Vi kan göra något!

Klimatet kan inte vänta

Du och jag kan faktiskt göra något. Nacka kan göra något, Sverige kan göra något. Tillsammans blir det en hel del. Ensamma kan vi inte klara klimatutmaningarna men tillsammans har vi ett ansvar att göra mer. NU!

Miljöpartiet har tagit fram en plan som samlar åtgärder för att nå klimatmålen och fortsätta leda det internationella klimatarbetet. Hur vi reser och hur vi konsumerar är områden där vi tillsammans behöver göra något.

Senast 2030 ska fossilfria drivmedel och el få fordon att rulla i hela Sverige. Fler transporter av människor och varor behöver ske med järnväg och fler resor behöver ske med kollektivtrafik och cykel. Vi behöver också åtgärder för mer hållbar mat och ett förbud för aktörer som hanterar stora mängder livsmedel att slänga mat som är ätbar, kräva att kommuner och andra offentliga aktörer serverar mer klimatsmart mat och samla in mer matavfall. För att minska konsumtionens klimatpåverkan behöver vi införa pant på fler varor och ställa tuffare krav på varors hållbarhet. Miljöpartiet vill också införa ett nytt avdrag som gör det billigare och enklare att hyra, reparera och dela saker så vi minskar vår konsumtion.

Årets val blir ett val för framtidens Nacka, morgondagens Sverige och hela världen… och tillsammans behöver vi agera nu! Klimatet kan inte vänta. Du och jag kan inte vänta. Och det kan inte våra barn och barnbarn heller.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Vad tycker du?

hur tycker du

Nyligen kom den årliga enkäten till föräldrar med frågor kring den pedagogiska verksamheten och undervisningen i barnens förskola och skola. Underlaget används i utvärderingen av verksamheten men också i kommunens ”Jämförare”, ett verktyg på kommunens hemsida som föräldrar kan använda för att jämföra olika verksamheter när förskola och skola ska väljas. Nöjdheten framgår i procent, dvs så många procent av föräldrarna är nöjda med verksamheten. Men hur många procent av alla föräldrar är det som har svarat? Är det en eller två föräldrar som är 100 % nöjda medan resten inte svarat?

Nacka kommun använder sig gärna av ”kundundersökningar” för att visa hur nöjda medborgarna är. Vad som inte framgår är hur många av de berörda medborgarna som har svarat. Att du som svarar på undersökningen också har möjlighet att lämna en kort kommentar kan också vara värdefullt. För kanske tycker du att de på förskolan arbetar fantastiskt i den pedagogiska verksamheten men att arbetsmiljön med stora barngrupper inte är bra? Eller att det är för stor omsättning på personalen vilket påverkar verksamhetens pedagogiska arbete och barnens trygghet?

Miljöpartiet tycker det vore bra om kommunen i alla sina undersökningar lägger till en fritextruta så att medborgarna kan komma med förslag eller synpunkter utöver att bara kryssa i olika svarsalternativ. När vi föreslog detta instämde glädjande nog alla andra partier och möjligheterna till detta ska nu undersökas. Då kan det faktiskt framgå vad just du tycker i en undersökning, om så bara i en kort kommentar. Vad tycker du om det?

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Klimatkompensera mera!

klimatkompenseramera

Nacka kommun skärper sina miljömål stod att läsa i lokaltidningen Nacka Värmdö Posten nyligen. Det handlar bland annat om ett skarpare mål för frisk luft, något som kan påverkas av hur vi väljer att förflytta oss. Hur många som åker med kollektivtrafiken är ett mål för att nå frisk luft, med det finns andra sätt också: att klimatkompensera kommunens transporter till exempel!

Miljöpartiet har föreslagit en lokal klimatkompensation. En av de viktigaste åtgärderna för att uppfylla klimatmålen är att resa klimatsmart. Därför måste Nacka kommun både minska resandet och välja hållbara alternativ för de resor som görs. Idag finns det också digital teknik för att hantera möten och annat för att minska behovet av resor.

