Kultur i den framtida staden

Kultur i framtiden

Igår hade vi en heldag av kultur på Makaronifabriken Kvarnholmen där kultur- och fritidsenheten i samarbete med Makaroni anordnat föreläsningar och workshop om kulturens potentiella roll i Nacka stad. Potentiell eftersom det inte är självklart att kultur får en plats och planeras in när nya bostäder, arbetsplatser och kvarter byggs. Det fick vi se flera exempel på även vad gäller nyproducerade områden i Stockholmsregionen.

Att ha med kulturen i stadsplaneringen är viktigt inte minst eftersom den miljö vi vistas i, oavsett vi vill det eller inte, påverkar oss och får oss att reagera, tänka och reflektera. Hur något ser ut eller förpackas påverkar vår inställning till det och undersökningar visar hur konst och utsmyckning får oss att föredra vissa miljöer och produkter över andra. Det är Tirana ett exempel på berättade en av föreläsarna. Där fick befolkningen vara med och färgsätta annars gråa och tråkiga fasader, något som har satt staden på kartan och gjort den känd. Framförallt menade dock föreläsaren att Tiranas invånare i och med denna förändring också blev stolta över staden, något som är en viktig del av att känna sig delaktig och känna tillhörighet. Bland andra exempel på tidigare ”ruffiga” områden som med kulturens hjälp lyfts upp och burits fram nämndes New Yorks Soho, London och Södermalms Sofo.

Hur vill då Miljöpartiet se att Nacka stad utvecklas och vilken roll ska kulturen ha i vår stad? Vi ser att offentlig konst kan spela en viktig roll i stadsutvecklingen och för att lyfta försummade områden. Vi vill att en procent vid ny-, om- och tillbyggnader ska gå till att förse offentliga utrymmen med konst eller konstnärlig gestaltning och vi vill ha mer konst i lokalsamhället. Därför vill vi lyfta fram lokala konstnärer och ge medborgarna stort inflytande över vilken typ av konst som väljs för just deras område. Det är viktigt att en mångfald av uttryck och röster eftersträvas.

Miljöpartiet vill ta ett helhetsgrepp om livsmiljön när Nacka bygger stad. Samtidigt som staden förtätas behöver det skapas fler mötesplatser för kulturella aktiviteter och upplevelser. Det är viktigt att kommunen gör insatser för att öka möjligheten för Nackas invånare att påverka hur dessa områden utvecklas. En viktig utgångspunkt är att sträva efter ett brett deltagande hos olika grupper och att nå ut även till dem som i dag saknar resurser för att delta i eller saknar erfarenhet av organisationslivet. Kul­turen utgör en viktig demokratisk mötesplats där olika samhällsåskådningar bryts mot varandra och där förutsättningar för tillit och respekt skapas. Möjligheten att påverka stadens förtätning främjar demokratisk inkludering. Möjligheten till en meningsfull fritidssysselsättning och tilltalande och intressanta boendemiljöer är avgörande inte bara för den enskildes välmående utan också för känslan av egenmakt och engage­mang.

Intressant under dagens föreläsningar var även den studie som undersökt hur medborgarna ser på kultur och huruvida vi skulle tycka att en skattehöjning var ok för att finansiera kultur i närmiljön. Svaret? Låt oss bara konstatera att det inte var ett svar som går i linje med Alliansens politik.

Sidney Holm, språkrör och oppositionsråd MP Nacka

Roger Bydler, ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s