Tre förslag för snabbare uppfyllda miljömål

Sedan årsskiftet har jag fått det goda förtroendet att vara andre vice ordförande i Nackas Miljömålskommitté, ett uppdrag jag är väldigt glad och förväntansfull inför.

I den nybildade Miljömålskommittén kommer Nackas lokala miljömål att följas upp och vid behov vidareutvecklas. Dessutom kommer kommittén att ta fram förslag till åtgärder för att vi ska uppfylla miljömålen. Dessa förslag förs sedan vidare till den eller de nämnder som ansvarar för verksamhetsområdena som förslagen ligger inom.

Den kommunala budgeten för 2015 är ju beslutad, varför de åtgärder som kan bli aktuella ska rymmas inom budgetramarna. Vi vill dock inte vänta till 2016 med åtgärder utan lyfta fram och föreslå insatser som kan påbörjas och även få effekt redan detta år. För att inte göra förslagslistan för lång, så har vi bestämt att vi lyfter fram ett fåtal åtgärder.

Från Miljöpartiets sida har vi då prioriterat dessa tre områden:

  • Högst prioritet ger vi för åtgärder som leder till en giftfri förskola. Miljöenheten har låtit göra en inventering på ett urval av förskolor och då funnit att det finns en hel del leksaker, anordningar i lekmiljön och inredning som innehåller gifter. Personalen på förskolorna kände dessutom inte till att det är så vanligt med gifter i den miljö barnen vistas i på förskolorna. Det finns även mycket som talar för att föräldrarna inte heller känner till hur vanligt det är med gifter t.ex. i leksaker. Det händer t.ex. att föräldrar har med sig gamla mobiltelefoner som barnen får använda som leksaker, vilket är direkt olämpligt. Från Miljöpartiets sida föreslår vi därför att insatser inte bara görs inom förskolorna utan även att information går ut till föräldrar.
  • Utbyggnad av kommunens cykelbanor är en annan insats som vi från Miljöpartiet vill prioritera. Redan under innevarande år föreslår vi att åtgärder görs i anslutning till skolor och andra ställen där det idag lätt uppstår farliga situationer mellan cyklister och gående. Vid de flesta skolor gäller 30 km/tim som hastighetsbegränsning. Då speciellt barn har svårt att i alla lägen observera cyklister och därför kan göra oväntade rörelser som kan leda till att de blir påkörda. Vårt förslag är därför att cyklister i dessa fall ska få köra i bilkörbanan. Samma sak ska kunna gälla i trånga passager efter vägar där 30 km/tim gäller som hastighetsbegränsning.
  • Det tredje området vi har lyft fram är våra avloppsnät. Vi har idag ett avloppsnät och pumpar som är ålderdomliga och vissa delar även underdimensionerade. Klimatförändringen leder till att vi får allt större nederbördsmängder och framför allt att ovädren kommer att bli häftigare med stora nederbördsmängder under kort tid. Vi har redan idag ett antal exempel på olika håll i Sverige där sådana oväder – ofta då även kombinerade med vindar som når orkanstyrka – har lett till stora skador. Ett väl fungerande avloppsnät är en förutsättning för att inte fastighetsägare och andra ska drabbas med materiella skador och ekonomiska förluster som följd. Här är insatserna under innevarande år huvudsakligen att planera och förbereda för de åtgärder som behöver genomföras, medan 2016 blir startåret för en satsning som ökar kommunens beredskap för den här typen av oväder.IMG_8707
    Roger Bydler (MP), andre vice ordförande i Miljömålskommittén

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s