Men alla resor kommer inte försvinna. Därför vill Miljöpartiet att kommunen går in och klimatkompenserar för de resor kommunens verksamheter står för. Pengarna kan användas lokalt till olika projekt inom kommunen som en utbyggd laddinfrastruktur för elbilar, lokal produktion av biogas och biokol, lokal solelproduktion eller kanske solvärmeanläggningar för att hålla Nackas fotbollsplaner spelbara på vintern. Vi skulle även kunna använda pengar i ett lokalt klimatkliv där även företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka stöd till konkreta åtgärder som ger hög klimatnytta per investerad krona.

Det går att lyfta klimatfrågan och påverka beteenden och attityder i en grönare och mer hållbar riktning. Klimatet är mänsklighetens största utmaning och det krävs att vi i kommunen gör allt vi kan för att bidra till en lösning.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Nacka är inget företag

Kaffekopp

♪ Vi äro konsumenter allt i från Nacka stad ♪ Se där en sång som kanske skulle falla Alliansen i Nacka på läppen, med tanke på deras kundperspektiv.

Men vi är inte bara konsumenter i Nacka, vi är medborgare. Det tenderar ibland att glömmas bort. Som när Miljöpartiet föreslog att användningen av engångsmuggar i kommunhuset skulle skrotas till förmån för porslinskoppar som kan användas flera gånger. Det skulle bli dyrare att hantera menade kommunen och syftade på diskningen. Men Miljöpartiet menar att det handlar helt om hur man räknar. Rent företagsekonomiskt skulle det kanske bli dyrare men kommunen är inget företag, och samhällsekonomiskt blir det en vinst.

Ett stort problem när kommunen bara räknar i kronor och ören är att man missar de samhällsekonomiska vinsterna. En ökad arbetsinsats för att hantera alla porslinsmuggar skulle skapa enkla arbetstillfällen, något det är brist på idag. Det skulle också innebära en stor vinst för klimatet och miljön, något som tyvärr inte heller ryms i kommunens beräkning.

Positivt är att kommunen åtminstone gick med på Miljöpartiets förslag att skrota de plastlock som även fanns att ta till engångsmuggarna. Men Nacka kan och bör göra mer. Nacka är inget företag utan har ett ansvar för vårt samhälle, vår miljö och vårt klimat.

Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare, Miljöpartiet Nacka

Få fart i trädgården med nackaproducerad biokol

kålfoto

Med kol i rabatten växer kålen bättre.

Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån sätter fart… och för att få riktig fart i trädgården rekommenderas biokol! Efter att politikerna i Nacka röstat för Miljöpartiets förslag om att se över möjligheterna att satsa på lokal produktion av biokol så blir det förhoppningsvis snart möjligt att gräva ner lite nackaproducerad biokol i rabatten därhemma.

Biokol är en fiffig – men absolut inte ny – uppfinning som håller på att göra come back och dess positiva egenskaper studeras nu världen över. I Älta finns än idag rester av medeltida kolmilor där dåtidens ”nackabor” framställde kol. I Stockholm invigdes förra året världens första urbana biokolsanläggning som bl.a. omvandlar stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol. Grenar och buskar blir till kol som då den grävs ned i marken gör att träd och grönska växer både bättre och snabbare: kolen fungerar nämligen som ett utmärkt ”gödsel” och där den använts har träden i stadsmiljö bokstavligen vuxit så att det knakar. Samtidigt som biokolen grävs ned skapas en så kallad ”kolsänka” på jorden i och med att mängden koldioxid i atmosfären minskar. Värmen som i form av gaser skapas under förkolningsprocessen kan även den tas tillvara.

Med en lokal biokolsanläggning skulle det vara möjligt att återbruka trädgårdsavfall på ett nytt sätt. Eftersom biokol är ett sådant bra gödsel så har det även ett pris på marknaden och kan därmed också vara ekonomiskt intressant. Det är också utmärkt att använda i stadsmiljö för livskraftiga, vackra träd och buskar och fungerar dessutom som en vattenrenare.

Biokol är kort sagt både klimatsmart och miljömäktigt. En gammal uppfinning som visar på framtiden och går hand-i-hand med Nackas lokala miljömål. Genom att satsa på biokol kan Nacka få fart inte bara på trädgårdarna utan också på miljöarbetet. Något vi alla tjänar på!

Sidney Holm, oppositionsråd för Miljöpartiet Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare för Miljöpartiet Nacka

Vegetarian, vegan eller flexitarian? Idag är det vegetariska dagen!

