Vi måste ladda för framtiden!

Miljöpartiet i Nacka har i flera år drivit frågan om att bygga upp en infrastruktur för laddning av elbilar i kommunen. Äntligen börjar det röra på sig! Vid nybyggnation av bostäder har kommunen börjat kräva att minst 25 % av p-platserna förses med laddstolpar men att alla ska vara förberedda för laddstolpe. Kommunen har också bjudit in bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och andra som är kan vara intresserade av att ordna laddplats till ett seminarium. Pengarna till seminariet kommer från vår RödGröna regerings pengar för klimatsatsningar, det s.k. ”Klimatklivet”, där bl.a. kommuner kan ansöka om pengar till klimatinvesteringar.

Miljöpartiet tycker det är utmärkt att kommunen visar både ”framhjulen” och står mer på gasen vad gäller fordon som går på el. Vi skulle även kunna lägga i en högre växel och erbjuda laddmöjligheter vid kommunens egna anläggningar för anställda, besökande och allmänhet. För att el-fordon ska kunna få ordentlig spridning och användning krävs en väl fungerande laddinfrastruktur och idag finns det alldeles för få laddställen.

En viktig fråga vid uppbyggnaden av laddställen blir om elnätet klarar av att leverera ordentlig ström i uttagen för att snabbt ladda fordon. Miljöpartiet har väckt frågan om att vi måste anpassa Nackas elnät för snabbladdning, något som bl.a. kräver kraftigare ledningar. I dag är det många som väljer bort elbil för att det finns för få laddstationer samtidigt som det byggs för få laddstationer för att det finns för lite elbilar… en ond cirkel som knappast visar vägen framåt. Kommunen har här ett stort ansvar för att det byggs en infrastruktur anpassad för morgondagens elfordon.

År 2030 ska vi enligt riksdagsbeslut ha en fossiloberoende fordonsflotta i Nacka och vi behöver redan nu börja dimensionera elnätet för framtidens behov. Om vi ska klara av den nödvändiga omställningen till ett hållbart transportsystem behöver vi se en allt större andel el-fordon i Nacka. Framtiden är snart redan här och det gäller att inte minst kommande Nacka stad är en del av den!

Sidney Holm, oppositionsråd och ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Lisskulla Zayane, 2:a vice ordförande i Socialnämnden

En reaktion på ”Vi måste ladda för framtiden!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s