Testa triangeltrafik Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården!

ggg

När vi förtätar behöver vi titta på andra kreativa lösningar för att erbjuda möjlighet att även i fortsättningen ha tillgång till skogsområden. Samtidigt behöver vi erbjuda nya kommunikationer för att uppmuntra nya rörelsemönster och pendlingsmöjligheter. Vi behöver öppna upp för en östlig förbindelse för människor!

Nacka bygger. Områdena Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen bjuder på hus och vägar och blir mer tätbebyggt. Nya skolor och förskolor byggs. I utvecklingen av området föreslås att en hundraårig skog – Trolldalen – makar på sig till förmån för bilvägar och bostäder. En plats för rekreation, ett motionsområde för joggare, en pedagogisk lek- och lärandeyta för skol- och förskolebarn, naturlig dagvattenrening och rening av luft krymper eller försvinner helt.

Trolldalen är det enda större grönområdet som finns i denna del av Nacka. En grön kil på gångavstånd för alla boende i Henriksdalsområdet, Saltsjöqvarn, Finnboda och Finnberget. Området har en unik karaktär och viktig funktion och Miljöpartiet tycker att bebyggelsen i Trolldalen ska begränsas med tanke områdets höga naturvärden. Eftersom den styrande majoriteten tycker annorlunda menar vi att det gäller att tänka om och tänka nytt när mark exploateras och tillgängligheten till grönområden beskärs.

I Hammarby Sjöstad finns det triangeltrafik med tre stopp, en färja som för resenärerna är avgiftsfri och tar dem mellan tre olika ”stadsdelar”.[1] Färjan skapades när Hammarby Sjöstad byggdes ut och det stod klart att en gång- och cykelbro inte skulle vara möjlig att anlägga här.[2] Det är Stockholms stad som finansierar färjan och den är en mycket populär färdväg.[3]

När grönområden i invånares närområde försvinner tycker Miljöpartiet att kommunen kan ta nya grepp. Genom att testa en liknande triangelfärja mellan områdena Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården kunde stora grönområden på Djurgården tillgängliggöras för nackabor samtidigt som de från andra sidan skulle få närmare till närservice och Nacka stad. Möjligheter till helt nya strövarområden för rekreation, lek och pedagogisk verksamhet skulle kunna öppna sig. Samtidigt kunde linjen bli ett lyft och en ny Östlig förbindelse som transporterar människor över vattnet i båda riktningar. Om cyklar fick tas med skulle det även kunna öppna för en ny pendelmöjlighet för cyklister och vi skulle få en ny båt i området.

Miljöpartiet har därför föreslagit att kommunen undersöker möjligheten att testa en triangelbåtförbindelse mellan Kvarnholmen, Finnboda och Djurgården. Nya förbindelser öppnar upp för nya möjligheter. En ny båtförbindelse kan binda samman och föra nackabor närmare grönområden samtidigt som andra får tillgång till en ny stad och närservice.

[1] Se ”PM – färjetrafiken i Hammarby Sjöstad”, 2015-10-23
[2] Se vidare Tjänsteutlåtande 2010-04-13, DNR E2008-330-01112
[3] Se http://ressel.se/?page_id=3330&lang=sv

Sidney Holm, oppositionsråd, MP Nacka
Lisskulla Zayane, 2:a vice ordförande i Socialnämnden, MP Nacka

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s