Vegetarianer

Sara Granér seriestrippar träffsäkert om vegetarianer.

Flexitarian, vegetarian, vegan. Det finns flera sätt att förhålla sig till mat, att tänka kring mat. Genom att fundera kring vad vi äter har vi kommit en lång väg till att påverka och göra skillnad för såväl miljö som klimat.

Samtidigt är det många gånger ett kontroversiellt ämne att lyfta. ”Köttfria måndagar” får ofta fler arga kommentarer än glada tillrop, trots att det bara handlar om att lyfta matkonsumtion och livsmedel och tänka nytt. ”Förbud” låter förfärligt och fånigt. Miljöpartiet har länge problematiserat och lyft frågan i Nacka och kommer att fortsätta lyfta debatten.

Idag den 1 februari är det vegetariska dagen. En dag som lyfter mat med grönsaker, rotfrukter, spannmål, baljväxter, frukter, nötter och – beroende på vilken sorts vegetarian en person valt att vara – fisk, skaldjur och ägg. En vegetarian har gjort ett aktivt val att inte äta kött, en vegan har valt att inte konsumera djurprodukter och en flexitarian äter allt men inte utan eftertanke: mat intas med hänsyn till miljö, klimat och djur.

Livsmedel har olika klimatpåverkan och ”biffen” är bland de största utsläppskällorna som den genomsnittliga nackabon står för. Vad vi lägger på tallriken spelar med andra ord roll även för klimatet. Det är därför Miljöpartiet tycker att det viktigt att arbeta med den mat som serveras i kommunal regi: som stor inköpare och ”tillagare” av mat kan vi faktiskt tillsammans göra skillnad!

I valfrihetens Nacka har rätten till kött tyvärr kommit att bli både en helig ko och en elefant i rummet när det talas om miljö- och klimatarbetet. Med detta menar vi att ”rätten” att äta kött i debatten blivit en helig ko samtidigt som animaliska produkters klimatpåverkan kommit att bli en elefant i rummet: vi vet om den men talar inte om den. Nackas styrmodell är frihet under ansvar och majoriteten i Nacka vill inte lägga sig i utan överlåter till enskilda aktörer att bestämma. Hur vi konkret arbetar med våra lokala miljömål och hur vi tänker kring mat och livsmedel i kommunala verksamheter är exempel på sådant som kommunen inte lägger sig i. Valet överlåts som vanligt till individen: till enskilda skolor och förskolor i deras inköp, till barn och föräldrar att själva fråga vad maten innehåller.

Det behövs en större förändring på systemnivå för att nå Nackas miljömål. Att börja med de verksamheter som vi alla äger gemensamt – de kommunala – är en god start. Vegetariskt ska vara norm i Nackas verksamheter. Flexitarian, vegetarian eller vegan – alla kan vi göra skillnad!

Det som mäts blir gjort

Det som mäts blir gjort är en gammal lärdom och ett ordspråk som alltid är aktuellt. Det är därför det är extra viktigt att koppla medel till mål. Och att det finns någon som bevakar och följer upp arbetet. Ser till att policys och strategier leder någonvart.

I Nacka finns istället ”nackamodellen” där styrningen överlåts till andra och ansvaret delegeras bort. Mål kopplas inte till riktiga medel och det finns ingen samlad strategi kring hur kommunen uppnår det som utfästs. Faktum är att hur kommunen ska nå ett mål inte anges.

Miljöpartiet vill ha en miljödirektör som ska ha det övergripande ansvaret för måluppfyllelse och arbetet med våra lokala miljömål och hela Nackas miljö- och klimatarbete. En person som har möjlighet både att peka med hela handen och arbeta tillsammans med verksamheterna för att leda Nacka rätt.

I Nacka överlåts detta istället på varje enskild individ och utövare. Och målarbetet går för trögt. Tyvärr kan varken miljö eller klimat vänta på att någon annan styr upp situationen utan det gäller för kommunen att både visa vägen och framfötterna. Det är dags för kommunen att mäta och följa upp sitt miljö- och klimatarbete så att det blir gjort och på kvällens kommunfullmäktige blir det debatt om bland annat detta!

Sidney Holm, oppositionsråd för Miljöpartiet i Nacka
Lisskulla Zayane, gruppledare för Miljöpartiet i Nacka