Vem kan vara politiker?

Politiker

Är det politiker som går här? Vilka är politiker? Vilka kan vara politiker i dagens samhälle?

Vem ska egentligen ha möjlighet att ägna sig åt politiskt arbete? Vem har idag möjlighet att engagera sig politiskt? Ska politiker vara ett yrke? Vad är demokrati? I ett samhälle där vi medborgare finner allt mindre tid att ägna åt ideellt arbete, och där särskilt de politiskt aktiva stadigt minskar, är dessa viktiga frågor. I grund och botten handlar det om att vi riskerar att tappa koppling till samhället om det inte längre är ”vanliga medborgare” som är politiker och därmed skapa ett demokratiskt underskott. För vilka är politikerna i din kommun? Jo, det är personer som du och jag, din granne eller hen bakom dig i busskön.

SCB för statistik över hur vi politiskt engagerar oss och i vilken utsträckning. 5,2 % av de som bor i Sverige var 2014 medlemmar i ett politiskt parti och 1,4 % var samma år aktiva i ett politiskt parti. De allra flesta av dessa personer engagerade sig politiskt på fritiden, i princip gratis. Till dessa hör bland annat majoriteten av våra ledamöter i Kommunfullmäktige här i Nacka och i kommunens olika nämnder.

På årets första Kommunfullmäktige var reglerna för förtroendevalda i Nacka kommun uppe för antagande och debatt. Regelverket skulle förenklas och göras tydligare. Idag ser ersättningsreglerna olika ut för de förtroendevalda i kommunen, något som inte underlättar för de som är politiker på fritiden. Till exempel är det bara vissa som får ersättning för att gå på den muntliga beredning som hålls inför möten i de kommunala nämnderna, trots att det många gånger underlättar att få ärenden muntligt presenterade för sig av kommunens tjänstepersoner. Restiden till politiska möten är heller inte inräknad i den ersättning som fås.

I nämnderna bereds besluten som sedan fattas i fullmäktige, de där besluten som berör oss alla, som rör vår lokala vardag och vår närmiljö här i Nacka. Visst har de förtroendevalda rätt att vara borta från eventuellt ordinarie arbete, rätt till viss ersättning för denna frånvaro och ett litet arvode för att läsa in sig på de frågor som behandlas och beslut som ska tas, men faktum är att den politiska verksamheten i princip utförs gratis. För ofta är underlagen att sätta sig in i digra och det tar tid att läsa och bilda sig en uppfattning om de olika ärenden som är uppe för diskussion.

Nacka ska växa mycket och fort de kommande åren, både befolkningsmässigt och fysiskt med allt vad det innebär av stadsbyggnad och planering. Det är många viktiga beslut som ska fattas och mycket att sätta sig in i för samtliga fritidspolitiker. Att underlätta för de som väljer att ägna delar av sin fritid åt demokratin bör vara en självklarhet om vi inte vill tappa ännu fler engagerade medborgare och få ett samhälle med ett ännu större demokratiskt underskott. Glöm inte att det är sådana som du och jag – som utanför ”politiken” har ett alldeles vanligt liv med familj, jobb, idrott, resor och andra hobbies – som tillhör de där knappa 1,4 % som är aktiva i ett politiskt parti. Som engagerar oss för vår närmiljö och lokala vardag – som utgör grunden för vårt demokratiska samhälle!

Louise Ollivier, gruppledare i Kommunfullmäktige och ledamot i Arbets- och företagsnämnden samt i Kommunstyrelsen
Magnus Söderström, gruppledare i Kommunfullmäktige och ledamot i Utbildningsnämnden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s