Hellre upphävt strandskydd än en skövlad skog

Trolldalen red

När de nya planerna för Trolldalen blev kända var vi ute och vandrade runt i området. Kunde det inte göras på något annat vis än att spränga ned bilvägar i brant terräng och skövlas? Jo, tyckte vi och föreslår i detta inlägg en annan väg…

Vad är det som kännetecknar en stad? Få grönytor, inga skogar, bilvägar? Samtidigt är Nacka stolt över fina rapporter om hur det arbetas med biologisk mångfald och grönytor. Vi undrar hur den kraftiga exploateringen av den hundraåriga skogen Trolldalen Henriksdalsberget rimmar med detta? Dessutom vill majoriteten av Nackas partier spränga fram en väg för att få bort ”förortskänsla” och fram ”stadskänsla” – ett både kraftigt och dyrt ingrepp i naturen och området.

Ekosystemtjänster är det som naturen ger oss men som inte alltid kan mätas i direkta pengar. Det mäts istället i välbefinnande för människan som har tillgång till grönt och skog. Det mäts i skyddet av flora och fauna och i naturens förmåga att ta hand om och rena både luft och vatten. I en av kommunen framtagen rapport visade det sig oroande nog att ekosystemtjänsterna hotades och skulle minska när Nacka bygger mycket. Alla höll med – en bra och välskriven rapport och något att ha i åtanke då vi planerar stad. Vi gissar att den ser fin ut i bokhyllan för när den ska tillämpas i praktiken så stannar den i teorin: istället kommer den sista orörda skogen i detta område att få lämna plats för bostäder och en bilväg.

I en artikel i Nacka Värmdö Posten den 21 juni står det att läsa om hur Nacka stad ska bli grön. På Nackas hemsida återfinns fina ord om att naturen är nära i hela Nacka och att rent vatten, frisk luft och ett rikt växt- och djurliv kännetecknar kommunens miljöambitioner. Och enligt Nackas miljömål ska kommunen planera grönområden så att stadsmiljö och biologisk mångfald kan kombineras. Återigen blir dessa bara tomma ord.

Men ska vi verkligen säga nej till hundratals bostäder för att rädda en skog enligt parollen ”bygg gärna men inte just här”? Nja, vi kan planera om dem! Istället för att skövla en skog så ser Miljöpartiet hellre ett ändrat strandskydd i området. Det är en väl skyddad vik och bostäderna kunde istället för på toppen av Trolldalen planeras i rent söderläge mot vattnet. Den gång- och cykelväg som idag löper längs viken skulle kunna kantas av bostäder och bli mer tillgänglig och trygg samtidigt som hela området fick nytt liv. De båtar, bryggor och äldre vackra brygghus som ligger intill vattnet skulle kunna restaureras och göras mer tillgängliga för allmänheten. Genom att bygga bort bullret från Värmdöleden kunde hela viken få nytt liv samtidigt som lugn och ro kunde få en mer framstående plats. Skogen på höjden med sina hundraåriga träd, våtmark, berghällar, växter och djur kunde istället för att försvinna göras mer tillgänglig för boende, skolelever och barn i hela området exempelvis via nya trappor och promenadstigar upp till området.

Miljöpartiet ser gärna att det byggs och förtätas men tycker samtidigt att om det finns rapporter som är framtagna för att värna och skydda vår närmiljö så kan dessa inte bara få stanna i teorin när vi planerar stad. Då får vi tänka om i placeringen av bostäder och undersöka alternativa möjligheter. I det här fallet ser vi hellre att det byggs runt om skogen än mitt i den. Att lyfta en skog i staden är mer hållbart och långsiktigt smart och kännetecknar snarare en modern stad än en förort. Det tycker i alla fall Miljöpartiet.

Läs även vår debattartikel om Trolldalen här.

Sidney Holm, oppositionsråd och språkrör, MP Nacka
Roger Bydler, ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt 2:e vice ordförande i Miljömålskommittén, MP Nacka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s