Alliansen sviker sitt vallöfte

Kyrkviken_300DPI_TEXT

Vattenkvalitén i Järlasjön måste bli bättre
Regnvattnet som kommer från Sickla Köpkvarter med sina kraftigt trafikerade parkeringsplatser och stora takytor är idag den enskilt största föroreningskällan av Järlasjön. Det saknas en bra rening av vattnet och stora mängder föroreningar spolas rätt ut i Kyrkviken. Allianspartierna planerar dessutom för att mer än 16 000 nya bilar ska trafikera centrala Nacka, så situationen börjar bli akut.

I kommunens dagvattenpolicy står att läsa:
”För att minska dagvattnets miljöbelastning ska byggnadsmaterial väljas som medför minsta möjliga miljöbelastning. Om föroreningar ändå uppstår ska dessa omhändertas vid källan.”

Kommunen har av någon anledning till ett alltför lågt pris övertagit ansvaret för reningen av det förorenade vattnet från köpkvarterets ägare och vill nu upplåta den vackra miljön i Kyrkviken för en reningsbassäng. En anläggning placerad i vattnet som kan bli upp till 300 meter lång och sex meter bred.

Allianspartierna har svikit sitt vallöfte
Inför valet 2010 tillfrågades alla partier av Intressegruppen Rädda Järlasjön om de tänkte verka för att reningen skulle ske på land istället för i vattnet. Tre av fyra Allianspartier svarade då att de under kommande mandatperiod skulle verka för att ett landbaserat alternativ utreddes.

Men inget seriöst landbaserat alternativ har utretts då det bedömts kosta mer än de pengar man redan fått från köpkvarterets ägare för att rena vattnet. Man kan verkligen fråga sig hur de makthavande politikerna i Allianspartierna har verkat för det de lovade innan förra valet.

På Kommunstyrelsens sammanträde den 19:e maj i år påminde jag alla partier om vallöftet och lämnade in ett så kallat politikerinitiativ om att en alternativ lösning nu måste utredas. Politikerinitiativ behandlas normalt skyndsamt men mitt initiativ kommer av någon anledning inte att behandlas före valet

Jag vill se en lösning där Järlaledens sträckning förbi Kyrkviken tas bort och trafiken leds över till Värmdövägen via Planiavägen. Vid Kyrkviken vill jag skapa en vacker våtmarkspark där dagvattnet på ett naturligt sätt kan renas på sin vägSidney Holm ner mot Järlasjön.

För en vackrare närmiljö och ett renare vatten i Järlasjön – rösta på Miljöpartiet den 14:e september

Sidney Holm, Sickla – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

5 reaktioner på ”Alliansen sviker sitt vallöfte

 1. Hej! Folkpartiet sviker inget vallöfte. Vår inställning – fortfarande – är att Järlasjön inte ska tillföras förorenat dagvatten – oavsett härkomst – och att ytterligare åtgärder måste vidtas för att förbättra sjöns vattenkvalitet. Vi har varit och är alltjämt negativa till att anordna en reningsbassäng i Kyrkviken. En sådan anläggning skulle enligt vår uppfattning stå i klar strid mot kommunens egen dagvattenpolicy och EUs vattendirektiv.

  • Ok, men hur har ni som ni lovade innan valet VERKAT för att ett landbaserat alternativ ska utredas? Både ni Centern och KD lovade att ni skulle verka för detta innan valet och nu har ni suttit i den styrande majoriteten i fyra år. Dessutom handlar det ju bara att utreda så vi får åtminstone två förslag att välja mellan.

 2. Det hänger ihop med planeringen för hela Planiaområdet, och t.ex. tittar man på en vattentrappa för dagvattenhanteringen. Vattenbaserad har inte heller utretts än, och allt är lite försenat eftersom beslutet om tunnelbana och därmed förtätning dröjde. Vi vill göra mycket mer med hela området – t.ex hoppas vi att planiavägen kan ansluta till värmdövägen, och att det anläggs en rejäl park vid Kyrkviken. En reningsbassäng är vi inte för.

  • Att ni inte är för en reningsbassäng känner jag mycket väl till men det är faktiskt det enda alternativ som utretts (utredningen från Sweco borde ni känna till). Swecos bassänglösning utgår från att det saknas plats på land för anläggande av exempelvis dammar. Plats på land har ett ekonomiskt värde i kommunens kalkyler vilket plats i vattnet inte har. En placering på land blir således enligt kommunens sätt att räkna alltid dyrare.

   Kommunens tjänstemän säger att man inte räknat på ett landbaserat alternativ för att det blir för dyrt, någonting som borde vara upp till oss politiker att bedöma. Ger man tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett landbaserat alternativ så gör de det, men eftersom ni i Alliansen inte har gett dem det uppdraget finns idag inget sådant alternativ. Alltså har ni svikit era väljare då ni innan förra valet gick ut och lovade att ni skulle verka för att ett landbaserat alternativ skulle utredas.

 3. Hej Anne,
  Eftersom vi verkar vilja i stort sätt samma sak hoppas jag vi kan samarbeta om detta framöver.
  Jag har ändrat i bloggtexten från ”inga landbaserade alternativ har utretts” till ”inget seriöst landbaserat alternativ har utretts” eftersom ni i alla fall har medverkat till att det gjorts en test med ”filter” i dagvattenbrunnarna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s