatten samt ökar den biologis­ka mångfalden.

* Planera för fruktträd och bär­buskar och ge förutsättningar för stadsodling i hela Nacka.

* Satsa på aluminiumfällning för att minska övergödningen i Nackas sjöar.

RÖSTA GRÖNT DEN 9 SEPTEMBER!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s