Veckans bloggare: Roger Bydler

Roger Bydler

Roger Bydler heter jag som har hand om bloggen den här veckan. Jag sitter i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden här i Nacka. Tidigare var jag vice ordförande i Miljöpartiet Nacka och representerade MP Nacka i Stockholmsregionen. Sedan hösten 2013 är jag samordnare för Miljöpartiets nationella Klimatnätverk.

Yrkesmässigt har jag huvudsakligen varit verksam inom transport- och IT-områdena. Först inom Vägverket och sedan inom det privata näringslivet som VD eller affärsområdesansvarig och i styrelseroller. De senaste tolv åren har jag varit verksam i egna eller delägda företag.

Jag har varit politiskt intresserad så länge jag kan minnas och det jag framför allt har reagerat mot är orättvisor som på olika sätt drabbar människor. Alla människors lika värde är för mig en grundläggande utgångspunkt, som jag försöker följa såväl i mitt tänkande som i mitt agerande. Amnesty International blev därför en organisation jag tidigt anslöt mig till och som jag även var aktiv i under många år och fortfarande är medlem i. Miljöfrågorna kom också in i mitt medvetande tidigt och Rachel Carsons klassiska bok Tyst vår, som kom ut i början av 60-talet, betydde här mycket.

Partipolitiskt aktiv blev jag först när jag engagerade mig i Miljöpartiet här i Nacka. Att det blev Miljöpartiet var för mig självklart, då partiet står för de frågor som är viktigast för mig, nämligen klimat- och miljöfrågorna, jämställdhet, antirasism, jämlikhet, som jag ser som viktiga förutsättningar för ett hållbart samhälle och där välfärden omfattar alla.

Det känns naturligtvis extra stimulerande, när vi nu ser hur de frågor som jag sätter högst får genomslag i politiken och att inte bara plånboksfrågorna lyfts fram i den politiska debatten. Det kommande valet ska därför bli oerhört intressant och spännande. Det är min förhoppning att vi i Miljöpartiet ska upplevas stå för att vilja och kunna förverkliga de förväntningar och krav som medborgarna har på politikerna.

Roger Bydler, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

4 reaktioner på ”Veckans bloggare: Roger Bydler

 1. Hej!
  Nacka är en skärgårdskommun, var ni några konkreta åtgärder för att ändra på vatten kvalitén i kommunen. Har surfat runt på er hemsida utan att hitta något.
  Ulf Garpnell
  Saltängen

  • Hej Ulf!
   Tack för din fråga!
   Nacka är som sagt en skärgårdskommun, vilket ju ger ovanligt fina förutsättningar för boende- och fritidsmöjligheter. Men det är under förutsättning att vi vårdar den miljö vi har. Detta är därför ett av de områden vi prioriterar högt i vårt politiska arbete.
   • På riksplanet agerar vi för att utsläppen i Östersjön ska minska så att vattenkvaliteten förbättras och inte som nu successivt försämras. Jordbruket är här i Sverige stora utsläpp, medan det från andra länder runt Östersjön även kommer föroreningar från avlopp som går ut i havet.
   • I vårt arbete här i Nacka har vi ett antal exempel på åtgärder som vi har tagit upp för att förbättra vattenkvaliteten och risker för att ytterligare föroreningar ska ske av vattnet:
   o Vi har agerat för att satsningar ska göras för underhåll och förbättringar av avloppssystemet som idag inte håller en godtagbar standard och i vissa delar är så gammalt att det helt enkelt behöver bytas ut. Vissa delar av Nacka är låglänta vilket innebär att stor risk finns för översvämningar vid de allt kraftigare ovädren med stora regnmängder som klimatförändringen för med sig. Ett väl fungerande avloppssystem är då mycket viktigt. Annars kommer förorenat vatten att komma ut i havet.
   o Vi har haft allvarliga haverier av pumpstationer med följd att stora mängder förorenat vatten har runnit ut i havet. Miljöpartiet vill byta ut gamla pumpar för att denna typ av haverier inte ska inträffa.
   o Strandskyddet är viktigt för oss inom Miljöpartiet. Vi har en klart mer restriktiv hållning till att tumma på strandskyddet än vad Alliansen har visat. Vi har därför i ett antal fall reserverat oss mot beslut där vi anser att strandskyddet borde gälla.
   o Klimatförändringen och den höjning av havsytan som är en följd av en varmare värld kommer att orsaka påverkan på olika sätt på våra stränder, bl.a. erosion och föroreningar. En åtgärdsplan bör därför tas fram för att förebygga de negativa konsekvenser som vi kan förutse. I det sammanhanget är det också viktigt att se till att vi klarar den framtida dricksvattenförsörjningen. Idag kommer allt dricksvatten här i Nacka från Mälaren. En förändring av vattenkvalitén i Mälaren på grund av klimatförändringar skulle ge stora problem. Därför behöver vi skapa källor för dricksvatten lokalt här i Nacka, vattentäkter som behöver skyddas från föroreningar.

   Vi vill också att kommunens dagvattenpolicy ska fungera i praktiken. Där står bl.a. ”För att minska dagvattnets miljöbelastning ska byggnadsmaterial väljas som medför minsta möjliga miljöbelastning. Om föroreningar uppstår ska dessa omhändertas vid källan”. Genom väl fungerande grönstruktur och dagvattendammar så nära källan som möjligt, kan förorenat dagvatten renas på bästa sätt. Vi vill skapa fler vattenskyddade områden i Nacka och även generellt förbättra vattenkvalitén i våra sjöar och vattendrag. För att förekomma att dricksvattnet blir förorenat på grund av klimatförändringar vill vi även genomföra sårbarhetsanalyser på alla lokala vattenförsörjningssystem. I landstinget vill vi avsätta forskningsmedel till att ta fram nya reningsmetoder av dricksvatten.

   I den omfattande utbyggnad vi står inför här i Nacka anser Miljöpartiet att särskild hänsyn måste tas till det läge vi har, omgivet av hav som vi är. Det är en miljö- och naturresurs av mycket stort värde och som på många sätt bidrar till ett bra liv för oss som bor här.
   Återkom gärna om du vill veta mera om vår politik och om du har förslag på vad du tycker vi ska göra!

   Vänliga hälsningar
   Roger Bydler
   Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s