Vatten, vatten, bara vanligt vatten

Sandakällan bäck.JPG

Den 8 juni är det världshavens dag! I Nacka har vi inga världshav, men vi är en kustkommun och har många sjöar och vattendrag. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något att vårda och värna.

MILJÖPARTIET VILL:
👉 Rädda Järlasjön genom naturlig rening av vattnet på land i en ny park i Kyrkviken, inte ha skärmbassänger i vattnet. Vi vill också hjälpa sjön till renare vatten.
👉 Rena regnvatten med hjälp av gröna tak och väggar
👉 Att kommunen lyfter och uppmärksammar vattnet i Nackas enda naturliga källa, Sandakällan, genom att testa det
👉 Att kommunen installerar dricksvattenfontäner i Nacka, som en service till medborgarna och för att minska förbrukningen av flaskvatten

Vatten behövs för allt liv. Vatten är också en av Nackas största tillgångar. Nackas sjöar och vattendrag är fulla av miljöskadliga ämnen och näringsämnen, som till stor del kommer med dagvattnet. Miljöpartiet vill se mer gröna tak och annat naturligt omhändertagande av dagvatten istället för mekanisk rening. Vi vill inte ha en reningsanläggning av dagvatten i Kyrkviken utan vill att dagvattnet ska renas naturligt på sin väg ner mot Järlasjön.

I Nacka har vi mycket vatten att vårda och värna, som Sandakällan i Älta här på bilden.

Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka
Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka

Miljöpartiet gör skillnad för Nackas miljö!

Nackareservatet

Idag är det världsmiljödagen, en dag som uppmärksammar miljö världen över. I Nacka har vi många fina miljöer att vara stolta över och rädda om, som Nackareservatet på bilden.

Det är tack vare Miljöpartiet i Nacka som:

  • Solpaneler snart kommer att pryda taken på alla skolor och andra byggnader kommunen ska bygga, så att vi tillsammans kan bidra till en hållbar energiproduktion.
  • Det finns gröna obligationer i Nacka, så att vi investerar våra kommunala pengar i hållbara saker som är bra för miljön.
  • Små och stora satsningar på cyklister gjorts, så att vi lyfter cykeln som transportmedel och får bättre luft och ett tystare Nacka.

Vi fortsätter hela tiden att arbeta för skarpare miljömål i Nacka, mer plats åt och satsningar på cyklister, gående och kollektivtrafik för bättre luft och mindre buller, parker och torg med fruktträd, bärbuskar och stadsodling för den biologiska mångfalden, en ordentlig rening av vattnet i våra sjöar och en giftfri miljö med mer ekologisk mat. Våra små och stora förslag gör skillnad. Som det där ”lilla” förslaget om att sluta med engångsmuggar i Nackas stadshus som har lett till mindre plast i naturen eftersom plastlocken då togs bort och nedskräpningen runt stadshuset minskade.

Tillsammans och med tydlig grön politik kan vi göra ännu mer skillnad. Både för Nackas och världens miljö!

Lisskulla Zayane, gruppledare för Miljöpartiet i Nacka
Sidney Holm, oppositionsråd för Miljöpartiet i Nacka

KALASVATTEN I KÄLLAN!

Sandakällan

KALASVATTEN I KÄLLAN!

Nu har provsvaren på vattenproverna Miljöpartiet tog i Sandakällan i Älta kommit. På 19 saker som testades blev det bara en anmärkning om lågt pH-värde, men eftersom vattnet aldrig står stilla i rören så är det ingenting som påverkar drickbarheten. Det hade varit en fara om vattnet stått stilla och reagerat med andra metaller, men det är det inte risk för här eftersom det rinner hela tiden.

Är vattnet magiskt som vatten i källor ibland påstås vara? Det fick vi inte svar på. Däremot vet vi nu att det inte finns några höga halter av arsenik, nitrat, uran, bly eller farliga bakterier. Det finns heller inga höga halter av radon, som annars finns naturligt i rullstensåsen där vattnet filtreras. I provsvaren står det ”tjänligt” men det är ”kalasvatten” menade analysföretaget för att understryka vattnets fina kvalitet när vi pratade med dem på telefonen. Vi har med andra ord all anledning att uppmärksamma källan!

Att lyfta naturen och nyttan den ger oss människor är något som Nacka kommun ofta pratar om. Sandakällan är unik i sitt slag och när Miljöpartiet var där och tog proverna träffade vi folk både från Nacka och hela Stockholmsområdet.

