Nacka behöver en cykelplan!

cykelbana

Hur går det när cyklister möts på denna nya smala dubbelriktade cykelbana i Nacka?

Förra året var det 101 cykelolyckor i Nacka berättade NVP nyligen. Det betyder minst 101 oskyddade trafikanter som riskerat livet då de valt cykeln som transportmedel. Det är naturligtvis 101 för mycket. Nacka behöver en plan som kompletterar den cykelstrategi som nyligen tagits fram i kommunen.

Enligt Nackas cykelstrategi ska cyklandet i kommunen öka och år 2030 bör 20 % av alla resor ske med cykel – allt i linje med den regionala cykelplan som finns för Stockholmsregionen.

Varje år tar Cykelfrämjandet fram en ”Kommunvelometer” där de kommuner som väljer att delta får sitt cykelarbete utvärderat. Deltagarna får en rapport som både beskriver kommunens nuläge och hur den står sig i förhållande till andra kommuner, samt konkreta rekommendationer inom vilka områden förbättringar bör ske. Kommunen får således ett kvitto på sina insatser och kan använda resultatet för att identifiera inom vilka områden det finns möjligheter att utveckla arbetet för ökad cykling. Upprepas undersökningen över flera år så är det enkelt att se förbättringar som åstadkommits över tid. Dessutom finns möjlighet att ta del av andra kommuners lyckade arbete på cykelområdet.

Nacka är tyvärr inte bland de kommuner som deltar i Cykelfrämjandets utvärdering trots att det för Nackas del skulle kunna bli ett viktigt verktyg i en konkret handlingsplan för att förbättra och öka cyklingen. När vi skapar stad och bygger nya bostäder, arbetsplatser, banor och vägar så gäller det att vår cykelstrategi kompletteras med en tydlig plan så att även cykelperspektivet finns med i stadsplaneringen. Vi har idag i Nacka exempel både på alltför smala dubbelriktade cykelbanor och stolpar mitt i desamma, trots att det rör sig om nya cykelbanor. Med en konkret plan och verktyg skulle det bli tydligt dels hur cykelbanor ska utformas för att uppfylla standarden på regionala cykelstråk men även hur cyklister bäst skyddas och tar sig fram i vår stad.

Nacka behöver en cykelplan för att nå målet om ökad cykling och förbättra både lokalmiljön och stadens framkomlighet! Vår motion om detta hittar du här.

Sidney Holm, språkrör
Per Chrisander, 2:e vice ordförande i Natur- och trafiknämnden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s