Trafikplanering engagerar!

Svindersviksbron

Vad kul – och bra – att vår debattartikel i NVP om Nacka kommuns trafikplanering när det byggs och skapas stad fått så mycket uppmärksamhet! Det är toppen om det finns konkreta planer på busstrafik och linjer som kommer att trafikera denna ”nya” stadsdel både med ny sträckning OCH oftare! Det är konstigt att vi inte fått denna information när vi frågat ansvariga tjänstepersoner på kommunen. Att kunna välja att åka kollektivt förutsätter att det finns kollektiva färdmedel så att det blir ett alternativ som färdmedel. Det betyder inte att bussar kan eller ska gå dygnet runt i skytteltrafik MEN de ska finnas åtminstone någon buss för att kunna ta sig hem till en stadsdel där så många bor.

Det är synd att det är just busstrafiken över bron som kommenteras särskilt och att inga andra av de aspekter som nämns i artikeln tas upp. När vi planerar ett samhälle efter bilen och låter den ta utrymme så gör den också det. Det stämmer att vi inte tyckte att en bilbro till Kvarnholmen var varken särskilt lämplig eller nödvändig, men när den väl är på plats så kommer vi göra allt för att trygga tillgängligheten även för de som väljer att resa klimatsmart: kollektivt, med cykel eller till fots!

Nedan följer vår replik på Mats Gerdaus inlägg:

Bäste Mats! Vi efterfrågade konkreta bussplaner i och med att bron snart öppnar. Svaret vi fick från ansvariga tjänstepersoner i Natur- och trafiknämnden (NTN) var att inga sådana konkreta planer finns och det är detta vi kritiserar i artikeln. Visst finns det flera dokument som talar om bussar över bron men hur planer har sett ut tidigare är inte intressant idag: vi vill veta hur det ser ut i dagsläget och ställde frågan och återgav sedan svaret. Det är väl alldeles utmärkt om konkreta diskussioner förs idag – konstigt att vi inte fick denna information när vi frågade! Vi efterfrågar i artikeln också kollektivtrafik och möjlighet att ta sig hem på andra sätt än med bilen under alla tider på dygnet: nattrafik saknas exempelvis i dagsläget.

Att bygga en bro planerad efter bilar hör till gårdagens samhällsplanering eftersom vi alla vet att bilar tar mycket plats och sprider olika partiklar, idag även pga. användningen av fossila bränslen. I de lokala miljömål för Nacka som snart kommer upp för diskussion i Kommunfullmäktige finns förslag på konkreta mål bl.a. vad gäller minskning av fordons utsläpp. Så att bilåkandet måste minska även i Nacka borde vara dig känt. Forskning visar dessutom på att mer utrymme till bilar ger ökad biltrafik, dvs. ju större plats vi låter bilar ta i samhället, desto större plats tar de. En Svindersviksbro hade kunnat byggas anpassad även efter morgondagen genom att bland annat göra den möjlig för spårbunden trafik men istället lades fokus på bilen. Där har kommunen nu möjlighet att planera på detta vis vad gäller nästa stora broprojekt i Nacka: Skurubron.

Vi hade i våra frågor i NTN även efterfrågat hur trafikplaneringen i allmänhet ser ut i det växande området Kvarnholmen då det är främst just en bilbro som riskerar att öppna upp för nya trafikflöden längs hela den idag smala Kvarnholmsvägen ner mot en i dagsläget kaotisk Henriksdalskorsning. Blir det kö längs denna väg kommer inga bussar fram – oavsett sträckning. Som vi återger i artikeln så ligger det både förskolor och skola i direkt anslutning till vägen med allt vad det innebär av partikelutsläpp och otrygg trafiksäkerhetssituation.

Faktum är att alltför många av de projekt som idag planeras i vårt storstadsområde är med bilen som modell, trots att vi vet att det inte är ett hållbart transportmedel vare sig miljö- och klimatmässigt eller utrymmesmässigt. Varför inte en Östlig förbindelse som inte är för bilar? Varför inte en infrastruktur anpassad efter kollektivtrafik – både befintliga och nya trafikslag som linbanor – och efter transportmedel på uppgång, som elcykeln?

Sidney Holm, språkrör och oppositionsråd, MP Nacka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s