BYGG ETT HÅLLBART NACKA MED BOSTÄDER FÖR ALLA

Gröna husen

Något av det som attraherar mest i en stad är andra människor. Hållbar stads­miljö är en blandning av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, kultur och service med ett trafiksystem där gång-, cykel-, och kollektivtrafik prioriteras. Nacka behöver både stadsparker, gröna mellanrum och trädkantade gator men också ickekommersiella mötesplatser, ytor för spontanlek och möten över generationsgränserna.

Miljöpartiet vill:

* Införa kommunal hyresgaranti så att fler kan hyra en bostad.

* Bygga minst ett av de höga hus som planeras i Nacka i trä och bygga mer klimatsmart.

* Ha ett tryggt Nacka där vi bygger bort segregation och utanförskap, satsar mer på föreningslivet samt skapar olika mötesplatser för mer liv och rörelse utomhus.

* Satsa på solceller på kommu­nens byggnader.

* Satsa på co-living-bostäder i Nacka, en modern form av ”kol­lektivboenden”.

* Bygga integrerat och blanda olika typer av bostäder och boen­deformer med varandra i samma områden.

* Införa en lokal klimatkompen­sation där kommunen kompen­serar för sina resor och pengarna används till lokala projekt eller lokala klimatsatsningar där även företag, föreningar och organisa­tioner kan söka stöd.

* Se till att det byggs fler hyres­rätter och starta ett kommunalt bostadsbolag.

* Bevara kulturhistoriskt intres­santa byggnader för en koppling till Nackas historia och en mer varierad stadsbild samt utnyttja det redan byggda på nya sätt.

* Att Nacka får riktiga kretslopp­sparker för återvinning, återbruk och sociala projekt där saker tas emot även för reparation.

* Ordna offentliga toaletter och dricksvattenfontäner i Nacka.

* Enbart tillåta att verksamhets­lokaler byggs i en smal remsa längs Värmdöleden, för att dämpa buller och bevara Ryssbergen som urskog, grön lunga och frilufts­område.

RÖSTA GRÖNT DEN 9 SEPTEMBER!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s