Det är dags att lägga in en högre växel i cykelfrågorna!

jamstalld-snorojning

Att lägga in en högre växel i cykelfrågorna betyder naturligtvis också att följa upp att cykelbanorna är farbara i regn, rusk… och snö!

 

Nacka fick i höstas pris för årets cykelprestation. Vilken tur att Nacka har Miljöpartiet som trycker på och kommer med konkreta förslag för att öka cyklingen! Förmånscykel till kommunens anställda infördes på initiativ av Miljöpartiet och blev en succé. Plötsligt var cykelställena fulla utanför stadshuset, långt in i oktober. Dags att bygga fler såklart, i tillgängliga, väderskyddade och synliga lägen för att sporra allt fler att cykla. Nu ska Nacka även, efter att Kommunfullmäktige bifallit en motion från oss, delta i Cykelfrämjandets Kommunvelometer där cykelvänlighet mäts och konkreta förslag på förbättringar ges till de kommuner som deltar. Efter att motionen inlämnades påbörjade kommunen också arbetet med att ta fram en kommunikationsplan för hur cykelfrågor ska kommuniceras internt och externt.

Enligt kommunikationsplanen så ska det övergripande målet vara att ”fler Nackabor ska använda cykeln för sitt resande.” Tyvärr är det ett mål som inte säger särskilt mycket: eftersom det blir fler Nackabor blir det också per automatik fler som cyklar.

I den regionala cykelplanen för hela Stockholms län finns ett mål om att kraftigt öka andelen cykelresor fram till år 2030 och att cykeltrafiken då ska utgöra minst 20 procent av resorna. Detta innebär för Nackas del att andelen cykelresor måste ligga klart över 20 % om vi ska bidra till att nå de regionala målen.

Miljöpartiet anser att kommunikationsplanen tydligare måste förmedla kommunens övergripande mål gällande cykling. Kommunen måste också mer aktivt driva på utvecklingen för att få fler att cykla. Trafiksituationen runt våra skolor är ett område där mycket arbete återstår att göra. Barn måste kunna cykla till skolan och föräldrar känna sig trygga med den trafiksituation som finns där för att våga skicka iväg barnen på två hjul. Bilskjutsande bidrar till en otrygg trafiksituation och gör att färre vill gå och cykla till skolan. Vi måste ta ansvar och bryta denna onda cirkel så att föräldrar vågar låta sina barn cykla och gå till skolan. Det är också i morgondagens vuxna vi grundlägger ett hållbart beteende.

Nacka kommun med den styrande Alliansen har äntligen vaknat till och börjar nu arbeta allt mer med cykelfrågorna. Miljöpartiet kommer att fortsätta putta på i rätt riktning och se till att en högre växel läggs i vad gäller arbetet för ett bättre cykel-Nacka! På så vis kan Nacka förhoppningsvis kamma hem ännu fler priser…

Sidney Holm, oppositionsråd och språkrör
Lisskulla Zayane, 2:a vice ordförande i Socialnämnden och språkrör

En reaktion på ”Det är dags att lägga in en högre växel i cykelfrågorna!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s