Äntligen kan Nacka få en tydlig plan för hur miljömålen ska nås!

bildx

Vad vi gör lokalt får betydelse globalt. Det går inte att blunda för klimatkrisen – vi behöver skarpa miljömål även här i Nacka.

Snart kommer de återigen upp för diskussion i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: Nackas lokala miljömål. Denna gång är det en mer konkret plan för hur målen ska nås som ska diskuteras. Miljömål är sådana där milstolpar som vi behöver sträva efter att nå för att även fortsatt ha en jord att leva på. Krasst? Förvisso. Men tyvärr sant. Det antogs globala mål i Paris och det finns 16 svenska nationella miljömål. Även Nacka har sedan 2014 sina egna kommunala mål, och dessa kompletteras nu med mindre delmål. Och det är inte en dag för tidigt med tanke på den utveckling och befolkningsökning som vi i kommunen står inför. Vad vi gör och hur vi agerar på lokal nivå gör skillnad inte bara för vår närmiljö men även som del av ett globalt fotavtryck, vår globala inverkan på klimatet.

Det är kommunens Miljömålskommitté som har lett arbetet med att ta fram målen och därmed lyft miljö- och klimatfrågorna så att de numera är ett gemensamt utvecklingsområde för hela kommunen. Kommittén bildades i början av 2015 och är ett organ direkt under Kommunstyrelsen. Själva arbetet med att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå målen kommer sedan att ligga hos de enskilda nämnderna i kommunen, men kommittén har arbetat fram s.k. indikatorer, mätbara delmål för att nå de övergripande miljömålen.

Inom sex olika områden strävar Nacka efter att uppnå mål för miljön och klimatet. Dessa mål handlar om att begränsa vår klimatpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser från transporter och minskad klimatpåverkan genom konsumtion, om att ha frisk luft med bl.a. lägre halt av skadliga partiklar i luften och om att erbjuda en giftfri miljö i förskolor, skolor och idrottsanläggningar. De handlar också om att trygga rent vatten längs våra kuster och i våra sjöar, om att ha en god bebyggd miljö så att den framtida staden blir miljö- och klimatmässigt hållbar och om att ha ett rikt växt- och djurliv för att stoppa upp den pågående förlusten av biologisk mångfald. Indikatorerna ska sedan ange hur dessa mål ska nås: en begränsad klimatpåverkan kan exempelvis nås genom att sätta det konkreta målet om 80 % minskning av bl.a. bilars utsläpp av växthusgaser till 2030.

Samtliga miljömålsområden kräver dock noggrann uppföljning och vissa av målens indikatorer skulle enligt Miljöpartiet behöva formuleras än skarpare. Men att dessa områden finns med i bakhuvudet vid stadsplanering och vid alla andra projekt och åtgärder inom kommunen är mycket positivt tycker vi.

När sedan målen har resulterat i konkreta planer och åtgärder inom olika nämndområden kommer Nacka att ta ett viktigt steg för att bli en hållbar kommun – och en framtida hållbar stad!

Roger Bydler, ledamot i Miljömålskommittén samt i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Sidney Holm, språkrör och oppositionsråd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s