– Att Nacka kommun väljer att sätta upp en skylt för 5 000 kronor om att ”vattnet får drickas på egen risk” istället för att för halva priset testa vattnet, är inte bara ekonomiskt vansinne utan visar också hur lågt naturens nytta, unika platser och Nackas närmiljö värderas, kommenterar Miljöpartiets oppositionsråd Sidney Holm.

För den som vill se provsvaren är det bara att mejla miljopartiet@nacka.se

 

Kan Nacka få Sveriges högsta trähus?

Japan trähus

I Tokyo i Japan planeras byggandet av landets högsta skyskrapa – i trä. Foto: Sumitomo Forestry

Tunnelbanan är på gång, bostäderna kommer område för område. Nacka blir stad. Vi har fortfarande chans att påverka hur vårt kommande Nacka ska se ut allteftersom byggplanerna blir klara och det bestäms vem som ska få bygga vad på marken. Nyligen stod det klart hur det första höga huset i centrala Nacka kan se ut. Förslaget ”Discus” presenteras som ett blivande landmärke som sätter Nacka på kartan. Spännande, tycker Miljöpartiet, men vi menar också att Nacka äntligen har ett utmärkt tillfälle att visa framfötterna och bygga i trä!

Varför ska vi då bygga hela lägenhetshus i trä? Jo, det går fortare, är billigare, gynnar svensk industri och… är jättebra för klimatet!

Att bygga i trä är hållbart på flera sätt. Det går fortare att bygga och blir därmed mindre stök och ljud under byggtiden eftersom trämoduler går snabbt att sätta ihop. Byggtiden är hälften så lång som för betonghus och på sex månader är ett hus inflyttningsklart. Är det dessutom massivträ så behövs inte olika lager med isoleringar: de tjocka massiva modulerna är både inner-, ytter- och mellanväggar. Arbetsmiljön för de som bygger husen blir också bättre och genom att välja trä så kan en del av svensk industri utvecklas och gynnas. Det finns nämligen gott om träd i Sverige. Trähus är också klimatsmarta. Medan betongindustrin släpper ut koldioxid under tillverkningen så binder trähus koldioxid och belastar inte klimatet. Snarare förbättras det eftersom träden tar hand om koldioxid och binder det. Trähus har också låg energiförbrukning.

Trähus – och även höga sådana – kommer mer och mer. I nya Orminge centrum kommer nio lägenhetshus i trä snart att byggas. När centrala Nacka förtätas och högre hus planeras vill Miljöpartiet se åtminstone ett högt trähus. Ett landmärke, kanske Sverige högsta trähus? Det skulle sätta Nacka på kartan och visa att vi bygger för framtiden, med framtidens teknik. Hållbart och klimatsmart.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Hipp hipp hurra för förskolan!

barngrupper

Idag är det förskolans dag, en dag som många förskolor firar. Tillsammans med barnen anordnas aktiviteter och dagen blir till något speciellt. Från barnkrubbor, barnträdgårdar lekskolor och ”dagis” till dagens pedagogik med barnens bästa i fokus. Den svenska förskolan har utvecklats mycket sedan de första ”förskolorna”, men stora utmaningar kvarstår.

Under våren har flera berättelser kommit fram om den pressade situationen på Nackas förskolor. En stor del till varför vi hamnat här är barngruppernas storlek. Stora barngrupper påverkar läro- och arbetsmiljön negativt. Att bedriva pedagogik, se och ha tid för alla barn är inte lika enkelt i en stor grupp som i en mindre. Tryggheten för barnen påverkas också eftersom barnen tvingas ha en relation till fler personer. Den läks inte med mer personal.

Nacka har stora utmaningar vad gäller behöriga pedagoger, personal med förskollärarutbildning och förmåga att locka hit personal, få dem att må bra och stanna kvar. Miljöpartiet ser hur detta hänger ihop med barngruppernas storlek, för visst är utbildade pedagoger oerhört viktigt men det måste också finnas möjlighet att ha pedagogisk verksamhet, se och ha tid för varje barn. Mindre barngrupper kan därmed vara en del i att få hit och behålla behörig och kompetent personal.

Miljöpartiet vill se mindre barngrupper i Nackas förskolor och satsar därför extra på särskilda bidrag som alla förskolor i Nacka kan söka för att minska sina barngrupper. Eftersom pengar är avgörande för verksamheten ska det löna sig ekonomiskt att ta in färre barn och slippa göra en avvägning mellan vart pengarna ska gå: hyra, inköp av material, högre löner eller mindre barngrupper. Detta bidrag kommer enbart gå till det sistnämnda.

Miljöpartiet satsar också särskilt på giftfri miljö, ekologisk mat och pedagogiska måltider. Barnen är framtiden och tillsammans behöver vi se till att Nackas förskolor är bäst.

Idag firas förskolans dag. När vi har de bästa förskolorna har vi anledning att fira ännu mer!

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Co-working och det flexibla samhället

coworkingbild

Hur ska vi bygga framtidens Nacka? Det bestämmer vi faktiskt nu. Många är fast i det gamla tänket där privatbilen får styra samhällsutvecklingen. Miljöpartiet ser längre än så och fler möjligheter att verkligen ta chansen att ställa om vårt samhälle. Där har hur vi reser en stor betydelse.

I omställningen måste vi tänka nytt både kring resvägar och arbetsplatser. Hur hållbart är det att vi sitter och åker i samma riktning samma tider på dygnet? Nyligen var vi på studiebesök på ett ställe som delvis har svaret på hur vi kan få ett mer flexibelt arbetsliv.

PopInWork är ett co-working-ställe, en typ av kontor där arbetstagarna delar på utrymmen och utrustning. Företag eller personer kan vara medlemmar och får då tillgång till hela kontoret med skrivbord, mötesbord, tysta rum, lunchrum och café med möjlighet att anordna seminarium eller andra träffar.

Idag är det många som har möjlighet att arbeta på distans. Det möjliggör dels för att kunna arbeta annanstans än på kontoret men även för att kunna undvika rusningstid. Att ha ett co-working-ställe i närheten av ditt hem öppnar nya möjligheter till att slippa jobb-pendla alla dagar samtidigt som det ger social samvaro och nätverkande med människor som du inte träffar när du sitter hemma vid köksbordet och jobbar. Det är också ett mer hållbart sätt att som arbetsgivare erbjuda arbetsplatser där ett förtag kan ha det antal medlemskap det behöver och erbjuda sina medarbetare att sitta på olika ställen än just huvudkontoret. Det öppnar också upp för nya företagare som kan slippa sitta fast i långa hyreskontrakt och kanske hyra för mycket yta för att eventuellt få plats i framtiden, eller för lite och inte kunna växa.

Istället för att planera ett Nacka efter privatbilen måste vi planera för nya resesätt. Men vi måste också planera för ett hållbart arbetsliv och här kan fler co-working-ställen vara en del av lösningen både på trafiksituationen och vardagspusslet. Som en del av det flexibla, hållbara och framtida samhället!

NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I ÄLTA

Återbruksbild

Vad ska du göra i helgen? Med våren följer ofta vårstädning, både ute och inne. Och i veckan öppnade en ny återvinningscentral i Älta. Dit kan du ta grenar, kvistar, papper, gamla led-lampor eller saker du själv inte har användning för, men som kan komma någon annan till glädje, och lämna dem till återbruk.

Miljöpartiet har länge drivit frågor om just behovet av nära kretsloppsparker i Nacka. Hur allt hänger ihop och kan tas tillvara, hur gamla material får nytt liv, hur saker kan återanvändas av någon annan. Det är bra att en ny återvinningscentral öppnat i Älta, med fokus på återbruk och återvinning och just kretslopp. Den samarbetar både med Stadsmissionen för att ge gamla saker nytt liv och bjuder in skolor och förskolor till en kreativ studio där återskapande och hållbarhet står i fokus. Men, för att vara en riktig kretsloppspark skulle den även behöva ta emot saker för reparation och renovering.

För snart två år sedan var Miljöpartiet på besök i kretsloppscentralen Retuna i Eskilstuna, en hel återbruksgalleria med butiker inriktade på olika saker, från fixade gamla cyklar till fönster och badkar. På flera håll i Sverige arbetar kommuner nu med just kretsloppsparker där även verkstäder och försäljningsställen finns utöver återvinningen.

Miljöpartiet kommer fortsätta arbeta för riktiga kretsloppsparker i Nacka, sådana som inte bara tar emot utan även renoverar, reparerar och säljer saker. På så vis kan vi kombinera återvinning, återbruk och sociala projekt och kommunen kan ta ett helhetsansvar för hållbarhet.